30 vabastamispalvepunkti ja piiblisalmi

0
9117

Obadja 17

17 Kuid Sioni mäel on vabastamine ja seal on püha; ja Jaakobi maja omandab oma vara.

Siionis on iga jumala laps täielikult vabastatud. See 30 vabastamise palve Punktide ja piiblisalmide eesmärk on avada silmad meie vaimsele pärimisele Kristuses Jeesuses. Kristus on meie täieliku päästmise eest maksnud hinna, seepärast peame palve altarile esitama nõudmised. Me peame oma valdus jõuga valdama. Pidage meeles, et põline poeg pidi oma isalt omandiõigust nõudma.

Mida te ei nõua, mida te ei vääri, mida te ei jälita, seda te ei valda. See 30 vabastamise palvepunktid ja piiblisalmid juhendab teid, kui palvetate oma valduste omamise eest.

30 vabastamispalvepunkti ja piiblisalmi

1). Oh issand, ma saan täna vabastamist igast kurjast mustrist alates. Minu isa maja Jeesuse nimel.

2). Jumal, kes päästis Taaveti lõvist, karust ja Koljatist, päästis mind Jeesuse nimel igast mu elu hiiglasest.

3). Oh issand, mõistke kohut iga tugeva mehe ja naise üle minu elus ja päästke mind Jeesuse nimel täielikult nende käest

4). Oh issand, päästa mind kõigist meremaailma rõhumistest minu töös / ettevõttes, majas, kus ma elan, ja mu peres Jeesuse nimel.

5). Oh isa, sa oled kõikvõimas Jumal, näita ennast tugevana ja päästa mind nende eest, kes on Jeesuse nime nimel liiga tugevad.

6). Oh issand, päästa mind igasugustest vaimsetest rünnakutest mere- ja nõiakunstide vaimudelt Jeesuse nimel.

7). Oh issand, anna mulle kõik vaimsed relvad, mis on minu ja mu majapidamise vastu Jeesuse nimel tehtud.

8). Oh issand, ma ühendan end igast vaimulikust abikaasast ja vaimulikust naisest Jeesuse nimel.

9). Oh Issand, päästa mind oma halastusega Jeesuse nimel kõigist kurjadest sõpradest.

10) Issand, väida, et ma üritan neid, kes minuga võitlevad ja võitlevad nende vastu, kes võitlevad Jeesuse nimel minu vastu.

11). Oh issand, päästa mind sellest kurjast sõltuvusest (maini sõltuvust), mis üritab mind Jeesuse nimel rikkuda.

12). Oh issand, päästa mind Jeesuse nimel tehtud verevalamise süüst.

13). Oh issand, päästa mind Jeesuse nimel õelte ja mõistmatute inimeste käest.

14). Oh isa, las õelate õelus langeb nende peale, päästa mu hing Jeesuse nimel olevate õelte eest.

15). Oh issand, päästa mu hing igast kurjast metsalisest, kes püüab mind Jeesuse nimel õgida.

16). Ma pääsen täna Jeesuse nimel õeluse maailma pahedest.

17). Issand, päästis mind Jeesuse nimel Lust vaimust.

18). Oh Issand, juhindugu mind minust edasi püha püha vaimuga, kas ma ei võiks seda Jeesuse nimel elus vahele jätta.

19). Oh Issand, vabasta oma vägeva väega mind kõigist oma muredest Jeesuse nimel.

20). Ma ennustasin täna, et mina ja lapsed, kelle Issand on mulle andnud, oleme puutumatud selle maailma õeluste ja tungide vastu Jeesuse nimel.

21). Oh issand, kuna su mõte minusse on hea, pani mu elu Jeesuse nimel pidevalt õitsema.

22). Ma kuulutan, et Jeesuse Kristuse vere kaudu olen Jeesuse nimel igasugusest orjusest vaba.

23). Oh issand, päästa mind kõigest, mis mind Jeesuse nimel elus ja saatuses tagasi tõmbab.

24). Ma vabanen igast saatanlikust jõust, mis mind Jeesuse nimel kinni hoiab.

25). Oh issand, päästa mind Jeesuse nimel valede ja labanete sõnade vaimust.

26). Oh issand, päästa mind kõigist lahingutest, mis minu vastu Jeesuse nimel ette valmistati.

27). Oh Issand, saada mulle mu isa appi, sest asjata on inimese abi Jeesuse nimel.

28). Oh issand, lase su päästmisel lasta mul oma positsioon Jeesuse nimel olla.

29). Ma ennustan täna, et tänu oma palvetele ja Jeesuse Kristuse vaimu pakkumisele on minu päästmine Jeesuse nimel püsiv.

30). Ma otsustan, et Issand on mind saatana jõududest päästnud ja mind hoitakse Jeesuse nimel Tema taevase kuningriigi eest.

Aitäh Jeesus.

10 piiblisalmi rõhumisest vabastamiseks

Midagi ei edasta nagu sõna, jumalate sõna avab teie silmad teie õigustele Kristuses ja aitab teil seda maksimeerida. Need kümme piiblisalmi, mis käsitlevad rõhumisest vabanemist, juhendavad teid, kui palvetate end igast rõhumise varjest. Loe neid ja mediteeri nende üle.

1). Laul 91: 1-16
1 Kes elab kõige kõrgema salajases paigas, jääb kõigevägeva varju. 2 Ma ütlen Issanda kohta: Ta on mu pelgupaik ja minu kindlus: mu Jumal; temasse ma usaldan. 3 Kindlasti vabastab ta sind lindlase haardest ja mürarikast katkust. 4 Ta katab sind oma sulgedega ja usub oma tiibade alla: tema tõde on su kilp ja pannal. 5 Sa ei tohi öösel hirmu tunda; ega ka päeva jooksul lendava noole jaoks; 6 Samuti pimeduses kõndiva katku jaoks; ega hävitamiseks, mis raiskab keskpäeval. 7 Tuhat kukub sinu poolel ja kümme tuhat su paremal käel; aga see ei tohi sulle lähedale tulla. 8 Ainult oma silmaga näete ja näete õelute tasu. 9 Sest sa oled teinud Issandaks, mis on minu pelgupaik ja isegi kõige kõrgem, sinu elukohaks; 10 Sind ei tohi paha teha ega katk sinu eluruumi lähedale tulla. 11 Sest ta annab oma inglitele üle kohut, et nad hoiaksid teid kõigil teie teedel. 12 Nad kannavad sind oma kätes, et sa ei lööks oma jala vastu kivi. 13 Astud lõvi ja pea peale: noor lõvi ja draakon tallavad jalge alla. 14 Kuna ta on armastuse minu peale seadnud, siis ma päästan ta. Ma panen ta kõrgele, sest ta on mu nime tundnud. 15 Ta hüüab mind ja ma vastan talle: olen temaga hädas; Ma päästan ta ja austan teda. 16 Pika eluga teen ma teda ja tunnistan talle oma pääste.

2). Roomlastele 8: 1-10:
1 Nüüd ei saa hukka mõista neid, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha järgi, vaid Vaimu järgi. 2 Sest Kristuse Jeesuse eluvaimu seadus on mind vabastanud patu ja surma seadusest. 3 Sest mida seadus ei saanud teha, kuna see oli liha läbi nõrk, saatis Jumal omaenda Poja patuse liha sarnasusega ja mõistis patu pärast hukka liha pattu: 4 et seaduse õigus täide läheks meis, kes ei käi mitte liha järgi, vaid Vaimu järel. 5 Sest need, kes on liha järele, peavad liha asju meelest; aga need, kes on Vaimu järel, on Vaimu asjad. 6 Sest lihalik mõtlemine on surm; kuid vaimne mõtlemine on elu ja rahu. 7 Sest lihalik mõistus on vaen Jumala vastu: sest see ei allu Jumala seadusele ega saa ka olla. 8 Siis ei saa lihas olevad inimesed Jumalale meeldida. 9 Kuid te ei asu lihas, vaid Vaimus, kui nii on, et Jumala Vaim elab teie sees. Kui kellelgi pole Kristuse Vaimu, pole ta keegi tema oma. 10 Ja kui Kristus on teie sees, on ihu patu tõttu surnud; aga Vaim on elu õiguse tõttu.

3). Efeslaste 6: 10-18:
10 Lõpuks, mu vennad, olge tugevad Issandas ja tema väe väes! 11 Pange selga kogu Jumala raudrüü, et teil oleks võimalik seista vastu kuraditolmu. 12 Sest me ei maadle mitte liha ja vere, vaid vürstiriikide, võimude, selle maailma pimeduse valitsejate, kõrgel asuva vaimse õeluse vastu. 13 Seetõttu võtke endale kogu Jumala raudrüü, et te suudaksite kurjal päeval vastu pidada ja kui kõik olete teinud, seiske. 14 Seisake siis, kui seljatükid on tõesed ja õiguse rinnaplaadil; 15 Ja teie jalad rappusid rahu evangeeliumi ettevalmistamisega; 16 Ennekõike usu kilbi võtmine, millega te suudate kustutada kõik õelate tulised noolemängud. 17 Ja võtke kaasa päästmiskiiver ja Vaimu mõõk, mis on Jumala sõna: 18 Palvetage alati kogu palve ja vaimus palvetamisega ning jälgige seda kõigi visaduste ja palvetega kõigi pühade järele;

4) Roomlastele 6: 14-19:
14 Sest patt ei tohi teie üle valitseda, sest te ei asu seaduse, vaid armu all. 15 Mis siis saab? kas me teeme pattu, sest me ei asu seaduse, vaid armu all? Jumal hoidku. 16 Te ei tea, et kellele te annate oma sulased kuuletumiseks, tema sulased olete, kellele te kuulete; kas patt surmani või kuulekus õigusele? 17 Kuid Jumalat tänatakse, et te olite patu sulased, aga te olete südamest kuuletunud sellele õpetuse kujule, mis teile on antud. 18 Kui olete siis pattudest vabaks saanud, olete saanud õiguse sulasteks. 19 Ma räägin inimeste moodi teie liha nõrkuse pärast: sest nagu te olete andnud oma liikmete sulastele rüveduse ja ülekohtu ülekohtule; isegi nüüd andke oma liikmete teenijatele õigus pühaduseni.

5) Jakoobuse 5: 13-16:
13 Kas keegi teie seast kannatab? las ta palvetab. Kas keegi on rõõmus? las ta laulab psalme. 14 Kas teie seas on mõni haige? las ta kutsub kirikuvanemad kohale; ja las nad palvetavad tema üle, võidid teda õliga Issanda nimel. 15 Ja usupalve päästab haiged ja Issand tõstab ta üles. ja kui ta on pattu teinud, antakse need talle andeks. 16 Tunnistage oma vigu üksteisele ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õiglase mehe tegelik tuline palve on palju kasu.

6). 1. Korintlastele 15: 55-58:
55 Oh surm, kus on su nõks? Oo, haud, kus on sinu võit? 56 Surma nõelamine on patt; ja patu tugevus on seadus. 57 Kuid tänu tuleb olla Jumalale, kes annab meile võidu meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu. 58 Seetõttu, mu armsad vennad, olge siis vankumatud, liikumatud ja alati rikkad Issanda töös, sest te teate, et teie töö ei ole Issanda asjatu.

7). Johannese 10: 9-11:
9 Mina olen uks: kui keegi sisse astub, siis ta päästetakse, ta läheb sisse ja välja ja leiab karjamaa. 10 Varas ei tule, vaid selleks, et varastada, tappa ja hävitada. Ma olen tulnud, et neil oleks elu ja et neil oleks seda rikkalikumalt. 11 Mina olen hea karjane: hea karjane annab oma elu lammaste eest.

8). 2. Saamueli 22: 2-3:
2 Ja ta ütles: "Issand on minu kalju ja minu kindlus ja päästja; 3 mu kalju jumal; Temas ma usaldan: ta on minu kilp ja minu päästmise sarv, mu kõrge torn ja mu pelgupaik, mu päästja; sa päästad mind vägivallast.

9). 2. Korintlastele 10: 3-4:
3 Sest kuigi me kõnnime lihas, ei sõda me liha pärast: 4 (Sest meie sõjarelvad pole lihalikud, vaid vägevad Jumala kaudu tugevate tugede mahavõtmiseks.

10). 1. Peetruse 5: 8-9:
5 Ka teie, nooremad, andke end vanemale. Jah, teid kõiki tuleb üksteisele allutada ja alandlikkusega riidesse panna: sest Jumal peab vastu uhketele ja annab alandlikele armu. 6 Alanduge siis Jumala vägeva käe all, et ta teid õigel ajal ülendaks: 7 Laske kogu oma hool tema peale; sest ta hoolib sinust. 8 Ole kaine, ole valvas; sest teie vastane kurat, nagu möirgav lõvi, kõnnib ringi ja otsib, keda ta võiks neelata. 9 Kellele tuleb usus kindel vastu, teades, et teie vendadel, kes maailmas on, kannatavad samad viletsused.

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia