100 palvepunkti vaenlaste võidukäigu eest

0
10143

1. Johannese 5: 4:
4 Sest kõik, mis on sündinud Jumalast, võidab maailma; see on võit, mis võidab maailma, isegi meie usk.

Iga uuesti sündinud usklik on Kristuses Jeesuses võidukalt tehtud. Piibel ütles Roomlastele 8:37, et me oleme midagi enamat kui vallutajad Kristuse Jeesuse kaudu. Vaenlane ei saa meid lüüa, me oleme istudes printsessidest kaugelt kõrgemal ja võimud hallelujah !!!. Jumala sõna ütleb meile 1Jh 5: 4, et meie usk on see, mis võidab maailma, see tähendab, et vaenlase üle võidu saamiseks peame oma usku kasutama. Kristlasena on teie vaenlane number üks kurat, kellele järgnevad tema inimagendid, kes saadetakse teile vastu seisma ja takistama teid eesmärgi täitmast. Täna vaatame 100 palvepunkti vaenlaste üle võidu saamiseks. Need palvepunktid on päästik, mis laseb meie usul tegutseda. Kuradile vastupanemiseks ja teie valduse tagasivõtmiseks peame selle palvega tegelema sõda.

Elu on lahinguväli ja ainult palvemehed saavad võidukalt. Jumala sõna ei tule teie ellu ainult kullavärvil, vaid peate võitlema hea usuvõitlusega, et näha, et jumalasõna annab teie elus tulemusi. Vaenlane ootab teie elus alati jumalate õnnistusi, kuid peate oma palveelus olema vankumatu. Peate õppima alati palvetama ja mitte minestama. Jumal annab üleloomuliku võidu vaid neile, kes Teda kutsuvad. Sellesse palvesse sattudes võid võita vaenlased, Ma näen, et te domineerite kõigi oma vastaste üle Jeesuse nimel. Kaasake need palvekohad täna usuga ja vaadake, kas teie võit on kindlaks tehtud.

100 palvepunkti vaenlaste võidukäigu eest

1. Isa, ma otsustan, et kõik mu vaenlased satuvad Jeesuse nimel oma lõksudesse.

2. Issand, muuda mu võitlus Jeesuse nimel võiduks.

3. Issand, ma keeldun sind lahti laskmast, kui sa mind Jeesuse nimel ei õnnista

4. Isa, ma ütlen, et iga minu elu vastu suunatud kuri ettevalmistus peab Jeesuse nimel pettuma.

5. Issand, las mu rõõmu, rahu ja õnnistusi saab Jeesuse nimel korrutada.

6. Jeesuse veri, ühenda mu elu Jeesuse nimel ebaõnnestumistest läbimurde äärel.

7. Keelun Jeesuse nimel kõigist oma elualadest kurja saagist.

8. Olgu jumalik soosimine elu igas õnnistamises minu jaoks palju, Jeesuse nimel.

9. Ma lõpetan Jeesuse nimel igasuguse päritud vaesuse ja lükan selle tagasi.

10. Laske mu elu alustel parandada Jeesuse nimel jumalikku õitsengut.

11. Laskem Jeesuse nimel kõiki minu võitu takistavaid territoriaalseid jõude alandada ja alandada.

12. Ma lükkan oma elus Jeesuse nimel läbi ebaõnnestumised.

13. Ma lükan Jeesuse nimel oma elus vaesuse tagasi.

14. Ma lükan tagasi oma elu seismajäämise Jeesuse nimel.

15. Ma lükkan oma elus Jeesuse nimel viljatu vaeva.

16. Panen saatja juurde tagasi kõik minu vastu suunatud Jeesuse nimel olevad nooled

17. Ma lammutan iga saatanliku prügikasti, mis oli minu vastu Jeesuse nimel.

18. Taastan oma elu iga killu koduse õeluse käest Jeesuse nimel.

19. Jeesuse nimel päästagu mu vaim iga kurja haaramise läbi.

20. Mu hinge kõik kurjad haaramised vabastavad Jeesuse nimel teie käest kinni.

21. Jeesuse nimel võtke lahti mu keha igat kurja haaret.

22. Ma otsustan, et nullbänd on tühine minu vastu suunatud deemonlik kohtuotsus Jeesuse nimel.

23. Ma lammutan Jeesuse vere abil kõik minu vastu suunatud kurjad relvad Jeesuse nimel.

24. Ma vaidlustan ja häbistan kõiki saatanlikke prohveteid, kes on mind Jeesuse nimel palgatud tule vastu.

25. Kõik kurjad sponsorid, kes toetavad minu vaenlasi, tuleb nüüd kõrvaldada !!! Jeesuse nimel.

26. Las saatanlike rõhujate jalad muutuvad Jeesuse nimel libedaks.

27. Püha Vaimu tulekahju, hävita Jeesuse nimel kõik mu elu etteheited.

28. Ma keeldun kõigist Jeesuse nimel minu elule pandud kurjadest kujunditest ja etikettidest.

29. Lase rahutusel ja segadusel ristida minu vaenlaste leer Jeesuse nimel.

30. Isa, ma panin kinni kõik minu vastu suunatud saatanlikud saatejaamad Jeesuse nimel.

31. Mis tahes saatanlik mürk, mida söödi vaenlase lauast, lahkugu mu elust nüüd, Jeesuse nimel.

32. Ma hävitan Jeesuse nimel kõik deemonlikud vastuseisud oma läbimurretele.

33. Iga võiduvastane vaim, võtke Jeesuse nimel vaeva minu elu üle.

34. Ma viskan oma probleemide taga olevad vaimud Jeesuse nimel kohtuotsuse tulele.

35. Laske kõiki rõhumise toimepanijaid karistada ja piinata neid Jeesuse nimel.

36. Iga saatanlik kohtuasja toimik, mis on avatud minu elu vastu, on Jeesuse vere poolt igavesti suletud.

37. Iga rõhumise vahendaja, ma rõhun teile täna Jeesuse nimel asuva püha kummituse torgates

38. Las kõik rõhumisagendid kogevad Jumalat Jeesuse nimel vägevana kohutavana.

39. Püha Vaim, luba mul palvetada saatust muutvatel palvetel Jeesuse nimel.

40. Las kõik minu selles programmis olevad palved võtavad Jeesuse nimel jumaliku tähelepanu.

41.Mõistan, et kõik need, kes otsivad minu allakäiku, langevad Jeesuse nimel minu pärast.

42. Ma käsin kõigil oma vaenlastel Jeesuse nimel alistudes minule ette heita.

43. Kõik kurjad agendid, kes pilkavad minu pingutusi, vaigistatakse nüüd Jeesuse nimel.

44. Ma lammutan Jeesuse nimel kõik oma läbimurret mõjutavad saatanlikud protokollid.

45. Iga kuri külaline, ärge leidke minu aadressi Jeesuse nimele.

46. ​​Isa, las iga minu kibestumine tuleb Jeesuse nimel armsaks.

47. Halvatan Jeesuse nimel oma võidu kõiki vaenlasi.

48. Las Jeesuse veri hõõrub Jeesuse nimel kõik mu elus vaesuse käekirjad.

49. Issand, too Jeesuse nimel minu tänasesse ellu imesid

50. Nii nagu haud ei suuda Jeesust kinni hoida, ei hoita ükski haud minu imesid Jeesuse nimel.

51. Las iga päritud mürk hakkab nüüd Jeesuse nimel nende varjatud paikadest minu elus välja tulema.

52. Ma hävitan Jeesuse nimel kõik minu vastu seisma pandud relvad.

53. Ma võtan tagasi volituse, mis kuulub ükskõik millisele deemonlikule objektile, mis on minu vastu moodustatud Jeesuse nimel.

