20 palvepunkti piiblisalmidega

3
22441

Jeremija 33: 3:
3 Helista mulle ja ma vastan sulle ja näitan sulle suuri ja vägevaid asju, mida sa ei tea.

Palve on võtmeks üleloomuliku vabastamisel, kui palvetame, toome Jumala kohaloleku oma inimlike asjade eest hoolitsemiseks. Jeesus manitses meid Luuka 18: 1 järgi, et me ei peaks kunagi palvetes minestama, sest nii kaua kui me ei lõpeta palvetust, ei lõpe me võitmist. Täna tegeleme Piibli salmidega 20 palvepunkti, see on see palvepunktid keskendub Jumala tahte tundmisele teie ja teie kõigi jaoks palvepunktid on piiblisalm selle külge kinnitatud. Kui me palvetame Tema tahte järgi, kuuleb Ta meid ja Tema tahtmine on Tema sõna.

Kui teie palvet pühakirjad ei toeta, on see lihtsalt pelk ülestunnistus või valitamine, sest kurat ja Tema deemonid vastavad sõnale, mitte ainult teie kõnele. See, mis kirjutatakse, asendab alati räägitu. Jumala sõna on viimane bussipeatus kõigi teie elu väljakutsete jaoks. Seetõttu toetasime kõiki neid palvepunkte piiblisalmidega. Meenutame Jumalale kirjutatu meeldetuletust, tugineme oma palvepunktides Jumala sõnale, mis on püsivalt lahendatud. Need palvekohad koos piiblisalmidega kinnitavad teid Jumala tahtesse kogu teie elupäeva Jeesuse nimel. Ma julgustan teid palvetama neid palveid usuga ja leidke aega ka Piibli salmide uurimiseks. Ma näen, kuidas Jumal viib teid Jeesuse nimel oma elu sihtkohta.

Palvepunktid

1. Markuse 3:35; Matteuse 12:50. Ma saan jõudu ja armu, et olla Jeesuse nimel alati oma elu jooksul Jumala tahtele kuulekas.

2.Luuk 12:47. Ma lükkan tagasi laiskuse ja kangekaelsuse vaimu, keeldun minemast vastu Jumala tahtele. Kõik, mis minus paneb mind vales suunas minema, röstitakse nüüd Jumala tule poolt Jeesuse nimel.

3. Johannese 7:17 keeldusin minust kaheldes Püha Vaimu hääle üle Jeesuse nimel.

4. Johannese 9:31 Ma ei pane oma käsi kõigele, mis ei pane Jumalat Tema armu läbi Jeesuse nimel uuesti mu palvetele vastama.

5. Efeslastele 6: 6. Ma saan Jumala armu teha Tema tahet Jeesuse nimel alati oma südame alt.

6. Heebrealastele 10:13. Ma saan Issandalt usu ja kannatlikkuse kingituse, mis võimaldab mul alati saada Jeesuse nimel Jumala tõotusi.

7 1 Johannese 2:17 Ma usun usus, et mul on Jumala sõnas väge, et ma saan Jeesuse nimel mind selles elus ületada.

8. 1 Johannese 5: 14-15 Ma lükkan tagasi ja heidan endast välja iga vaimu, mis valesti palub. Saan teadmise ja jõu, et tunneksin Jumala meelt alati enne oma huulte avamist palvetes Jeesuse nimel.

9. Roomlastele 8:27. Kuna Issand palvetab minu eest, teen ma elu Jeesuse nimel.

10Jh 11: 22 Ma otsustan, et kuna mul on patust kiiret päästa kui Jeesus on surnuist kiirendatud, kuna ma olen Jumala riigi ja Kristuse Jeesuse ühine pärija ja kuna ma istun Kristusega taevastes kohtades, saan usu kaudu oli sarnane jumalik soosimine, mis oli Jeesusel, mis pani teda Jeesuse nimel saama kiired vastused kõigile tema taotlustele maa peal olles.

11. Matteuse 26:39 Seetõttu laske minu tahtmine Jumala tahtest ära eksida. Jumala tahe olgu alati minu tahe. Usust saan armu, julgust ja jõudu, et kanda alati valu, mis on vajalik Jumala tahtmise täitmiseks oma elus. Mulle meeldib julgus ja enesekindlus kanda Jeesuse nimel Jumala tahte täitmisel igasugust häbi.

12. Matteuse 6:10 Seetõttu olgu Jumala tahe minu elus alati Jeesuse nimel kõigi teiste tahtede suhtes ülimuslik.

13. Luuka 9:23 saan jumaliku armu ja jõu, et võtta iga päev oma rist ja järgida Jeesust Kristust. Las mu nõrgad küljed muutuvad tugevaks. Isa Issand, kasvatage üles eestkõnelejaid, kes jäävad Jeesuse nimel minu vajaduste korral alati lünka.

14. roomlased. 12: 2 kinnitan, et miski mu elus, mis vastab kangekaelselt sellele praegusele kurjale maailmale, sulab Jumala tuli. Las jumalasõna peseb, puhastab ja uuendab mind alati. Usus usun, et mul on jumalik energia teha Jeesuse nimel alati head ja järgida Jumala täiuslikku tahet.

15. 2Kr 8: 5 Ma saan valmisoleku vaimu pühenduda alati Jumala tahtele. Ma võtan vastu Jumala innustust alati Jeesuse nimel täielikult Jumala asjadele järele anda.

16. Filipilased. 2:13 Jumala käed, mis töötavad minus Tema hea tahte täitmiseks, ei lühene minu puuduste tõttu Jeesuse nimel.

17. Koloslastele 4:12 Isa, Issand, kasvata minu jaoks üles omaenda Epaphras, kes Jeesuse nimel pühendunult palvetab minu eest.

18. 1 Tessalooniklastele 4: 3 Jeesuse verega pestakse ära kõik mu silmade, liha ja südame himu. Kõik kuradi katsed rüvetada ja reostada minus olevat Jumala templit on pettunud Jeesuse nimel.

19. 1 Tessalooniklastele 5: 16-18 Isa Issand, andke mulle tunnistused, mis mind alati teie üle rõõmustama panevad. Isa issand, anna mulle süda, mis hindab alati iga väikest asja, mida sa minu heaks teed. Usus saan ma Jeesuse nimel valitsevate palvete tugevust.

20. 2 Peetruse 3: 9 Ma ütlen, et minus on mis tahes häiriv patt, mis paneb Jumala lubadused minu ellu lõtvuma; Ma pääsen sind Talle vere läbi. Mis tahes jõud, mis takistab minu elus Jumala lubaduste avaldumist, kukub maha ja sureb ning hukkub Jeesuse nimel.

Kuulutused

3i MÄRKUSED

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia