Palvepunktid hinge võitmiseks

0
25881
Palvepunktid hinge võitmise eest

2. Korintlastele 5: 17-20:
Seega, kui keegi on Kristuses, on ta uus olend: vanad asjad on kadunud; vaata, kõik asjad on uueks saanud. 5:18 Ja kõik on Jumala päralt, kes on meid Jeesusega Kristusega lepitanud iseendaga ja andnud meile lepitustöö; 5:19 Mõistagi oli see, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseendaga ega arvestanud neile nende rikkumisi; ja on meile andnud lepituse sõna. 5:20 Nüüd oleme siis Kristuse saadikud, justkui oleks Jumal teid palunud meie kaudu: me palume teid Kristuse asemel, olge lepitatud Jumalaga.

Täna tegeleme hinge võitmise palvepunktidega. Hingevõit tähendab lihtsalt seda, et räägitakse uskmatutele Jeesusest ja Püha Vaimu abiga, et nad võtaksid Jeesuse oma Issandaks ja isiklikuks päästjaks. Igal jumala lapsel on vilja kandev laps. Põhjus, miks Jumal ei vägistanud teid päeval, mil andsite oma elu Kristusele, on see, et Ta soovib, et te juhataksite teisi Tema juurde. Igale Jumala lapsele on antud lepitustöö, et lepitada maailm Jumalaga. Kristus on maailma nimel surnud, see tähendab, et kogu maailm on päästetud. Kogu maailma päästmise eest on makstud, kuid niiditõde on see, paljudele ikkagi minnakse põrgu sest ei tea Jeesuse ohverdamisest ega tema poolt tagasi lükatud Tema ohvrist. Sellepärast on ülioluline, et me usklike seas käiksime seal inimestel Jeesusest Kristusest rääkimas, ja me peame neile rääkima Tema armastusest ja tema ohverdamisest nende nimel Kolgata ristil. Me peame andma maailmale teada, et Jumal pole nende peale enam vihane, Tema poeg Jeesus on nende pattude ja hukkamõistu eest maksnud. Me peame käskima neil oma südamesse võtta Jeesuse armastus, et nad saaksid sellest kasu saada pääste et Jumal on meid andnud Kristuse Jeesuse kaudu.

MIKS PEAB PALUME HINGU VÕITMISE eest.

2 Corinthians 4: 4 XNUMX milles selle maailma jumal on pimesdanud nende meelt, kes ei usu, et neile ei paistaks Kristuse kuulsusrikka evangeeliumi valgus, mis on Jumala kuju.

KVAATAKE KÕIGILT PÄEVAPÄEVAJUHENDIT telerist YOUTUBE
TELLI NÜÜD

Palve on ainus jõud, mis võib patustaja pühakuks muuta. Palved on see, mis paneb Jumala sõna väge kandma. Jeesus paastus ja palvetas 40 päeva ning tuli tagasi väega, et täita oma teenimist. Hingevõit on vaimne seiklus, meie missioon on tabada inimesi põrgust taevasse, kuradist jumala poole, see on vaimne lahing ja selleks tuleb ette valmistuda palvete altaril. Kui me hinge eest palvetame, alistame me pimeduse jõud pidades sõda nende elu vastu. Palve abil tõmbame linnused maha, hoides uskmatuid maha ja takistades neil Jeesust Issandana vastu võtta. Paljud inimesed on kuradi vangistuses, mõnda neist hoiavad kinni patused sõltuvused, kristlusevastased ideed ja muud deemonlikud jõud. Need evangeeliumi kuulamiseks peavad need jõud olema nõrgad ja nende alistamiseks on vaja palveid. Nende hingevõitmiseks mõeldud palvepunktide eesmärk on vabastada vaimulikud jõud, et alistada pimeduse jõud, hoides uskmatuid maha, nii et kui nad evangeeliumi kuulevad, siis nad usuvad ja võtavad vastu Jeesust Kristust. Kas sa oled pastor? Või pühendunud kristlane - see palvepunkt hinge võitmiseks on kõik, mida vajate, et näeksite Jumala kätt oma ettekannetes. Alates tänasest on teie teavitus Jeesuse nimel viljakas.


PALVE PUNKTID

1. Isa, tänan teid mõjukate teavitustööde eest nii üksikisikute kui ka kirikuna, mis on alates selle aasta algusest jätkanud massilist hingede päästmist

2. Isa, aitäh, et saime Jeesuse Kristuse kiriku üha suurema müürideta linnaks meie tohutu hinge võitmise tulemusel

3. Isa, lase sinu innukusel jätkuvalt kõiki usklikke, ka meie uusi pöördunuid tarbida, et saaksime jätkuvalt palavalt altariga tegeleda, tõmmates seeläbi kirikusse paljusid inimesi.

4. Isa, me määrame teie kättemaksu igale kuradi esindajale, et seista vastu selle Kiriku pidevale kasvule, ja las see avaldub kõigis meie jumalateenistustes.

5. Isa, lase Pühal Vaimul hingata meie traktaatidele ja lendlehtedele, muutes need tõhusateks saagikorpusteks, kutsudes seeläbi rahvast sellesse kirikusse

6. Isa, las kogudus kogeb jätkuvalt üleloomulikku kasvu, muutes ta seinteta linnaks

7. Isa, las igaüks saab Kristuse ihus olevaks Töötuks kutsutuks, saavad oma imetööd selle käigus, kui meie hing võidab Jeesuse nimel.

8. Isa, anna kõigile meie uutele pöördunutele armu pühenduda kirikuteenistustele, minnes seeläbi tugevusest tugevusse

9. Isa, vaiki kõik inimesed, kes soovivad inimestega manipuleerida, sellesse kirikusse tulemast, tulemuseks üleloomulik paljunemine eeloleval pühapäeval

10. Isa, muuda iga uus pöördunu oma sõna abil märkideks ja imedeks, meelitades seeläbi paljusid teisi nii Kristuse kui ka koguduse juurde

11. Isa, me määrame teie elu muutva Sõna pideva vabastamise kõigis meie teenistustes, mis koguvad ja hoiavad selles kirikus jätkuvalt paljusid inimesi

12. Isa, anname kättemaksu kõigile maajumalatele, et seista vastu Kiriku pidevale kasvule, mis viib eeloleval pühapäeval üleloomuliku paljunemiseni

13. Isa, las iga hing, kes kunagi meie kiriku kaudu astub kirikusse, võidab kogu elu kirikus Jeesuse nimel.

14. Isa, meie pühapäevases jumalateenistuses (tähtpäevadel) olgu märke ja imesid
Tulemas pühapäev

15. Isa, aitäh, et juhatasite kirikusse hulgaliselt mehi ja naisi, alates meie hingede võidukäikudest.

16. Isa, õhutage jätkuvalt iga uskliku vaimu, et jätkata kuningriigi edendamise püüdlustega, mille tulemuseks on kiriku üleloomulik kasv sel eeloleval pühapäeval.

17. Isa, Jeesuse vere kaudu, otsustame, et iga kiriku püsiva kasvu vastu võitlemine purustatakse, mille tulemuseks on pidev hingede juurdevool Jeesuse nimel sellesse kirikusse

18. Isa, laske sellel tuleval pühapäeval meie pühapäevastes jumalateenistustes märke ja imesid teha

19. Isa, pange oma tegevused selles kirikus välismaal helisema, tõmmates seeläbi enneolematuid ja püsivaid rahvahulki meie teenistustesse kogu meie hinge kaudu, kes Jeesuse nimel võidab.

20. Isa, Jeesuse veri, lasegu igal hingel, kes kunagi astub sellesse kirikusse kogu meie evangelistsiooni kaudu, siin kogu elu.

21.Juhtes, tänan teid oma vägeva käe eest, mis on selle kiriku pideva kasvu taga olnud algusest kuni kuupäevani.

22.Jagu täname teid üleloomulike tõusude eest, mida oleme kogenud alates aasta algusest

23.Järgmiselt andke kõigile meie uutele pöördunutele ja uutele liikmetele selles kirikus tunnistust sellest, et “kui ma olin pime, siis nüüd näen”, et nad saaksid kogu elu elada usus ja selles kirikus.

24. Isa, andke Jeesuse vere kaudu meile päkapikud meie päranduseks ja suurem osa maast meie valdusesse kogu meie hinge võitmise püüdluse kaudu

25. Isa, vaigistage kõik hääled, kes soovivad inimestega manipuleerida selle kirikusse tulekuga, mille tulemuseks on üleloomulik paljunemine eeloleval pühapäeval

26. Isa, laske teie sõnal jätkata vaba kurssi ja teda ülistatakse iga kummardaja elus, juhtides seeläbi selle kiriku juurde veel palju teisi

27. Isa, laske sellel kirikul jätkata üleloomuliku kasvuga, tõmmates sel pühapäeval tulemasse sellesse kirikusse suuri rahvahulki

28. Isa, andke üleloomulikku tarkust kõigile, kes on teel Kristuse poole meie lõikuspõllul, viies seeläbi paljud päästmisele ja asutamisele selles kirikus

29. Isa, Jeesuse Vere poolt, kutsume kiiret kohtuotsust kõigi selle maa jumalate vastu, mis takistavad inimesi sel nädalal meie lõikuspõllul päästetud

30. Isa, laske meie tulevasel pühapäeval jumalateenistus (t) il esineda märkide ja imede purskamist

31. Isa, las Püha Vaim jätkab vilistamist kogu meie lõikuspõllul, sundides eeloleval pühapäeval rahvast kogunema sellesse kirikusse

32. Isa, vabasta oma niitja-inglid meie koristuspõllu ülevõtmiseks, nähes kõigile
päästmata visioonides ja unistustes, tõmmates nad sel tuleval pühapäeval sellesse kirikusse

33. Isa, Jeesuse Vere läbi, laseb igal hingel, kes on selle aasta jooksul sellesse kirikusse astunud, tagasi sellel eeloleval pühapäeval ja on sunnitud elama selles kirikus kogu elu.

34. Isa, laske igal hingel, kes kunagi astub sellesse kirikusse läbi meie ulatuslike hingeväljavaadete, terve elu.

35. Isa, tänan teid, et olete oma maja innukuse iga uskliku südamesse lasknud, et Jeesuse nimel tehtaks viljakaid hingevõite.

36. Isa, lase Püha Vaim hingata meie kirjutiste ja lendlehtede ümber, muutes neist tõhusad saagikitsed, tõmmates sel tuleval pühapäeval rahva hulka selle kiriku

37. Jeesus, edasta meile jätkuvalt oma tarkussõna vihma, mis põhjustab üleloomulikke läbimurdeid, meelitades sellega sellesse kirikusse suuri rahvahulki

38. Isa, Jeesuse vere abil hävitame kõik saatanlikud kindlused selle kiriku pideva kasvu vastu ja laseme sellel ilmneda tuleval pühapäeval toimuvatel teenistustel

39. Isa, Jeesuse vere läbi, lasegu igal hingel, kes kunagi astub sellesse kirikusse läbi meie väljakutsete, kogu elu

40. Isa, las meie märkides Jeesuse nimel olla märke ja imesid

41. Isa, tänan teid üleloomulike muutuste eest, mida oleme selles kirikus kogenud alates aasta algusest

42.Jagu, tänan teid, et hävitasite kuradi igasugused sekkumised selle kiriku pideva kasvu vastu

43.Juhtuna otsustame teie elumuutva Sõna pideva vabastamise kõigis meie teenistustes, mis jätkab rahva kogunemist ja hoidmist selles kirikus sellel eeloleval pühapäeval

44.Asjaolgu, laske meie päästetud põllul igaveseks eluks pühitsetud vangist vabastada, päästa ja asutada selles kirikus

45.Anna siis laske sellel kirikul jätkata üleloomuliku kasvuga, mille tagajärjel on tuleval pühapäeval suundunud sellesse kirikusse palju rahvast.

46. ​​Isa, las teie maja innukus tarbib kõiki selle kiriku liikmeid, kaasa arvatud meie uusi pöördunuid, ja viige siis teised sellesse kirikusse eeloleval pühapäeval

47. Isa, me otsustame kätte maksta kõigile selle maa jumalatele, kes on seatud vastu meie kiriku kasvukava täielikule elluviimisele sellel maal Jeesuse nimel

48. Isa, andke kõigile meie uutele pöördunutele ja uutele liikmetele selles kirikus tunnistus sellest, et “kunagi olin pime, nüüd näen”, et nad saaksid kogu elu luua usku ja sellesse kirikusse

49.Isagi vaigistage iga hääl, kes soovib kirikusse tulekuga manipuleerida, mille tulemuseks on eeloleval pühapäeval meie hinge võitmise kava täielik elluviimine

50. Isa, Jeesuse verega, ava sel nädalal lõikuspõllul iga kontakti süda evangeeliumile; juhtides sellega paljusid Kristuse ja selle kiriku juurde.

KVAATAKE KÕIGILT PÄEVAPÄEVAJUHENDIT telerist YOUTUBE
TELLI NÜÜD
Eelmine artikkelKas piibel lubab lahutust?
Järgmine artikkel30 palvepunkti perekonna üleandmiseks
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes tunneb kirglikult Jumala liikumist viimastel päevadel. Ma usun, et Jumal on andnud igale usklikule kummalise armukorraga väe avaldada Püha Vaimu väge. Usun, et kurat ei tohiks ükski kristlane olla rõhutud, meil on vägi elada ja käia meelevallas läbi palvete ja sõna. Lisateabe või nõustamise saamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil dailyprayerguide@gmail.com või vestelda minuga WhatsAppis ja Telegramis numbril +2347032533703. Samuti on mul hea meel kutsuda teid liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga Telegramis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia

Sellel saidil kasutatakse rämpsposti vähendamiseks Akismetit. Vaadake, kuidas teie andmeid töödeldakse.