54. Issand, keera mu mäed Jeesuse nimel imedesse

55. Ma otsustan, et olen ainult Jeesuse nimel kõrgemal.

56. Ma keeldun oma elus vaenlasele Jeesuse nimel oma maad tegemast.

57. Las mu Jeesuse nimel kärbitakse iga pärandine needus ja lummus mu elus.

58. Minu õitsengust ei saa ajalugu, kui ma veel elan Jeesuse nimel.

59. Halvaksin iga tapmisrõõmu, võitledes oma edusammudega Jeesuse nimel.

60. Issand, rahulda mind, kuni mu rahulolu Jeesuse nimel üle voolab

61. Las mu läbimurded hämmastavad mu vaenlasi Jeesuse nimel.

62. Isa, ma hajutan Jeesuse verega vaenlase leeri.

63. Isa, lase nüüd kõigil vaimustamisinstrumentidel Jeesuse nimel impotentsusetuks muuta.

64. Teie kangekaelsed probleemid, ma käsin teil Jeesuse nimel nüüd oma teelt lahkuda.

65. Las kõikvõimas sõdivad inglid jälitavad ja ründavad minu ründajaid Jeesuse nimel.

66. Laske mu rõhujate leeris Jeesuse nimel segadust tekitada.

67. Võidakse võita kõik lahingud taevastes inglite kasuks, kes annavad Jeesuse nimel minu õnnistusi.

68. Lõpetagem Jeesuse nimel iga minu ellu sisse programmeeritud saatanlik seadus.

69. Laske Jeesuse nimel lõpetada kõik minu geenidesse sisse programmeeritud kurjad esivanemate seadused.

70. Lasen mu palvetel vabastada ingellik sekkumine minu kasuks Jeesuse nimel.

71. Ma saan võidmise, et hävitada kõiki oma vaenlasi Jeesuse nimel.

72. Ma katkestasin Jeesuse nimel oma vaenlastele igasuguse jõuvarustuse.

73. Laske Issanda äikesel hävitada kõik minu vastu Jeesuse nimel ehitatud kurjad altarid.

74. Issand, päästa mind Jeesuse nimel tuntud ja tundmatutest needustest

75. Taunin Jeesuse nimel kõiki jõude, kes töötavad oma mõistuse mõistlikkuse vastu.

76. Ma katan end Jeesuse verega.

77. Püha Vaim taltsutab Jeesuse nimel kõiki mu elus olevaid vaenlasi.

78. Ma lõhun kõik oma ettevõtte jaoks pandud kurjad tabalukud Jeesuse nimel.

79. Laske Jeesuse verel hõõruda Jeesuse nimel minu kehale pandud kurjad kreemid ja salvid.

80. Laske kõik minu pärast kokku kutsutud nõiakoosolekud Jeesuse nimel laiali pillutada.

81. Laske Jeesuse nimel purustada kõik saatanlike süüdistuste ahelad.

82. Laske iga vastupanu minu läbimurretele Jeesuse nimel mureneda.

83. Minust saab kõik, milleks Jumal mind Jeesuse nimel lõi.

84. Jeesuse nimel saavad kõik head alad minu elus, mille vaenlane on väljenduse eitanud, saanud ülestõusmisjõu.

85. Las iga halvatud potentsiaal saaks nüüd Jeesuse Kristuse ülestõusmisjõu.

86. Jeesuse nimel tuleb vaigistada iga saatanlik lõvi, mis minu vastu on.

87. Las lõpetatakse kurjakuulutavate kurjategijate tegevus Jeesuse nimel.

88. Kõik minu vastu suunatud saatanlikud programmid tuleb Jeesuse nimel tühistada.

89. Jeesuse nimel tuleb segi ajada kõiki minu saladusi jahtivaid jõude

90. Ma halvaksin Jeesuse nimel kõiki minusuguseid võlujõude.

91. Laske igal mu leibkonnaliikmel elaval deemonil Jeesuse nimel nüüd lahkuda.

92. Jeesuse veri peab parandama iga aukudega tasku vaimu.

93. Laskuvad Jeesuse nimel kõik minu esivanematest alla minuni voolavad kurjad jõed kuivada.

94. Ma kustutan Jeesuse nimel tähevaatajate jõu.

95. Olgu Jeesuse nimel häbistatud iga kahetsusetu nõiduse vägi.

96. Laske Jeesuse nimel jumaliku tule abil buldoossega kõiki saatanlikke kontrollpunkte, mis minu palveid takistavad.

97. Elava Jumala inglid arreteerivad, hoiavad kinni ja võtavad Jeesuse nimel vastu kõik minu vastu töötavad pimeduse esindajad.

98. Ma hävitan Jeesuse nimel oma vaenlaste ümbritsevad turvamüürid.

99. Iga jõud, mis takistab minu headuse ilminguid, kukub ja sureb nüüd Jeesuse nimel.

100. Ma keeldun oma vaenlastele Jeesuse nimel laskemoona tarnimast.
Isa, tänan teid, et vastasite minu palvetele Jeesuse nimel.

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia