50 palvepunkti Nigeeria 2019. aasta üldvalimiste jaoks

0
3027

Vanasõnad 29: 2:
2 Kui õiglased on võimul, rõõmustavad inimesed; aga kui õel valitseb, siis inimesed leinavad.

Lähenedes oma rahva järjekordsetele üldvalimistele Nigeeria, on väga oluline, et tuleme usklikena kokku parema rahva nimel palvetama. Iga rahva suursugusus sõltub valitsejate kvaliteedist, mis kontrollib riikide ressursse. Kui õiged reeglid valitsevad, rõõmustavad inimesed, aga kui õelad on võimul, seatakse rahva saatus hüpoteegi. Täna tegeleme Nigeeria 50. aasta üldvalimiste jaoks 2019 palvepunktiga, see palvepunkt on väga oluline, kuna me palvetame vabade ja õiglaste valimiste jaoks. Kutsume Issanda poole rahu tagamist kogu Nigeeria rahvas enne valimisi, valimiste ajal ja pärast neid ning palvetagem ka selle üle, et Jumal nurjata kõik õelate poliitikute plaanid, kes kavatsevad valimised vägivalla ja tapmistega tähistada, me palvetame valimistulemuste mis tahes vormistamise vastu, samuti palvetame, et püha vaim ärgitaks kõiki nigeerlasi oma INEC-i valijakaardiga tulema massiliselt välja, et hääletada oma soovitud juhtide poolt. Usun, et seni kuni kirik palvetab, ei tohi selles rahvas Jeesuse nimel toimuvate üldvalimiste eel, ajal ega pärast seda rahutust tekkida.

Siinkohal on oluline ka märkida, et ainult palved ei too Nigeeriasse meie rahva hulka suuri juhte, peame tõusma ja hääletama. Peame valima kurjad juhid ja hääletama õigetes juhtides. Kurjus valitseb meid seni, kuni õiglased ei tee midagi. Seetõttu, kui me palume üldvalimiste jaoks, lähme ka sel päeval sinna, et hääletada massiliselt oma soovitud juhtide poolt. Kirik peab hääletama välja tulema, kui peame lõpetama selle rahva kurjuse ja türannia valitsemise, peame kõik massiliselt välja tulema, et hääletada kurjuse üle, mis hävitab meie armastatud rahva. Kui me kaasame neid Nigeeria 2019. aasta üldvalimiste palvepunkte, ei tohi ükski kurat Jeesuse nimel seda rahvust manipuleerida. Kuna läheme oma miljonitesse hääletama, ei tohi ükski deemonlik poliitik hääletada Jeesuse nimel.

Julgustan teid täna seisma oma hääle all, ärge müüge välja, hääletage oma südametunnistuse üle, paljud saatanlikud poliitikud on juba otsimas, et osta meie hääli maapähklitega, ärge müüge välja, teie hääl on teie õigus, seiske oma hääle all ja ma näen, et teie häälte arv on Jeesuse nimel. Neile meist, kes veel ei kogu meie INEC-i valijate kaarti, palun tehke seda, klõpsates sellel link saada täielikku teavet selle kohta, kuidas ja kus saate oma alaliste valijate kaarti koguda. Ma näen, et Nigeeria tõuseb uuesti, see rahvas õitseb ja põrguväravad ei tohi Jeesuse nimel selle üle valitseda.

Palvepunktid

1. Isa, tänan teid, et asusite juhtima Nigeerias 2019. aasta üldvalimisi

2. Isa, tänan teid rahu eest, mis meil on eelseisvatele valimistele lähenedes siiani olnud

3. Isa, tänan teid paljude rahvaste kristlaste hulgast, kes valimiskaarti said.

4. Isa, aitäh, et andsite kogudusele oma hääle selles rahvas kui ihu.

5. Isa, tänan teid, et saatsite oma inglid kogu selle rahva vältel ja hinge, et kaitsta oma lapsi valimiste ajal

6. Isa, tänan teid meie kurjade juhtide paljastamise eest, inimesed, kellega me ei peaks üldvalimiste päevale lähenedes võimul käima.

7. Isa, aitäh, et raiskad kuradile kõik kurjad seadmed enne üldvalimisi, nende ajal ja pärast

8. Isa, tänan teid, et panite segadusse nende rahva vaenlaste leeris enne üldvalimisi

9. Isa, tänan teid koguduse turvalisuse tagamise eest enne neid üldvalimisi, nende ajal ja pärast neid

10. Isa, tänan teid, et varustasite julgeolekusektorit füüsiliseks kaitseks nende üldvalimiste ajal.

11. Isa, ma ütlen, et iga kuradi plaan nende valimiste saboteerimiseks hävitatakse tulega Jeesuse nimel

12. Ma kinnitan, et kõik kurjad poliitikud, kes plaanivad võita inimelude arvelt, ei tohi elada, et kogeda valimisi Jeesuse nimel

13. Isa, tõuse ja hajuta kõik kurjad kogunemised, et Jeesuse nimel nende valimiste ajal kaos tekitada

14. Isa, kõrvalda Jeesuse nimel enne valimisi kõik kurjad poliitikud

15. Isa, nurjame kõik jõupingutused nende valimiste Jeesuse nimel kinnitamiseks

16. Isa, me vabastame tule Jeesuse nimel kõigi selle rahva vaenlaste leeris

17. Isa, see rahvas, Nigeeria, kuulub teile, seepärast tuleb igaüks, kes selle rahva üle hea seisab, hüüdda Jeesuse nimel.

20. Laske selle rahva iga kurja valitsejat hellitada Jeesuse nimel

21. Ärgu ükski kuri president valitsegu seda rahvust uuesti Jeesuse nimel

22. Ärgu ükski kuri valitseja valitsegu seda rahvust uuesti Jeesuse nimel

23. Ärgu ükski kuri senaator valitsegu seda rahvust uuesti Jeesuse nimel

24. Ärgu ükski kuri koguduseliikmete koda valitseks seda rahvust Jeesuse nimel

25. Ärgu valitsegu ükski kuri juht ühelgi võimutasandil seda rahvust Jeesuse nimel

26. Ma needusin selle rahva türannia vaimu on Jeesuse nimi

27. Ma kirun iga verd imevat deemonit, kes tahab valimiste ajal avalduda Jeesuse nimel

28. Ma kinnitan usus, et Jeesuse nimel ei toimu neil üldistel valimistel mitte ühtegi süütut elu

29.Ma teatan, et Jeesuse nimel nende valimiste üle ei valitse terrorirünnak

30. Ma kirun, broneerin harami Jeesuse nimel, nad on kogu Jeesuse nimel toimuvatel üldvalimistel täielikult invaliidid

31. Ma kirun tapja Fulani karjameeste tegevust, nad peavad olema Jeesuse nimel täielikult invaliidid.

32. Ma kuulutan, et ükskõik kui üldvalimiste tulemusi ei tule, valitseb selles rahus rahu.

33. Ma kinnitan, et selles riigis ei toimu enam riigipööret.

34. Ma kinnitan, et Jeesuse nimel ajutist sõjaväelist juhtimist ei toimu

35. Kuulutan, et pärast valimisi selles riigis ei esine erakorralist seisukorda ega liikumiskeelu.

36. Kinnitan, et valimistulemusi ei tohi mingil moel tagurdada.

37. Ma kinnitan, et INEC-il Jeesuse nimel pole mingeid veenvaid tulemusi.

38. Kuulutan, et Jeesuse nimel ei esine etnilist kriisi.

39. Ma kinnitan, et Jeesuse nimel ei tohi olla usukriisi

40. Kõik kurjad INECi esindajad, kes kavatsevad neid valimisi korraldada, kõrvaldatakse Jeesuse nimel ametist

41. Isa, ärgitage oma vaimuga iga Nigeeria südant, et tulla välja ja hääletada valimispäeval Jeesuse nimel

42. Isa, laske iga nigeerlase hääl Jeesuse nimel arvestada.

43. Isa, laske rahus kogu selle rahva vältel ja hinges, kui me massiliselt hääletama tuleme.

44. Isa, nurjake kõigi plaanid, kes tahavad Jeesuse nimel valimiste ajal varastada valimiskasti.

45. Isa, andke nigeerlastele julgust, et lükata tagasi Jeesuse nimel hääletavate ostjate peened pakkumised.

46. ​​Isa, tee need valimised raskeks igale kurjale poliitikule, kes püüab sellega Jeesuse nimel manipuleerida

47. Isa, nurjake kõik võitlejate pingutused valimistel osalemiseks

48. Isa, kaitske nende üldvalimiste ajal iga süütu nigeerlase elu ja vara

49. Isa, las teie ordineeritud juhid on uued juhid, kes võtavad selle rahvuse juhtimise üle järgmistel Jeesuse nimel toimuvatel valimistel.

50. Isa, tänan teid, et vastasite minu palvetele Jeesuse nimel.

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia