90 palvepunkti hiiglaste vastu teie saatuses

5
5583

Numbrid 14: 30-33:
30 Ja Kaabel tõrjus rahva Moosese ette ja ütles: "Läheme korraga üles ja omame seda! sest me suudame sellest hästi üle saada. 31 Aga mehed, kes läksid koos temaga üles, ütlesid: "Me ei saa minna rahva vastu; sest nad on meist tugevamad. 32 Ja nad tõid Iisraeli lastele läbi kurjakuulutuse maast, mida nad olid läbi otsinud, öeldes: "Maa, mille kaudu oleme seda otsinud, on maa, mis sööb selle elanikke; ja kõik inimesed, keda me selles nägime, on väga väärikad mehed. 33 Ja seal nägime hiiglasi, Anaki poegi, kes on pärit hiiglastest. Ja me olime oma silmaga nagu rohutirtsud ja nii olime nende silmis.

Midagi suurt ei tule ilma vastuseisuta. Kurat üritab usklikku alati takistada saatus. Täna tegeleme teie saatuses hiiglaste vastu 90 palvepunktiga. Hiiglased on saatus jõumehed mis seisab teie teedel ülevuse poole. Et saaksite oma saatust reaalselt ellu viia ja täita, peate palve altari ette võtma, et ületada deemonid oma teel ülevusse.

see palvepunktid on ka suunatud saatuse tapjad ja saatuse hävitajad. Selle palve osutamisega hävitatakse Jeesuse nimel kõik teie saatuse vaenlased. Elu on lahinguväli ja ellu jääb ainult palvetaja, palve altar on saatuste täitmise platvorm. Kui teete selle palve punkti hiiglaste vastu oma saatuses, näen ma, et täidate saatust suurejooneliselt Jeesuse nimel. Palvetage seda palvepunkti täna usuga ja oodake Jeesuse nimel pöördeliselt tunnistust.

Palvepunktid

1. Isa, tänan teid, et säilitasite oma saatuse Jeesuse nimel.

2. Isa, tänan teid, et kaitsesite ja päästsite mu elu Jeesuse nimel.

3. Ma katan end Jeesuse verega.

4. Isa, ma palun pattude andestust ja armu, et elada nagu Kristus Jeesuse nimel.

5. Isa, ma seisan Jeesuse nimel igasuguse võimu vastu, mis on selle palve vastu juba korraldatud.

6. Ma hävitan oma elus kõigi saatanlike vahistamiste jõu Jeesuse nimel.

7. Vabastage kõik saatanlikud vahistajad - meie Issanda Jeesuse Kristuse vägeval nimel.

8. Kõik, mis mind deemonlikus maailmas minu karjääri taustal esindab, hävitatakse Jumala tulega Jeesuse nimel.

9. Elava Jumala vaim kiirendab kogu minu olemist Jeesuse nimel.

10. Jumal, murra mind, paranda mind ja uuenda oma jõudu Jeesuse nimel.

11. Püha Vaim, avage mu silmad, et näha Jeesuse nimel nähtamatust kaugemale

12. Issand, süüta minu karjäär sinu tulega ja lase mul Jeesuse nimel elus kõrgemale tõusta.

13. Issand, vabasta minu vaim, et järgiksin Püha Vaimu juhtimist Jeesuse nimel kõikides oma eluvaldkondades.

14. Püha Vaim, õpeta mind probleemide kaudu palvetama, selle asemel et nende eest palvetada, Jeesuse nimel.

15. Issand, päästa mind valedest, mida ma ütlen endale.

16. Kõik kurjad vaimsed tabalukud ja kurjad ahelad, mis minu edu takistavad, tuleb röstitud Jeesuse nimel.

17. Ma taunin Jeesuse nimel oma elus kõiki vaimulike kurtuste ja pimedate vaimu.

18. Issand, volita mind saatanale vastu seisma, et ta põgeneks minu eest.

19. Ma otsustasin uskuda Jeesuse nimel Issanda ja mitte kellegi teise aruannet.

20. Issand, võidke mu silmad ja kõrvad, et nad näeksid ja kuuleksid taevast imelisi asju.

21. Issand, võid mind palvetada lakkamatult.

22. Jeesuse nimel jäljendan ja hävitan kõik võimed, mis on seotud kõigi karjäärivõimalustega.

23. Püha Vaim, lase oma tuli minu peale nüüd Jeesuse nimel.

24. Püha Vaim, paljasta minu kõige tumedamad saladused Jeesuse nimel.

25. Teie segaduse vaim, võtke Jeesuse nimel oma elu üle mu elu.

26. Püha Vaimu väel trotsin saatana väge oma karjääri jooksul Jeesuse nimel.

27. Sa, eluvesi, loputa Jeesuse nimel välja kõik mu elus olevad soovimatud võõrad.

28. Teie, mu karjääri vaenlased, olge Jeesuse nimel halvatud.

29. Issand, hakake mu elust eemale pesema kõik, mis teid ei kajasta.

30. Püha Vaimu tuli, süüta mind Jumala auks Jeesuse nimel.

31. Oh Issand, lase Püha Vaimu võidmisel murda iga minu taguse aja ikke.

32. Ma pettun oma vaimumehe iga deemonliku arreteerimise pärast Jeesuse nimel.

33. Jeesuse veri, eemaldage kõik minu elu aspektid, Jeesuse verest
nimi

34. Läbimurdevastased dekreedid tunnistatakse kehtetuks Jeesuse nimel.

35. Püha Vaimu tulekahju, hävita Jeesuse nimel iga saatanlik rõivas minu elus.

36. Oh issand, anna mulle hea edu võti, nii et kuhu iganes ma ka ei läheks, avatakse mulle hea edu uksed.

37. Kõik õelad majad, mis on ehitatud minu ja minu karjääri vastu, lammutatakse Jeesuse nimel.

38. Oh Issand, määra mulle Jeesuse nimel püha inimene

39. Oh issand, las see võidukarjäär, mis minu karjääris silma paistab, langeb mulle Jeesuse nimel.

40. Ma ei teeni oma vaenlasi. Mu vaenlased kummarduvad minu ees Jeesuse nimel.

41. Ma seobin Jeesuse nimel oma elus iga kõrbe- ja vaesusevaimu.

42. Ma ei nõustu Jeesuse nimel oma karjääris saavutamata jätmisega.

43. Ma tõmban Jeesuse nimel maha kõik oma edusammudele püstitatud linnused.

44. Tuletan meelde kõiki oma õnnistusi, mis visati Jeesuse nimel jõkke, metsa ja saatanalisse.

45. Ma lõikasin Jeesuse nimel oma elus kõik probleemide juured ära.

46. ​​Saatanlikud skorpionid tehakse Jeesuse nimel mu elu kõigis valdkondades nõmedaks.

47. Deemonlikud maod tuleb Jeesuse nimel mu elu kõigis valdkondades mürkideta teha.

48. Ma ütlen suuga, et minuga ei saa Jeesuse nimel midagi võimatut olla.

49. Teie, vaenlase leer, olge Jeesuse nimel rängas olukorras.

50. Vaimseid parasiite minu elus, olge häbistatud, Jeesuse nimel.

51. Kõik minu Heroodes saavad Jeesuse nimel vaimse lagunemise.

52. Oh issand, minu karjääri jooksul võiksid sinu ja inimese soosimine mind tänavu Jeesuse nimega hõlmata.

53. Ma lükkan tagasi oma edusammude igasugusele deemonlikule piiramisele Jeesuse nimel.

54. Kõik minu vastu suunatud kurjad käekirjad olgu Jeesuse nimel halvatud!

55. Ma lükkan saba vaimu tagasi, valin Jeesuse nimel pea vaimu.

56. Kõik, kes mu nime kurjuse pärast levitavad, olgu Jeesuse nimel häbiasi.

57. Kõik kurjad sõbrad, tehke Jeesuse nimel vigu, mis teid paljastavad.

58. Teie, minu perekonna mõlemalt poolelt pärit jõumehed, kes ründate minu karjääri, hävitate endid Jeesuse nimel.

59. Ma keeldun Jeesuse nimel viletsuse ja kurbuse rõivast kandmast.

60. Iga mäss, põgene minu südamest Jeesuse nimel.

61. Issand, lase patu eest põgeneval vaimul mu elu inkubeerida.

62. Ma nõuan kõiki oma õigusi nüüd Jeesuse nimel.

63. Püha Vaim, anna mulle nüüd Jeesuse nimel oma hiilguses pilguheit.

64. Püha Vaim, kiirenda mind Jeesuse nimel.

65. Vabastan end Jeesuse nimel kõigist päritud sidemetest, mis mõjutavad minu karjääri.

66. Issand, saada oma tule kirves minu elu alustalale ja hävita kõik kurjad istandused, mis ründavad minu karjääri edu.

67. Jeesuse veri, loputa mu süsteemist välja iga päritud saatanlik hoius Jeesuse nimel.

68. Ma käsin kõigil oma eluga seotud tugevatel meestel Jeesuse nimel halvata.

69. Kõik õelate vardad, kes tõusevad minu karjääri vastu, muutuvad Jeesuse nimel minu jaoks jõuetuks.

70. Tühistan kõigi oma isikule Jeesuse nimel kantud kurjade kohalike nimede tagajärjed.

71. Vabastan end Jeesuse nimel igast kurjast ülemvõimust ja kontrollimisest.

72. Igasugune paha kujutlus minu karjääri taustal, kuivaks, päritolust, Jeesuse nimel.

73. Issand, lase mul vaenlaste hävitaval plaanil, mis on suunatud minu karjäärile, nende nägu Jeesuse nimel puhuda.

74. Issand, las mu naeruvääristamise punkt muudetakse Jeesuse nimel imeallikaks.

75. Kõik võimud, kes toetavad minu vastu kurje otsuseid, olgu Jeesuse nimel häbiasi.

76. Teie, minu ja minu karjääri vastu delegeeritud kangekaelne kangelane, kukute maapinnale ja olete Jeesuse nimel impotentsed.

77. Teie, Korahi, Datani ja Abirami iga vaimu kangelane, kes mind vastu võitleb, purustatakse Jeesuse nimel tükkideks.

78. Iga Bileami vaim, kes on mind mind neetud, langeb Jeesuse nimel Bileami käsu järgi.

79. Iga Sanballati ja Tobia vaim, kes kavandab minu vastu kurja, võtab Jeesuse nimel vastu tulekive.

80. Heroodese iga vaim olgu Jeesuse nimel häbistatud.

81. Iga Goliati vaim võtab Jeesuse nimel vastu tulekive.

82. Iga vaarao vaim langeb teie Punasesse merre ja hukkub Jeesuse nimel.

83. Kõik saatana manipulatsioonid, mille eesmärk on minu saatuse muutmine, on pettunud Jeesuse nimel.

84. Kõik minu headuse kahjumlikud saatejuhid võidakse Jeesuse nimel vaigistada.

85. Kõik kurjad jälgimissilmad, mis on minu ja minu karjääri vastu suunatud, muutuvad Jeesuse nimel pimedaks.

86. Kõik deemonlikud tagasikäigud, mis on paigaldatud minu karjääri takistamiseks, röstivad Jeesuse nimel

87. Mis tahes kuri uni, mis on tehtud mulle ja mu karjäärile kahjustamiseks, muudetakse Jeesuse nimel surma uneks.

88. Kõik rõhujate ja piinajate relvad ja seadmed peavad olema Jeesuse nimel impotentsed.

89. Jumala tuli, hävitage jõud, mis juhib Jeesuse nimel kõiki minu ja minu karjääri vastu võitlevaid vaimseid sõidukeid.

90. Kõik minu armu vastu antud kurjad nõuanded on Jeesuse nimel kokku kukkunud ja lagunenud.

Isa, tänan teid, et vastasite meie palvetele Jeesuse nimel.

Kuulutused

5i MÄRKUSED

  1. Au olgu Jumalale. Ma näen Adonai, Jehoova Rapha, Alfa ja Omega kätt nende elus pastor Ikechukwu Chinedumi võimsate palvepunktide kaudu oma elus. Ma tänan Jumalat teie elu eest. Jumal võiks laiendada teie territooriumi Jeesuse vägeva nime nimel.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia