120 palvepunkti kaotatud hiilguse taastamiseks

1
6817

Jeol 2:25:
25 Ja ma taastan teile rohutirtsu söödud aastad, nõmm-ussi, rööviku ja palmer-ussi - oma suure sõjaväe, mille ma teie seast saatsin.

Me teenime taastamise Jumalat. Pole tähtis, mida olete elus kaotanud, asuge seitsmekordseks taastamiseks. Olen koostanud põhjaliku 120 palvepunktid kaotatud hiilguse taastamiseks. Täna selle palvepunktiga tegeledes taastatakse tulega teie kaotatud hiilgus. Kõik, mille kurat on sinult varastanud, taastab Issand Jeesuse nimel aamen seitse korda. Me teenime Jumalat, kes ei saa kunagi hiljaks jääda, seega isegi kui te arvate, et teie olukord on liiga hilja, et Jumal sisse astuks, julgen teid täna seda palvepunkti käsitleda ja näha Jumala headust elavate maal. Ükskõik, mille olete kaotanud, taastab Jumal, ärge loobuge Jumalast, sest Ta ei anna kunagi teist järele. Seisage tugevalt ja hoidke oma usust kinni, teie ime on teel.

Palve on võti, et vaenlased sinult kõik kätte saada. Kui teete täna neid palvepunkte kaotatud hiilguse taastamiseks, näete, et Jumala au hiilgab teid Jeesuse nimel. Mu kallis sõber, ära ole palve altaril väsinud, vaenlane saadab alati jumalate lastele rünnakuid, kuid ainult need, kes on vankumatud ja palvetes liikumatud, suudavad kuradile vastu panna ja talle edukalt vastu seista. Need palvepunktid annavad teile õiguse kogu kurat teie käest tagasi nõuda ja neid jõuga tagasi vallata. Las need palved viivad teie kauaoodatud tunnistusteni Jeesuse nimel.

120 palvepunkti kaotatud hiilguse taastamiseks

1. Laske Jeesuse verega kaotada kõik minu elus olevad kurjad probleemid.

2. Ma käsin Jeesuse nimel kõiki saatanlikke hoiuseid oma elus, mind röstitakse.

3. Ma käsin kogu saatanlikul tugevdamisel minu vastu hajuda tükkideks Jeesuse nimel.

4. Mis tahes perekonna ebajumala jõud, mis mõjutab minu elu, kodu ja tööd, tuleb Jeesuse nimel purustada.

5. Ma tühistan kõik vaenlase kurjad tõotused, mis mõjutavad mind Jeesuse nimel negatiivselt.

6. Laske Jeesuse nimel hävitada minu elu vaenlase kell ja ajakava.

7. Issand, mu vaenlased muutuvad kasutuks ja kahjutuks nii seal Jeesuse nimel tehtavate toimingute kui ka minu vastu suunatud ülesannete osas

