100 palvet vaenlaste häbistamiseks

6
13350

Psalm 68: 1-2:
1 Las tõuseb Jumal, lase oma vaenlastel laiali minna; põgenegu ka tema ees need, kes teda vihkavad! 2 Kui suits on minema ajanud, siis ajage nad minema: kui vaha sulab tule ees, nõnda hukkuvad jumalakartlikud Jumala ees.

Iga vaenlased teie elu ja saatust häbistatakse täna Jeesuse nimel. Kavatseme kaasa võtta 100 palvet vaenlaste häbistamiseks. Kes on teie vaenlased? Meie peamine vaenlane on kurat ja tema deemonid, kuid tõsi on see, kurat ja deemonid ei saa tegutseda ilma inimlaevadeta, seetõttu kuuluvad meie vaenlaste hulka ka deemonid või deemonite käes olevad inimesed. Inimvaenlased võib jagada järgmiselt:

10 tüüpi inimvaenlased.

A) Need, kes ei taha, et te edusamme teeksite

B) Need, kes teid füüsiliselt rõhuvad

C) Need, kes annavad teie vastu kurja nõu

D) Need, kes ei suuda teie õitsengut taluda

E) Need, kes naeratavad teile avalikult, kuid salaja, plaanivad teie vastu kurja

F) Need, kes teid mõnitavad

G) Need, kes teie elus kujutavad endast jumalat

H) Need, kes arvavad, et ilma nendeta ei saa te kunagi hakkama

I). Need, kes ründavad teid ilma põhjuseta

J). Need, kes näevad, et teie elu langeb.

Ainus viis neist rünnakutest üle saada on palvetamine vaenlaste häbistamiseks. Me palume, et Jumal tekiks ja näitaks ennast Jumalale oma vaenlaste ees. Me palume, et Jumal neid oma tunnistustega häbistaks, tõrjuks ja häbistaks. Me teenime Jumalat, kes on asjatundja meie vaenlaste alandamisel, nagu ka hamaani alandati ja riputati kuninganna Estri, Estri 7: 8-10 päevil, nii saavad kõik teie vaenlased seal saatuse vastu, kui te seda palvet palvetate.

100 palvet vaenlaste häbistamiseks

1. Ma eraldan oma elu kõigist sidemetest oma vaenlastega Jeesuse nimel.

2. Ma eraldan oma elu Jeesuse nimel kõigist kurjadest lepingutest oma vaenlastega.

3. Ma eraldan oma elu kõigist kurjadest pühamudest, mille vaenlased on minu sünnikohta Jeesuse nimel istutanud.

4. Kõik pimeduse esindajad, kes kannavad minu õnnistusi, süütage Jeesuse nimel !!!

5. Ma hävitan Jeesuse nimel kõik oma elu vastu suunatud vaenlase relvad.

6. Kuulutan täna, et mind on õnnistatud kõigi vaimsete õnnistustega Jeesuse nimel kõige taevasemas

7. Las kõik minu elus olevad rõhujad hakkavad nüüd Jeesuse nimel nende vastu tegutsema !!!

8. Las mu asjad muutuvad Jeesuse nimel vaenlase käitlemiseks liiga tuliseks.

9. Ma saan oma õnnistused vaenlaste laagrist Jeesuse nimel.

10. Kuulutan nüüd, et minu edutamine avaldub jõuliselt Jeesuse nimel.

11. Ma hajutan kogu Jeesuse nimel oma edusammude vastu kogunenud hulga koduvaenlasi.

12. Las kõik mu elu vastu töötavad arenguvaenlased hajuvad Jeesuse nimel parandamatuteks tükkideks.

13. Muuta Jeesuse nimel vaenlase rõõm mu elu edenemise üle kurbuseks.

14. Ma halvaksin Jeesuse nimel igat tasku oma elus kurjade aukudega.

15. Las elava Jumala vägi, hiilgus ja kuningriik tulevad Jeesuse nimel mu elu igale alale.

16. Las kõik Jeesuse nimel hakkavad komistama ja langema kõik vere jootjad ja minu elu jahti söövad liha sööjad.

17. Ma purustan igasuguse oma elu vastu suunatud deemonliku loitsu Jeesuse nimel.

18. Laske mu kätetööl Jeesuse nimel voolata kogu vaenlase deemonlik mõju.

19. Ma halvaksin Jeesuse nimel oma probleemide taga kõiki vaenlaste võimeid.

20. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki vaenlaste jõude oma elus, mis imesid edasi lükkavad.

21. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki abielu hävitajaid.

22. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki imevastaseid aineid.

23. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki rahalisi hävitajaid.

24. Issand, tee mulle kanaliks oma õnnistused Jeesuse nimel

25. Las mu käsi on tugevam kui kõik mu vaenlaste käed, Jeesuse nimel.

26. Kõik minu vaenlaste takistused tuleb Jeesuse nimel minu teelt veeretada.

27. Oh jumal, pane kõik mu vaenlased Jeesuse nimele häbi.

28. Las mu kätest saab Jeesuse nimel jumaliku õitsengu instrument.

29. Las mu silmad saavad Jeesuse nimel jumaliku ilmutuse vahendiks.

30. Las mu kõrvad saavad jumaliku ilmutuse vahendiks Jeesuse nimel.

31. Laske ülevõitja võidmine langeda mu elule Jeesuse nimel.

32. Ma käsin kõigil kurjategijatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

33. Ma käsin igal agendil, kes ei suuda praegu oma elu Jeesuse nimel kaotada.

34. Ma käsin kõigil paigalseisu tekitajatel Jeesuse nimel nüüd oma elu üle vallata.

35. Ma käsin igal vaesuse esindajal kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

36. Ma käsin kõigil võlgade vahendajatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

37. Ma käsin igal vaimse mahajäämuse esindajal kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

38. Ma käsin igal lüüasaamise agentil kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

39. Ma käsin kõigil haiguste ja haiguste vahendajatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

40. Ma käsin kõigil peaaegu eduka sündroomi esindajatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

41. Ma käsin igal deemonlike viivitustega agendil kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

42. Ma käsin kõigil depressiooni tekitajatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

43. Ma käsin kõigil aeglase arenguga esindajatel kaotada oma elu Jeesuse nimel nüüd.

44. Las kõik Jeesuse nimel olevad õelad rõhujad hakkavad Jeesuse nimel komistama ja langema.

45. Las Jumal murrab kõigi minu vastu vaenlaste selgroo Jeesuse nimel.

46. ​​Ma kinnitan, et kõik minu vaenlaste vastu suunatud ebaõnnestumise vahendid on minu elus röstitud Jeesuse nimel.

47. Ma kinnitan, et kõik saatanlikud rünnakute relvad minu elu vastu on röstitud Jeesuse nimel.

48. Laske Jeesuse nimel röstida kõik saatanaaegsed arvutid, mis on minu elu jälgimiseks tööle pandud.

49. Laske Jeesuse nimel röhitseda kõik saatanlikud ülestähendused, mis hoiavad minu edasiliikumise samme.

50. Las kõik minu vaimse elu jälgimiseks kasutatavad saatanlikud satelliidid ja kaamerad röstitakse Jeesuse nimel.

51. Laske Jeesuse nimel röstida kõiki minu vastu teises taevas kasutatavaid kaugjuhtimisseadmeid.

52. Laske kõik saatanlikud sildid ja märgid minu elust Jeesuse nimel täielikult ära pühkida.

53. Issand, ärge laske mu vaenlastel Jeesuse nimel minust triumfeerida.

54. Issand, päästa mind Jeesuse nimel oleva orjuse vaimus

55. Issand, elusta mu vaimuelu Jeesuse nimel

56. Laske Jumala äikese tulel hävitada Jeesuse nimel minu vaenlaste kurjad plaanid minu vastu.

57. Ma vabanen igast maisest takerdumisest, mis on mind takistanud Jeesuse nimel Issandat teenimast.

58. Issand, tee mulle oma lahingukirves Jeesuse nimel

59. Issand, tee mulle vaenlaste juuresolekul laud

60. Ma ei kavatse Jeesuse nimel oma vaenlaste kätte lasta.

61. Laske Jumala tuli maha ja uputage kõik vaenlase tulekahjud, mis on seatud minu elule Jeesuse nimel.

62. Ma kahjustan Jeesuse nimel palvekindlate deemonite vastupanuvõimet.

63. Laske iga salajane vaenlane Jeesuse vere abil minu elust paljastada ja välja lüüa.

64. Halvaksin kõiki jõude, mis blokeerivad mu nägemist ja kustutavad tule. Jeesuse nimel.

65. Ma tõstan maha kõik Jeesuse nimel minu vastu töötavad kurjad kuningriigid.

66. Ma hävitan Jeesuse nimel kangelase kuningriigi.

67. Ma hävitan Jeesuse nimel kangelase soomuse ja relva.

68. Issand, vabasta oma inglid minu ümbruse valvamiseks Jeesuse nimel

69. Laske Jeesuse nimel loputada iga mu elu ebapuhtus Jeesuse nimel.

70. Kõik deemonlikud agendid, kes mind valvavad, on Jeesuse nimel halvatud.

71. Kõik vaenlased, kes suunavad minult häid asju, on Jeesuse nimel halvatud.

72. Ma lammutan ja hävitan iga minu ees Jeesuse nimel seisva jeeriku seina.

73. Laske minu vastu lähetatud saatanlikud maod Jeesuse nimel Jumala varda alla neelata.

74. Laske mu perekonna vastu saadetud saatanlikud maod Jeesuse nimel jumala vardaga alla neelata.

75. Ma võtan Jeesuse nimel tagasi kõik läbimurdevõtmed, mille vaenlane on minult varastanud.

76. Ma lammutan oma peres nõiduse kindluse Jeesuse nimel.

77. Las kõik saatanlikud parasiidid surevad Jeesuse nimel.

78. Las kõik Jeesuse nimel päästetakse kõik minu valduses olevad võltsitud asjad.

79. Laske Jeesuse nimel paljastada minu perekonna võõraste laste saladused.

80. Laske mul Jeesuse nimel vihma loitsud keelel kuivada.

81. Ma hävitan Jeesuse nimel kõik saatanlikud ühendused õhus, vees ja pinnases.

82. Laske mu hinge jahimeestel end Jeesuse nimel tulistada.

83. Minu süda ei ole Jeesuse nimel jumalasõna kivine pinnas.

84. Minu süda ei ole Jeesuse nimel jumalasõna kõrvaltee.

85. Minu süda ei ole Jeesuse nimel jumalasõna jaoks okkad.

86. Laske vaenlase käekirjal nende vastu Jeesuse nimel pöörduda.

87. Iga kuri kuningas, kes on minu vastu paigaldatud, tuleb Jeesuse nimel trügida ja hävitada.

88. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki saatanlikke esindajaid, kes võitlevad minu elu vastu.

89. Kõik enneaegse surma kindlused tuleb Jeesuse nimel lõpetada.

90. Kõik rõhumise kindlused tuleb Jeesuse nimel lõpetada.

91. Kõik vaeguse kindlused tuleb Jeesuse nimel lõpetada.

92. Kõik needuste ja kurjade lepingute kindlused tuleb Jeesuse nimel lõpetada.

93. Kõik viljatu vaevaga linnused tuleb Jeesuse nimel lõpetada.

94. Laske Jeesuse nimel toimetada kõik mu elualad, kus endiselt valitsevad minu vaenlased.

95. Laske Jeesuse nimel lõpetada kõik kannatused ja rõhumisjõud, mis minu vastu on minu vaenlaste poolt loodud.

96. Ma käsin kõigil kroonilistel haigustel Jeesuse nimel nende saatjate juurde tagasi pöörduda

97. Ma seisan oma elu surma- ja põrguvaimu toimingute vastu Jeesuse nimel.

98. Lase pettumuseks kõigi minu vaenlaste soov minu kodu hävitada Jeesuse nimel.

99. Ma kinnitan, et näen Jeesuse nimel kõigi oma vaenlaste häbi

100. Isa tänan teid, et andsite mulle võidu Jeesuse nimel.

Kuulutused

6i MÄRKUSED

  1. Tänan palvete eest
    Laske vaenlasel olla ettevaatlik, sest Jumal armastab mind väga, et nad saaksid mind uuesti puudutada. Päästet vajavad nad, et paluda Jumalalt andestust, ma olen neile juba andestanud, kuid ta üritab ikkagi tekitada kaost. Täpselt nagu kurat
    Palvetage taastamise ja jumalate kaitse eest

  2. Kuna ma olen neid palveid täna õhtul palvetanud, on Issand mind vabaks teinud ja kavatsen õnnistusi saada. Mu vaenlased näevad, et mul õnnestub ja saan paremaks inimeseks.
    Ükskõik, milliseid kurje plaane mu vaenlased mulle kavandasid, on need kõik täna öösel hävitatud. Aitäh, Issand. AMEN 🙏🙏🙏🙏

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia