6 palvepunkti pühaduse eest

1
29555

2Kr 7: 1:

1 Pärast seda, armsalt armastatud lubadusi, puhastagem end igasugusest liha ja vaimu räpasusest, täiustades pühadust Jumala kartuses.

Olen isiklikult koostanud selle 6 palvepunkti pühadus aidata sealsetel usklikel elada püha elu. Jumalate suurim soov on, et kõik Tema lapsed oleksid pühad. Piibel paneb meid mõistma, et ilma pühaduseta ei saa me Jumalat näha. Aga mis on pühadus? Pühadus tähendab lihtsalt Jumalaga eraldamist. Siin lahusolek tähendab kutsumist Jumala tööle Kristuses. Iga uuesti sündinud Jumala laps on kutsutud pühadusse. Meid kutsutakse töötama nagu Kristus, rääkima nagu Kristus ja elama nagu Kristus.

KVAATAKE KÕIGILT PÄEVAPÄEVAJUHENDIT telerist YOUTUBE
TELLI NÜÜD

Need 6 pühaduse palvepunkti võimaldavad igal kristlikul usklikul elada püha (Jumalale eraldatud) elu, kui nad Jumalat teenivad. Oluline on märkida, et pühadus ei ole pattu, pühadus ei ole lihalik täiuslikkus, pühadus ei tähenda välimust ega välimust. Pühadus seisneb sisemises muutumises, mis viib lõpuks välise metamorfoosini (progressiivsed muutused).


6 palvepunkti pühaduse eest

1). Oh Issand, luba oma püha vaimu väel mul elada püha elu, et saaksin Jeesust nimetada Kristust maa peal.

2). Oh issand, aita mul kõndida koos sinuga pühaduses, et ma täidaksin Jeesuse nimel oma saatuse ja eksisteerimise eesmärgi.

3). Oh õigluse Issand, selles maailmas, mis on täis vägivalda, isekust, mõrvu ja muid kurje tegusid, õpetage mulle pühaduse teed ja graveerige mind elama nagu Kristus sõnade, mõtete ja tegude järgi Jeesuse nimel.

4). Oh issand, õpeta mulle oma sõna ja tee seda oma elus hõlpsaks, et ma näeksin headust terve oma elu Jeesuse nimel.

5). Oh issand, anna mulle alandlikkuse vaimu, et saaksin käia koos sinuga pühaduse Jeesuse nimel.

6). Oh issand, haara mind, et su käsud viiksid Jeesuses minust kaugele ülekohut
nimi.

15 piiblisalmi pühadusest ja pühitsusest

15 piiblisalmid pühaduse ja pühitsuse kohta piibliuurimiseks ja meditatsiooniks. Lugege neid läbi, tunnistage neid üles, mediteerige neile, palvetage koos ja lõpuks elage. Ma palvetan teie eest täna pühaduse vaimu, juhendades teid oma kristlikus elus Jeesuse nimel.

1). 2 Tessalooniklastele 2:13:
13 Kuid meie, Issanda armsad vennad, peame teid alati Jumala eest tänama, sest Jumal on teid algusest peale valinud päästmiseks Vaimu pühitsemise ja tõe usu kaudu:

2). 2. Timoteosele 2:21:
21 Kui inimene puhastab ennast neist, on ta austusavaldus, pühitsetud ja kogunev peremehe tarbeks ning valmis igaks heaks tööks.

3). Roomlastele 6:
1 Mida me siis ütleme? Kas me jätkame pattudes, et armu võiks külluses olla? 2 Jumal hoidku. Kuidas me siis, kes oleme pattu surnud, elame selles kauem? 3 Kas te ei tea, et nii paljud meist, kes on ristitud Jeesuseks Kristuseks, on ristitud tema surma? 4 Seetõttu maetakse meid ristimisega surnuks temaga: nii nagu nagu Kristus on üles äratanud surnuist isa au läbi, nõnda peaks ka meie elama elu uudsuses. 5 Sest kui meid on istutatud koos tema surma sarnasusesse, siis oleme ka tema ülestõusmise sarnasuses: 6 Teades seda, et meie vana mees on temaga risti löödud, et patu surnukeha hävitataks, nüüdsest me ei peaks pattu teenima. 7 Sest surnud on vabastatud patust. 8 Kui nüüd oleme koos Kristusega surnud, siis usume, et elame ka temaga. 9 Teades, et Kristus surnuist üles äratatud, ei sure enam; surm ei valitse enam tema üle. 10 Sest surmas suri ta korra pattu, aga elades elab ta Jumala juurde. 11 Samuti arvake, et ka nemad on pattu surnud, kuid elavad Jumalale Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu. 12 Ärgu siis valitsegu patt teie surelikus kehas, et te sellele kuuletuksite! 13 Ärge andke ka oma liikmetele ülekohtu vahendeid pattudeks; andke aga end Jumalale, nagu need, kes on surnuist elusad, ja oma liikmed, kui Jumala õigluse vahendid. 14 Sest patt ei tohi teie üle valitseda, sest te ei asu seaduse, vaid armu all. 15 Mis siis saab? kas me teeme pattu, sest me ei asu seaduse, vaid armu all? Jumal hoidku. 16 Te ei tea, et kellele te annate oma sulased kuuletumiseks, tema sulased olete, kellele te kuulete; kas patt surmani või kuulekus õigusele? 17 Kuid Jumalat tänatakse, et te olite patu sulased, aga te olete südamest kuuletunud sellele õpetuse kujule, mis teile on antud. 18 Kui olete siis pattudest vabaks saanud, olete saanud õiguse sulasteks. 19 Ma räägin inimeste moodi teie liha nõrkuse pärast: sest nagu te olete andnud oma liikmete sulastele rüveduse ja ülekohtu ülekohtule; isegi nüüd andke oma liikmete teenijatele õigus pühaduseni. 20 Sest kui te olite patu sulased, olite vabad õigusest. Mis vilja te siis nende asjade pärast häbensite? sest nende asjade lõpp on surm. 21 Kuid nüüd, kui olete pattudest vabaks saanud ja saanud Jumala sulasteks, on teil vilja pühadusele ja igavese elu lõppu. 22 Sest patu palk on surm; Jumala kingitus on aga igavene elu Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu.

3). Johannese 15: 1-4:
1 Olen tõeline viinapuu ja mu isa on põllumees. 2 Iga minus oleva oksa, mis ei kanna vilja, võtab ta ära; ja iga oksa, mis vilja kannab, puhastab ta selle, et see tooks rohkem vilja. 3 Nüüd olete puhtad selle sõna läbi, mida ma teile olen rääkinud. 4 Jääge minusse ja mina teisse. Kuna haru ei saa ise vilja kanda, kui ta jääb viinapuusse; te ei saa enam, kui te ei jää minusse.

4). 1 Tessalooniklastele 4: 3-5:
3 Sest see on Jumala tahe, isegi teie pühitsus, et hoorustest hoiduda. 4 Et igaüks teist teaks, kuidas oma anumat pühitsedes ja austada; 5 Mitte nõustumise himul, isegi nagu paganatel, kes ei tunne Jumalat:

5) 2. Peetruse 1: 2–4:
2 Armu ja rahu korrutatakse teile Jumala ja Jeesuse, meie Issanda, tundmise kaudu. 3 Nagu tema jumalik jõud on meile andnud kõik elu ja jumalakartusega seotud asjad, selle teadmise kaudu, kes on meid kutsunud hiilgusesse ja voorus: 4 Sellega antakse meile suuri ja kalleid lubadusi, mis on ülimad: et nende kaudu saaksite osa jumalikust olemusest, pääsedes himu kaudu maailmas valitsevast korruptsioonist.

6) Roomlastele 15:16:
16 Et ma peaksin olema Jeesuse Kristuse teenija paganatele, teenides Jumala evangeeliumi, et paganate ohverdamine oleks vastuvõetav, kui Püha Vaim selle pühitseks.

7). Roomlastele 6:6:
6 Seda teades, et meie vana mees on temaga risti löödud, et patu ihu võiks hävida, ei peaks me edaspidi pattu teenima.

8). Filiplastele 2:13:13

Sest see on Jumala tegev, et te tahate ja tegutsete Tema hea meele.

9). Filiplastele 1:6:
6 Olles selles suhtes kindel, et see, kes on teie sees teinud head tööd, teeb seda kuni Jeesuse Kristuse päevani:

10). Johannese 17: 19:
19 Ja nende pärast ma pühitsen ennast, et ka nemad pühitsetaks tõe läbi.

11). Johannese 17:17:
17 Pühitse neid oma tõe läbi: su sõna on tõde.

12). 2. korintlastele 12:21:
21 Ja mitte siis, kui ma jälle tulen, alandub mu Jumal mind teie seast ja ma häbenen paljusid, kes on juba pattu teinud ega ole kahetsenud nende tehtud rüvedusest, hoorusest ja igatsusest.

13). 2. korintlastele 5:17:
17 Seega, kui keegi on Kristuses, on ta uus olend: vanad asjad on kadunud; vaata, kõik on muutunud uueks.

14). 1 Tessalooniklastele 5:23:
23 Ja rahu jumal pühitseb teid täielikult; ja ma palun, et Jumal, et kogu teie vaim, hing ja ihu säiliksid meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks veatult.

15). 1 Tessalooniklastele 4:3:

3 Sest see on Jumala tahe, isegi teie pühitsus, et hoidusite hoorusest.

KVAATAKE KÕIGILT PÄEVAPÄEVAJUHENDIT telerist YOUTUBE
TELLI NÜÜD

1 kOMMENTAAR

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia

Sellel saidil kasutatakse rämpsposti vähendamiseks Akismetit. Vaadake, kuidas teie andmeid töödeldakse.