8. Las kõik minu elus surnud asjad hakkavad Jeesuse nimel elu saama nüüd.

9. Laske iga minu vastu suunatud kurjategija pettuda Jeesuse nimel

10. Laske Jumala vägev tervendav vägi mind nüüd Jeesuse nimel varjutada.

11. Ma seob Jeesuse nimel evey vaimu, töötades vastustena oma palvetele.

12. Ma reetan kõik võimed, mis on sõlminud minuga maa, vee ja tuulega lepingu Jeesuse nimel.

13. Issand, tee mu elu Jeesuse nimel deemonlikele vaatlejatele nähtamatuks.

14. Seon Jeesuse nimel kõik minu vastu võitlevad vaimud.

15. Ma võtan tagasi kõik kuradi relvad, mis on vaenlase käsutusse antud minu vastu Jeesuse nimel.

16. Ma tühistan Jeesuse nimel igasuguse teadliku või alateadliku lepingu surma vaimuga.

17. Issand, ma annan sulle oma elu lahingud üle, võtan Jeesuse nimel oma lahingud üle

18. Laske taevakirurgil tulla alla ja teha Jeesuse nimel vajadusel oma elus kirurgilisi operatsioone.

19. Ma keeldun vaenlase poolt Jeesuse nimel vaimselt manipuleerimast.

20. Ma lükan Jeesuse nimel tagasi segaduse vaimu.

21. Issand, ärata mind igasugusest vaimulikust unest Jeesuses.

22. Kõik kurjad seemned, mis on minu ellu hirmu tõttu istutatud, tuleb Jeesuse nimel Jumala kirvest välja juurida.

23. Laske oma kuningriiki asutada minu elu igas valdkonnas, Jeesuse nimel

24. Ma tühistan kõik varasemad sidemed, mis mul olid kuradiga, Jeesuse nimel.

25. Ma kustutan oma nime kõigist saatanlikest paktidest Jeesuse nimel.

26. Ma ühendan end igasugusest tseremooniast, mis seob mind igasuguse kurja väega, Jeesuse nimel.

27. Ma tühistan iga kurja vaimse abielu Jeesuse nimel.

28. Vabastan end kõigist saatanaga sõlmitud lepingutest Jeesuse nimel.

29. Ma käsin kõiki saatanlikke ülesandeid oma elu vastu pettunud olla Jeesuse nimel.

30. Ma halvaksin kõiki Jeesuse nimel mulle pandud kurje vaimujuhte.

31. Vabastan end igast vere annetamisest kuradile Jeesuse nimel.

32. Ma vabastan end Jeesuse nimel kõigist saatana lauda söömisest või joomisest.

33. Tühistan Jeesuse nimel igasuguse kurja kiindumuse ebajumalate kummardamisest.

34. Ma halvaksin ja hajutan kõiki Jeesuse nimel mulle määratud esivanemate vaime.

35. Halvaksin ja hajutaksin kõiki Jeesuse nimel mulle antud merejõude.

36. Ma halvaksin ja hajutan kõiki Jeesuse nimel mulle antud nõiajõude.

37. Ma loobun igasugusest deemonlikust ristimisest Jeesuse nimel.

38. Vabastan end Jeesuse nimel igast saatanlikust manipuleerimisest.

39. Ma tühistan igasuguse teadliku või alateadliku saatanlike ohvrite pakkumise tagajärjed Jeesuse nimel.

40. Ma noomin kõiki petlikke vaime Issanda Jeesuse Kristuse vere ja ülestõusmise läbi.

41. Ma loobun igast saatanlikust omandiõiguse nõudest oma elu ükskõik millisesse piirkonda Jeesuse nimel.

42. Vabastan end Jeesuse nimel koduse õeluse haardest.

43. Vabastan oma vundamendi saatanlike manipulatsioonide haardest Jeesuse nimel.

44. Vabastan end Jeesuse nimel kõigist saatanlikest piduritest, mida rakendatakse mu elu mis tahes alal.

45. Ma murran Jeesuse nimel iga põhilise needuse.

46. ​​Laske elava Jumala inglil Jeesuse nimel veeretada iga minu tee takistav paha kivi.

47. Laske Jumala tulel hävitada kõik kurjad registrid, mis sisaldavad teavet minu elu kohta Jeesuse nimel.

48. Püha Vaimu tuli, hakake Jeesuse nimel sulatama ära kõik minu elus olevad saatanlikud hoiused.

49. Las mu rõhujad astuvad üksteise vastu Jeesuse nimel.

50. Kõik platsenta vahendatud probleemid saavad nüüd lahenduse Jeesuse nimel.

51. Ma rikun Jeesuse nimel oma elu üle igasuguse kurja kontrolli.

52. Ma sulgesin oma elus kõik kurbusevanemad Jeesuse nimel.

53. Olgu halvatud Jeesuse nimel minu elu mett varastavad jõud.

54. Ma tühistan kõik vaimsed mürgid Jeesuse nimel.

55. Las kurjus ladestub minus Jeesuse nimel.

56. Püha Vaimu tulekahju, hävita Jeesuse nimel minu kehas kõik mütoloogilised mürgid.

57. Ma kuulutan pühaks mässuks oma elu vastu tegutsevate rõhumisjõudude vastu Jeesuse nimel.

58. Mul on Jeesuse nimel jumalik vihkamine kohaliku õeluse vastu.

59. Ma keeldun oma elu Jeesuse nimel saatanlikust teekaardist.

60. Ma trotsin iga saatanlikku armeed ja käsin neil Jeesuse nimel kummarduda.

61. Ma hävitan vaenlase uhkuse oma elu üle Jeesuse nimel.

62. Las mu Jumal vastab kõigile mu kurjadele väljakutsujatele tulega, Jeesuse nimel.

63. Ma purustan Jeesuse nimel iga saatanliku betooni, mis paneb oma potentsiaalid sisse.

64. Ma keeldun olemast lahutamatu osa oma probleemidest Jeesuse nimel.

65. Ma võtan endale võimu kõigi pimeduse jõudude üle, mis tegutsevad õhus, maal ja merel oma elu vastu Jeesuse nimel.

66. Olgu Jeesuse nimel häbistatud kõik minu vastu välja mõeldud vangistusrelvad.

67. Ma käsin Jeesuse nimel oma hinge, ihu ja vaimu tervendada ja taastada.

68. Ma käsin edu, läbimurde ja edasimineku oma kätetöös teha Jeesuse nimel.

69. Ma määran oma kätetöösse õnne, rahu ja harmoonia Jeesuse nimel.

70. Ma lagundan ja halvaksin kõiki Jeesuse nimel minu vastu delegeeritud territoriaalseid vaimusid.

71. Jumala äike ja tuli lasevad hävitada kõik saatanlikud jälgimisseadmed, mis Jeesuse nimel minu elu jälgivad.

72. Halvatan ja hävitan kõik saatanlikud embargoted, mis on minu arengule pandud Jeesuse nimel.

73. Las kõik minu hävitamist taotlevad kurjad jõud hakkavad Jeesuse nimel ennast hävitama.

74. Laske Jeesuse nimel taastada kõik kannatused, mis mu elus kannatuse puudumine on põhjustanud.

75. Taastaksin kogu Jeesuse nimel seitse korda kogu kannatamatuse tõttu tühistatud headuse.

76. Issand, eemalda Jeesuse nimel minu südamest iga kibedus.

77. Elava Jumala vaim, lasku Jeesuse nimel nüüd minu peale uuesti.

78. Ma käsin kõigil oma kehaosadel saada Jeesuse nimel vaimset parandust.

79. Ma tühistan kõik vaimsed relvad, mida kasutatakse minu edasimineku aeglustamiseks Jeesuse nimel.

80. Ma tühistan kõik kindlused, mille hirmu vaim minusse on ehitanud Jeesuse nimel.

81. Issand, hakake oma elu kõigi valdkondi ristima teie mega imedega.

82. Ma tühistan oma elus kõik hirmud Jeesuse nimel.

83. Issand, anna mulle julgust.

84. Las kõik Jeesuse nimel õnnistused, mis minu elus Jumala õnnistused maha võtavad, eemaldatakse ja hävitatakse.

85. Panen end nüüd Jeesuse risti alla.

86. Ma katan end Jeesuse kalli verega.

87. Ma ümbritseksin end Kristuse valgusega.

88. Kurat ei sega Jeesuse nimel minu ellu Issanda tööd.

89. Panin Jumala raudrüü, et Jeesuse nimel kuradi taktikale vastu seista.

90. Issand, avalikusta mulle mingil moel, et saatanal on minu elus tuge.

91. Ma nõuan tagasi oma elu mis tahes territooriumi, mis Jeesuse nimel on saatanale üle antud.

92. Seon kõik õhus, tule, vee ja maa sees olevad kurjuse jõud Jeesuse nimel oma elu vastu liikuma.

93. Ma kinnitan, et ükski kuri jõud ei saa mind Jeesuse nimel edukalt kahjustada.

94. Ma lükan Jeesuse nimel tagasi iga võrgutamisvaimu.

95. Ma keeldun lubamast pattu minus Jeesuse nimel valitseda.

96. Ma lükan Jeesuse nimel tagasi kõik saatanlikud lubadused oma elu mis tahes osakonnas.

97. Laske end halvata Jeesuse nimel enda vastu seisma pandud võimudest.

98. Ma tühistan kõigi oma elus olnud endiste saatanlike eeliste mõju Jeesuse nimel.

99. Ma seob teid Jeesuse nimel oma elus vihavaimu.

100. Issand, täida mind jõuga, et asendada nõrkus Jeesuse nimel

101. Ma kuulutan, et kogu vaimne saastumine tuleb pesta Jeesuse verega.

102. Las Issanda tervendav jõud voolab minu ellu nüüd Jeesuse nimel.

103. Isa, ma alistun täna teile kogu südame ja hingega Jeesuse nimel.

104. Issand, tule minu südamesse Jeesuse nimel sügavamalt.

105. Isa tellib jätkuvalt minu samme teie sõnas Jeesuse nimel

106. Ma avan teile kõik oma südame salajased kohad. Tulge sisse, Issand Jeesus.

107. Ma annan Jeesuse nimel kõik oma osakonnad teile, Issand, teile

108. Loodan oma mineviku, oleviku ja tuleviku teile, Issand.

109. Tulge Püha Vaimu järele ja ristige mind oma armastuse tulega 'Jeesuse nimel.

110. Püha Vaim, sulatage mind, vormige mind, täitke mind ja kasutage mind oma suureks otstarbeks, Jeesuse nimel.

111. Püha Vaim, suurenda minu vaimset võimekust Jeesuse nimel.

112. Püha Vaim, kasuta mind Jeesuse nimel võimsal viisil.

113. Issand, lase mu elu eesmärk Jeesuse nimel täita

114. Lõpeta mind oma armastusega ja lase sellel voolata minu olemusse, Jeesuse nimel.

115. Issand, pese ja puhasta mind oma mineviku vigadest Jeesuse nimel.

116. Issand, too valgust minu elu varjudesse Jeesuse nimel

117. Issand, vii Jeesuse nimel kõigi minu hinge pimedatesse ruumidesse valgust.

118. Issand, lõpetage Jeesuse nimel kõigi minu elus krooniliste ebaõnnestumiste algpõhjus.

119. Las kõik maetud head asjad elavad Jeesuse nimel ellu.

120. Ma pääsen end Jeesuse nimel igast nõidade ja võlurite tehtud kurjast manipuleerimisest.

Isa tänan, et vastasid mu palvetele Jeesuse nimel.

Kuulutused

1 kOMMENTAAR

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia