50 palvepunkti piiblisalmidega rahalise läbimurde jaoks

1
21040

Rahaline õitseng on tõeline, aga raha ei lange taevast. Peame pakkuma kaupadele ja teenustele reaalset väärtust, et näha, kuidas raha meile voolab. Palve ei asenda tööd, palve ainult juhendab teid töö tegemisel. Palve põhjustab soosivust ja loomingulisi ideid, et anda teile oma töös kiirust. Palvetades anname vaimsetele jõududele oma asjades abi. Oleme koostanud 50 palvepunkti rahaline läbimurre Piiblisalmidega, et varustada usklikku rahalise õitsenguga.

Pidage meeles, et meid on õnnistatud õnnistuseks, ka Jumal soovib, et te oleksite rikkuse jumalakartlik jaotaja. Palvetage siis palveid usuga ja uurige Piibli salme õige mõistmise huvides. Näeme ülaosas.

50 palvepunkti piiblisalmidega rahalise läbimurde jaoks

1). Oh issand, ma palun tarkust, et käia täna Jeesuse nimel rahalises õitsengus

2). Oh, issand! Tee minust suur rahvas; õnnista mind ja tee mu nimi suureks ning ma saan selle põlvkonna õnnistuseks Jeesuse nimel.

3). Oh, issand! Õnnistage neid, kes mind õnnistavad, ja needke seda, kes mind neeb. Minus õnnistatakse selles põlvkonnas kõiki maa peresid Jeesuse nimel.

4). Ma lükan Jeesuse nimel tagasi vaesuse, puuduse ja soovi vaimu.

5). Jälitan, möödan ja teen kõik oma varastatud ressursid Jeesuse nimel.

6). Oh issand, ma kuulutan, et käin täna Jeesuse nimel uues paljunemislepingus.

7). Oh Issand, ma ütlen, et mind õnnistatakse kõiges Aabrahami käsu järgi Jeesuse nimel.

8). Oh, issand! Pärast seda palvet hakkan õitsema ja jätkan õitsengut, kuni saan Jeesuse nimel väga jõukaks.

9). Issand, ma ühendan end igast vaesusega seotud nimest, edaspidi antakse mulle Jeesuse nimel uus õitsenguga seotud nimi.

10). Oh issand, ava minu mõte loomingulistele ideedele, mis muudavad mind Jeesuse nimel jõukaks

11). Oh, issand! Juhatage mind oma plaanidesse. Ma töötan Jeesuse nimel hea enesekindluse poole.

12). Oh, issand! Andke mulle täna volitused saada rikkust, et ma jätkaksin teie kuningriigi edendamist Jeesuse nimel.

13). Oh issand, ära lase inimesel, kes mu pausi kanaldab, puhata, kuni ta on selle Jeesuse nimel täitnud.

14). Oh issand, anna mulle juurdepääs valgusele (õigeaegsed teadmised), mis paneb mind Jeesuse nimel inimeste seas särama.

15). Oh issand, pange mind oma vägeva käe läbi olema minu töö, äri ja karjääri tipus Jeesuse nimel.

16). Jeesus oli rikas, kuid minu pärast sai ta vaeseks, et tänu tema vaesusele olen saanud rikkaks, kinnitan, et minu õitseng on kindlaks tehtud.

17). Oh issand, pane need, kes mulle lubavad, selle kuu lubadusi Jeesuse nimel täitma.

18). Issand, pange olukorrad ja asjaolud mind soosima ja mind Jeesuse nimel õitsvaks tegema.

19). Isa paneb mind raskuste keskel õitsema pärast isaaci järjekorda Jeesuse nimel.

20). Ma räägin oma äriga !!! Minu algus võib olla väike, kuid nüüd hakkan Jeesuse nimel kogema ülevust.

21). Isa, ma käsin oma ettevõttel jätkata oma juurte levimist elu vetes Jeesuse nimel.

22). Täna kinnitan, et saan Jeesuse nimel telefonikõnesid ja heategude tekstsõnumeid.

23). Oh Issand, ma istutan täna oma käe tegusid jõe äärde õnnistades teisi, et Jeesuse nimel selle aastaajal vilja tuua.

24). Oh issand, ma teatan, et kõiki minu õitsengu vaenlasi tuleb Jeesuse nimel trügida

25). Oh issand, las ma valdan oma valduse maa peal Jeesuse nimel.

26). Oh issand, ma lükkan vaeva vaeva nägema, ilma et oleks midagi Jeesuse nimel näidata.

27). Oh issand, juhata mind suure rikkuse teele, et saaksin olla Jeesuse nimel rikkuse levitaja.

28). Issand, tunnistan täna, et kannan põlvkondade õnnistusi. Eemaldage Jeesuse nimel minult vaesus ja mahajäämus.

29). Issand, kes tõstab vaesed sõnnamäelt üles ja paneb teda honorariga pidu pidama, on mind vaesusest tõlkinud Jeesuse nimel suureks rikkuseks.

30). Oh issand, meie isad (Aabraham, Iisak ja Jaakob) usaldasid sind ja sina õitsesid neid. Andke mulle täna igasugune jõukus, et saaksin Jeesuse nimel tunnistajaks.

31). Oh issand, meie lepinguisadest isadest (Aabraham, Iisak ja Jaakob) ei puudunud head asjad. Alates tänasest ei puudu mul Jeesuse nimel kõik head elud.

32). Oh issand, ma ei taha lihtsalt elus rikkaks saada, vaid tahan täita seda eesmärki, milleks sa mind mu emaüsasse moodustasid, aidata mul Jeesuse nimel saatust täita.

33). Isa näitas mulle oma teed igavese õitsengu juurde ja Jeesuse nimel suuri rikkusi.

34). Issand, las headuse ja halastuse vaimud on minu tänaseks saateks Jeesuse nimel.

35). Oh issand, ma ütlen, et kõik headus ja õnnistused, mis mulle sellel maal on mõeldud, asuvad mind nüüd Jeesuse nimel.

36). Oh issand, ma vabastaksin surmainstrumendi kõigi oma Jeesuse nimel tehtud edusammude vaenlaste vastu.

37). Oh issand, ma vabastan oma isade majast Jeesuse nimel surmainstrumendi kõigi oma edusammude vaenlaste üle.

38). Oh issand, ma annan surmainstrumendi üle kõigile kuradi inimagentidele, kes võitlevad minu edasiliikumisega Jeesuse nimel.

39) Issand, tõmba mind Jeesuse nimel mahajäämuse võrgust välja.

40). Oh issand, valmista mind ette kuningatele ja vürstidele mõeldud laua jaoks. Ühendage mind oma kõrgete kohtadega oma armu läbi Jeesuse nimel.

41). Oh Issand, õpeta mind oma püha vaimu läbi ja juhata mind Jeesuse nimel heaolu poole.

42). Oh issand, haara mind finantsjuhtimise oskusega, viies sellega mind Jeesuse nimel suure rikkuse juurde.

43). Laul 65: 9 - Issand, ava mu silmad, et näha tänapäeva maailma probleeme, tee minust lahenduse kandja ja vii sellega mind Jeesuse nimel suure rikkuse juurde.

44). Oh jumal, iga piibli jõukas mees ei olnud orjatööline, päästa mind sellest Jeesuse nimelise orjanduse kutsetööst.

45). Ma kinnitan, et õigete teadmiste kaudu kõnnin ma rohelistel karjamaadel
Jeesuse nimel.

46). Oh jumal, näita mulle õigeid raamatuid, mida lugeda, et olla Jeesuse nimel rahaliselt jõukas.

47). Ma väidan täna, et mul õnnestub kõigis materiaalsetes asjades, tervise ja vaimuga Jeesuse nimel.

48) .Ma ütlen, et saan Jeesuse nimel elus palju paremini kui mu isad.

49). Kuulutan Jeesuse nimel, et hakkan Jeesuse nimel rikkust ülemaailmselt jagama.

50). Ma ennustan endale, võidan õitsengu maailma ega kaota oma hinge kuradile Jeesuse nimel.
Aitäh Jeesus.

10 piiblisalmi rahalise läbimurde jaoks

Siin on 10 piiblisalmi rahalise läbimurde jaoks. See piiblisalm juhendab teid, kui palvetate vaesusest oma väljapääsu õitsengu poole.

1). 28. Moosese 11: 12-XNUMX:
11 Ja Issand teeb sind rohkesti kaupadeks, su ihu ja su kariloomade viljadeks, ja su maa viljadeks maal, mida Issand vannutas su isadele sulle andma. 12 Issand avab teile oma hea varanduse, taeva, et anda oma maale vihma oma hooajal ja õnnistada kõiki su käe töid. Ja sa laenad paljudele rahvastele ning sa ei tohi laenata.

2). 28. Moosese 6: XNUMX:
6 Õnnis oled sa, kui tuled, ja õnnistatud oled, kui lähed välja.

3). Roomlastele 8:32:
32 kes ei säästnud oma Poega, vaid andis Tema üles kõigi meie eest, kuidas ta ka temaga ei anna meile kõigest kõike?

4). Õpetussõnad 10:22:
22 Issanda õnnistus, see teeb rikkaks ja ta ei tunnista sellega kurbust.

5). Laul 68: 19:
Õnnistatud olgu Issand, kes iga päev meid kasuks toob, isegi meie pääste Jumal. Selah.

6). Laul 145: 16:
16 Sa avad oma käe ja täidad iga elava soovi.

7). Filiplastele 4:19:
19 Aga mu Jumal katab kõik teie vajadused vastavalt tema kirkuse rikkusele Kristuse Jeesuse poolt.

8). Iiobi 22:21:
21 Tutvuge nüüd temaga ja olge rahus; seeläbi tuleb teile head.

9). 2. Korintlastele 9: 9-11:
9 (Nagu on kirjutatud: Ta on hajutatud välismaale; ta on andnud vaestele: tema õigus jääb igaveseks. 10 Nüüd, kes külvajale külvab, teenib leiba teie toiduks ja korrutab teie külvatud seemet ning suurendab teie õiguse viljad;) 11 Olles rikastatud kõigis asjades, mis annavad meile tänu Jumalale.

10). Joel 2: 18-19:
18 Siis saab Issand oma maa peale armukadedaks ja saab oma rahva vastu armu. 19 Jah, Issand vastab ja ütleb oma rahvale: Vaata, ma saadan teile maisi, veini ja õli, ja te olete sellega rahul. Ja ma ei tee teile enam paganate etteheiteid.

Kuulutused

1 kOMMENTAAR

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia