Püha Vaimu täidetav palve

2
7151

Avaldused 1: 8:
8 Kuid te saate väe, kui Püha Vaim on teie peale tulnud. Ja te saate mulle olla tunnistajateks nii Jeruusalemmas, kui ka kogu Juudamaal ja Samaarias ning maa äärealadele.

. Püha Vaim on jumalate jõu allikas. Püha Vaim on Jumala Vaim, kes on meile saadetud, et võimaldada meil elada nagu Kristus. Kristlastena teenime Jumalat Püha Vaimu abiga. Täna hakkame tegelema palvega, et olla täidetud püha vaimuga. Enne nende püha vaimu palvete alustamist on oluline, et teaksime natuke Pühast Vaimust ja Tema missioonist meie elus kristlastena. Ma palvetan teie eest, et pärast selle artikli lugemist ja palvetes osalemist ei tohi Jumala tulekahju, mille toob ainult püha vaim, kunagi teie elust Jeesuse nimel.

Kes on Püha Vaim?

Johannese 14:16:16 Ja ma palun Isa, ja ta annab teile veel ühe Lohutaja, et ta võiks teiega igavesti jääda.

Püha Vaim on inimene, ta pole tuul ega tuli ega jõud, ta on Jumala kolmas isik. Püha Vaim on Jumal, kes ise elab meis. Kui Jeesus kavatses oma jüngrid maa peale jätta, lubas Ta saata neile veel ühe trööstija. See trööstija ei pea olema ainult meiega, vaid ta peab olema ka meie sees, Johannese 14:17. See trööstija on Püha Vaim. Iga jumala laps vajab oma kristliku elu õnnestumiseks püha vaimu abi. Ilma püha vaimuta ei saa me Jumalat tõhusalt teenida. Püha vaim on meie abistaja, me ei saa iseennast aidata, sellepärast vajame pühade vaimude abi. Vaadelgem Püha Vaimu missiooni meie elus.

Püha Vaimu missioon meie elus

Allpool on toodud Püha Vaimu rollid meie elus.

1. Abimees: Püha Vaim on meie abistaja. Jumala Vaim on see, mis aitab meil Jumalat tõhusalt teenida, Ta aitab meid ka meie palveelus. Kui teie elus on Püha Vaim, ei saa te kunagi puududa jumalikust abist.
2. Trööstija: Lohutaja on julgustaja, teie pea tõstja, püha vaim, ei ole tapmisrõõm, ta pole otsustusvaim, ta lohutab, julgustab, armastab ja tõstab. Kuigi kurat mõistab hukka teie südametunnistuse, lohutab püha vaim teid alati. Kui olete täidetud püha vaimuga, ei saa te kunagi puudust tunda.
3. Advokaat: Advokaat on keegi, kes toetab teid avalikult. Püha vaim on alati teie poolel, Ta ei jäta teid kunagi ega hülga teid. Ta on alati teie jaoks olemas. Kui teete tegematajätmise teel midagi valesti, jooksete püha vaimu juurde, teab ta, kuidas teid kaitsta ja teid kahju eest kaitsta, annab teile õiguse mitte teha samu vigu uuesti.
4. Kuulutaja: Püha vaim on meie eestkostja, Ta usub meie eest. Kuulutaja on keegi, kes sekkub teise nimel, eriti palves. Püha vaim palvetab meie eest Roomlaste 8:26 järgi. Kui olete täidetud Püha Vaimuga, olete alati jumalate mõtetes, sest Ta seob teie Vaimu kaudu alati teie eest.
5. nõuandja: Püha Vaim on meie nõustaja, ta on meie peamine nõustaja, ta juhendab meid meie elu küsimustes. Jeesus ütles, et Vaim õpetab meile kõike, Johannese 14:26. Püha vaim õpetab ja nõustab meid, et saaksime elus oma eesmärki täita. Püha vaim on meie elu treener.
6. Tugevdaja: Püha Vaim annab meile jõudu. Ta tugevdab meid igal pool. Kui olete püha vaimuga täidetud, võite kunagi nõrk olla. Te kõnnite alati jumalikus jõus. Ka püha vaim tugevdab meid sisimas inimeses Jumala sõna kaudu, mida me iga päev kuulame.
7. Valmisolek: Püha Vaim on meie ooteseisund, see tähendab, et ta on meiega alati kohal. Püha vaim ei jäta meid kunagi ega jäta meid maha. Ta on kunagi teie kõrval. Püha vaim ei anna meist järele, kuid kahjuks loobuvad paljud meist temast. Püha trükk on meiega alati kohal, et meid aidata, nõustada, tugevdada, meie eest suhelda ja palju muudki teha. Püha vaim on meile tegelikult sõber.

Kuidas olla täidetud Püha Vaimuga.

Püha Vaimu täitmiseks on vaja teatud samme, allpool on toodud järgmised sammud:

1. Ole uuesti sündinud. Päästmise ja uuesti sündimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu siin

2. Omage usku. Usu pühasse Vaimu. Heebrealastele 11: 6

3. Palveta olla täidetud püha vaimuga

Püha vaimu täidetav palve:

Allpool käsitleme mõnda palvet püha vaimu täitmiseks. Kui palvetate, paluge neid usus ja saate Jeesuse nimel värske tule ristimise.

PRAYER

1. Isa, ma tänan teid päästmise eest Jeesuse nimel

2. Isa, tänan teid Püha Vaimu jõu eest.

3. Isa, pese Jeesuse vere läbi kõik mu patud ja tugevda mind Jeesuse nimel sinu vaimu läbi.

4. Isa, lase Püha Vaim mind uuesti täita.

5. Isa, lase mu elu kõigil katkematutel aladel Jeesuse nimel puruneda.

6. Isa, inkubeeri mind Jeesuse nimel Püha Vaimu tulega.

7. Jeesuse nimel on mu elus kõik võimuvastased sidemed.

8. Issand, laske kõigil võõrastel põgeneda minu vaimu eest ja laske Püha Vaimu Jeesuse nimel valitseda.
9. Issand, katapulteerige mu vaimne elu mäetippu.

10. Isa, lase taevad lahti ja lase Jumala kirkus minu peale langeda Jeesuse nimel.

11. Isa, las märgid ja imed on minu osa Jeesuse nimel.

12. Kõik rõhujate rõõmud minu elu üle muutuvad Jeesuse nimel kurbuseks.

13. Kõik mitu minu vastu tegutsevat jõumeest on Jeesuse nimel halvatud.

14. Issand, ava mu silmad ja kõrvad, et sinult imelisi asju vastu võtta.

15. Issand, anna mulle võit kiusatuste ja saatanlike vahendite üle.

16. Issand, süüta minu vaimne elu nii, et ma lõpetaksin kahjumistes vetes kalapüügi.

17. Issand, vabasta oma tulekeeli mu elust ja põleta ära kogu minus olev vaimne roojus.

18. Isa, pange mind nälga ja janunema õiguse järele Jeesuse nimel.

19. Issand, aidake mul olla valmis teie tööd tegema, ilma et peaksite teistelt tunnustust saama.
20. Issand, anna mulle võit, rõhutades teiste inimeste nõrkusi ja patte, ignoreerides samas minu oma.

21. Issand, tervenda kõiki minu vaimuelu tagasilööke.

22. Issand, aita mul olla nõus teenima teisi, selle asemel, et soovida autoriteeti teostada.

23. Issand, aita mul olla nõus teenima teisi, selle asemel, et soovida autoriteeti teostada.

24. Issand, ava minu arusaam pühakirjadest

25. Issand, aita mul elada iga päev, tunnistades, et saabub päev, mil otsustate salajaste elude ja sisimate mõtete üle.

26. Issand, lubage mul olla teie käes olev savi, mis on valmis vormimiseks vastavalt teie soovile.

27. Issand, ärata mind igasugusest vaimsest unest ja aita mul valguse raudrüü selga panna.

28. Issand, anna mulle võit kogu lihalikkuse üle ja aita mul olla sinu tahte keskmes.

29. Ma seisan kõige selle eest oma elus, mis paneb teisi Jeesuse nimel komistama.

30. Issand, aita mul lapselikud asjad ära lükata ja küpsuseni jõuda.

31. Issand, anna mulle volitus seista kindlalt vastu kõigi kuradi skeemide ja tehnikate vastu.

32. Issand, anna mulle su söögiisu jaoks suur isu puhta piima ja tahke toidu järele.

33. Issand, anna mulle võimalus eemale hoida ükskõik millest või kellestki, kes võiks võtta Jumala koha minu südames.

34. Issand, tänan teid järgnevate tunnistuste eest.

35. Ma kuulutan, et mind on kutsutud jumalast; ükski kuri jõud ei tohi mind Jeesuse nimel maha raisata.

36. Issand, anna mulle jõud olla ustav oma kutsumusele Jeesuse nimel.

37. Olen saanud võidmise jääda oma ametiajal Jeesuse nimel püsivaks, pühendunuks ja järjekindlaks.

38. Ma kinnitan, et mind ei meelitata Jeesuse nimel poliitikasse, kirikukonkurentsisse ega mässu.

39. Issand, anna mulle tarkust austada oma õpetajaid ja vanureid, kes on mind Jeesuse nimel koolitanud.

40. Issand, anna mulle sulase süda, et saaksin Jeesuse nimel iga päev teie õnnistusi kogeda.

41. Mul on jõud tõusta koos tiibadega kotkastena Jeesuse nimel.

42. Ma otsustan, et vaenlane ei raiska minu kutsumist Jeesuse nimel.

43. Elava Jumala väel ei neelanud kurat minu ministri saatust Jeesuse nimel.

44. Minu kutsumuses, tõhusa arengu jõud, tule mulle nüüd Jeesuse nimel.

45. Kuulutan Jeesuse nimel sõja vaimse teadmatuse vastu.

46. ​​Seostan ja heidan Jeesuse nimel välja kõik, mida pole võimalik kasutada.

47. Ma saan Jeesuse nimel oma teenimises eduvõidu.

48. Ma ei tohi olla Jeesuse nimel terviklikkuse vaenlane.

49. Ma ei varasta Jeesuse nimel Jumala raha.

50. Ma ei häbene Jumala kutset oma elule Jeesuse nimel.

51. Ma käin iga päev pühaduses, Jeesuse nimel.

52. Ma seostan Jeesuse nimel seksuaalse surematuse vaimu.

53. Ma saan oma teenimises Jeesuse nimel lojaalsuskultuuri.

54. Minust ei saa Jeesuse nimel vana kuningat, kes on nõuannete suhtes vastupidav.

55. Ma ei ela Jeesuse nimel raiskavat ja ekstravagantset elu.

56. Ma ei teeni oma imelist Päästjat räpase rahalise kasu nimel Jeesuse nimel.

57. Ma takistan oma naise / mehe igasugust tüli ja vastuseisu Jeesuse nimel.

58. Mu naine / abikaasa ei tohi minu kiriku liikmeid Jeesuse nimel laiali pista.

59. Iga minu teenimise ajal olev Juudas langeb Jeesuse nimel teie enda lõksu.

60. Minu teenimine ei hävita minu abielu Jeesuse nimel.

61. Minu abielu ei hävita minu teenimist Jeesuse nimel.

62. Mu lapsed ei saa Jeesuse nimel ministeeriumis mingeid nooli.

63. Ma väidan, et ma teenisin Jeesuse nimel oma edusamme ja tipptasemel kogemusi.

64. Minu kirik kogeb õitsengut Jeesuse nimel.

65. Issand, las mu teenimine jõuab Jeesuse nimel jõudmata.

66. Paljud inimesed lähevad taevasse minu teenimise tõttu Jeesuse nimel.

67. Tapan kõik rünnakud oma ministeeriumi vastu. Ma saan Jeesuse nimel võitu.

68. Ma ei tohi Jeesuse nimel hammustada sõrmi, mis mind toitsid.

69. Ma ei hakka Jeesuse nimel mässama.

70. Jeesuse nimel surevad kõik mu isakodade väed, kes töötavad minu kutsumuse vastu.

Isa, tänan teid, et vastasite mulle Jeesuses.

Kuulutused

2i MÄRKUSED

  1. MOG Ma tänan teid nende palvete ja vaimsete tööriistade eest, mille olete saidil välja lasknud. See on mulle iga päev abiks olnud. Kasutasin palju paastumise palvepunkte, mida teen praegu 7-päevane paast ja täna on viimane päev Paastumise eest õnnistasin ma Jumalat, ja ma palvetan, et ta annaks Jeesusele vägevas nimes rohkem tarkust ja piiramatut armu 🙏. Palun pidage mind meeles ka palvetes ja tänan teid.

  2. MCA
    Tänan teid õpetuste eest. Mul on vaja Püha Vaimu väge, et ta tuleks minust üle, nagu see oli varem. Ma pean suutma olla võimeline oma poja eest palvetama. Ta vajab oma elus Püha Vaimu, selleks, et tema süda oleks armastusest küllastunud, talle tuleb andeks anda, et ta saaks olla õnnelik ja tunda rahu. Ta ei tea, et ma iga päev tema eest palvetan, ma tean, et võin Püha Vaimu paluda, et ta talle andeks annaks ja et ta laseks tal oma südames. Pean olema rohkem usaldav ja uskuma kogu südamest. Mitte loobumine sellest, et mul on võim seda lahendada. Jeesuse nimel Aamen

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia