40 Piiblisalmi tarkuse kohta kjv

0
2937

Tarkus on peamine asi. Jumala sõna on Jumala tarkus. Tänased 40 piiblisalmi tarkuse kjv kohta näitavad meile tarkuse allikat ja seda, kuidas käia Jumala tarkuses. Jumal on jumaliku tarkuse andja, Ta annab kõigile, kes usus paluvad, ta ei hoidu kelleltki.
Oma elu igas valdkonnas peate otsima tarkust, peate laskma Jumala tarkusel suunata teid otsuste tegemisel, eriti kui tegemist on teie saatusega. Need piiblisalmid tarkuse kohta näitavad teile tarkuse eeliseid ja seda, miks te seda oma elus vajate. Õppige neid mediteerima ja rääkige neist kogu oma elu jooksul. Lugege ja olge õnnistatud.

40 Piiblisalmi tarkuse kohta kjv

1). Õpetussõnad 2:6:
6 Sest Issand annab tarkust: tema suust tuleb teadmine ja mõistmine.

2). Efeslaste 5: 15-16:
15 Vaadake siis, et te käiksite ettevaatlikult, mitte lollidena, vaid tarkadena. 16 Lunastage aeg, sest päevad on kurjad.

3). Jakoobuse 1:5:
5 Kui keegi teist ei tunne, siis küsi Jumalalt, kes annab kõigile kõigile meelepäraseks ja ei kummarda; ja see antakse talle.

4). Jakoobuse 3:17:
17 Aga tarkus, mis on ülalt, on kõigepealt puhas, siis rahumeelne, õrn ja kergesti ravitav, täis halastust ja häid puuvilju, ilma erapooletu ja silmakirjalikkuseta.

5). Õpetussõnad 16:16:
16 Kui palju parem on tarkust saada kui kulda! ja mõistmise saamiseks tuleks pigem valida kui hõbe!

6). Kiriklaste 7:10:
10 Ärge öelge: "Mis on põhjus, miks vanemad päevad olid neist paremad?" sest te ei küsi selle üle arukalt järelepärimisi.

7). Koloslastele 4: 5-6:
5 Jalutage tarkusega nende poole, kes puuduvad, ja lunastage aeg. 6 Laske oma kõnes olla alati armu, soolaga maitsestatud, et saaksite teada, kuidas peaksite igale inimesele vastama.

8). Õpetussõnad 13:10:
10 Vaid vaid uhkus on vaidlus: tarkus on aga hästi nõustatud.

9). Õpetussõnad19: 8:
8 Kes tarkust saab, see armastab oma hinge; mõistmist hoidev leiab hea.

10). 1. korintlastele 3:18:
18 Ärge laske kellelgi end petta. Kui keegi teie seast leiab, et siin maailmas on tark, siis laske temast lolliks saada, et ta oleks tark.

11). Jakoobuse 3:13:
13 Kes on tark mees ja kellel on teie seas teadmisi? lase tal näidata heast vestlusest oma tegusid nutikuse vaevaga.

12). Õpetussõnad 13:3:
3 Kes hoiab oma suu, hoiab oma elu; aga see, kes oma huuled avab, saab hukatuse.

13). Matteuse 7:24:
24 Sellepärast, kes iganes neid kuulutusi kuuleb ja teeb neid, ma leian, et see on tark mees, kes ehitas oma maja kivimiks:

14). Laul 90: 12:
12 Nii õpetage meid oma päevi nummerdama, et saaksime oma südant tarkusele rakendada.

15). Õpetussõnad 11:2:
2 Kui uhkus tuleb, siis tuleb häbi; aga alandlikega on tarkus.

16). Õpetussõnad 18:2:
2 Lollil pole mõistmise üle rõõmu, vaid see, et tema süda avastab ennast.

17). Õpetussõnad 8:35:
35 Sest kes mind leiab, leiab elu ja saab Issanda armu.

18). Jesaja 55:8:
8 Kui minu mõtted ei ole teie mõtted, ei ole ka teie teed minu teed, ütleb Issand.

19). Õpetussõnad 14:29:
29 See, kes vihastab aeglaselt, on mõistlik, aga vaimuga kiirustav ülendab rumalust.

20). Õpetussõnad 15:33:
33 Issanda kartus on tarkuseõpetus; ja enne au on alandlikkus.

21). Õpetussõnad 17:28:
28 Isegi loll, kui ta rahu peab, loetakse targaks. Ja see, kes huuled kinni paneb, on mõistlik mees.

22). Jesaja 40:28:
28 Kas sa pole teada? kas sa pole kuulnud, et igavene Jumal, Issand, maa servade looja, ei kaoks ega väsiks? tema mõistmist ei otsita.

23). Õpetussõnad 10:8:
8 Südames targad saavad käske; aga petlik loll langeb.

24). Jesaja 28:29:
29 See tuleb ka vägede Issandalt, kes on imeline nõu ja hea tööga.

25). Taanieli 2:23:
23 Ma tänan sind ja kiidan sind, sa, mu esiisade Jumal, kes oled mulle andnud tarkust ja vägevust ning teinud mulle nüüd teatavaks, mida me sinult soovisime, sest sa oled meile nüüd teada andnud kuninga asja.

26). Efeslaste 1:17:
17 Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kuulsuse Isa, annaks teile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema teadmisel:

27). Õpetussõnad 4:7:
7 Tarkus on peamine asi; seepärast saate tarkust ja mõistke kogu oma mõistmise kaudu.

28). Õpetussõnad 1:7:
7 Issanda kartus on teadmiste algus: lollid aga põlgavad tarkust ja õpetusi.

29). Roomlastele 11:33:

33 Oo nii Jumala tarkuse kui ka teadmise rikkuse sügavus! kui otsimatud on tema otsused ja viisid, kuidas ta teada sai!

30). Kiriklaste 10:12:
12 Targa inimese sõnad on armulised; aga lolli huuled neelab end ise.

31). Roomlastele 14:5:
5 Üks mees on üks päev kõrgemal kui teine ​​ja teine ​​on sama iga päev. Laske kõigil meestel end veenda täielikult.

32). Õpetussõnad 11:9:
9 Oma silmaga silmakirjatseja hävitab oma ligimese, aga mõistmise läbi tuleb õiged kätte.

33). Õpetussõnad 9:10:
10 Issanda kartus on tarkuse algus: püha tundmine on mõistmine.

34). Kiriklaste 1:18:
18 Sest paljudes tarkuses on palju leina; ja kes suurendab teadmisi, kasvab kurbus.

35). Õpetussõnad 23:24:
24 Õiglase isa rõõmustab väga; ja kes sündib tark laps, saab temast rõõmu.

36). Õpetussõnad 18:6:
6 Lolli huuled vaidlevad ja tema suu kutsub lööki.

37). Õpetussõnad 15:5:
5 Loll põlgab oma isa õpetusi; aga noomitus on mõistlik.

38). Õpetussõnad 4:5:
5 Hankige tarkust, mõistke: ärge unustage; ega minu sõnadest ei taandu.

39). Õpetussõnad 4:11:
11 Ma olen sulle tarkuse teel õpetanud; Olen sind juhatanud õigetele radadele.

40). Õpetussõnad 23:15:
15 Mu poeg, kui su süda tark on, rõõmustab mu süda isegi minu oma.

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia