30 inspireerivat piiblisalmi

0
2516
Inspireerivad piiblisalmid

Jeremija 29: 11:
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Täna käsitleme inspireerivaid piiblisalme. Sõna inspiratsioon tähendab vaimselt stimuleeritud olekut või positiivset elevustunnet. Piibel on täis inspireerivaid piiblisalme. Need piiblisalmid tõstab meid üles ja suurendab ootust heade asjade ees. Näiteks piibel räägib Markuse 9:23, see ütleb meile, et kui suudame uskuda, on usklikule kõik võimalik. Mida see tähendab? See tähendab, et meie usul pole mingeid piiranguid, see tähendab, et ükskõik, mis me oma südamele seame, võime selle saavutada. See on tõesti suurepärane tõde, mida vaata. Ka Matteuse 17:20 näeme, et miski pole meile võimatu. Piibel sisaldab sõna Jumala sõnast ja Jumala sõna on tõsi.

Need inspireerivad piiblisalmid avavad meie silmad, et näha, mida Jumal on meile elus määranud. See julgustab ja motiveerib meid elus edu saavutamiseks. Jeesus ütles, et ainult tõde võib meid vabastada. Need inspireerivad piiblisalmid on jumalasõna toored tõed, mis suudavad meid vabastada kõigist elu piirangutest. Täna neid piiblisalme uurides tahan, et te usuksite selle iga sõna, las see inspireeriks teid suursugususesse, pidage meeles, et iga jumalasõna toetab Jumala Vaim. Minu tänane palve teie eest on järgmine: Need inspireerivad piiblisalmid muudavad teid Jeesuse nimel ülimenukaks.

Piibli variandid

1. Heebrealastele 12: 1-2:
Seetõttu näeme, et ka meid ümbritsetakse nii suure tunnistajate pilvega, heidame kõrvale iga raskuse ja patu, mis meid nii hõlpsalt riivab, ja laske end kannatusega võistelda meie ees seisva võistlusega 12: 2. Jeesusele, meie usu autorile ja viimistlejale; kes tema ees seatud rõõmu pärast risti ristis, põlgust häbenedes, ja on seatud Jumala trooni paremale käele.

2. 1Kr 15:58:
Seepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, usutavad, alati Issanda töös rikkad, sest te teate, et teie töö pole Issandas asjatu!

3. Joshua 1: 7:
Ainult et sa oled tugev ja väga julge, et sa võiksid järgida kõiki seadusi, mida mu sulane Mooses sulle on käskinud: ära keera sellest paremale ega vasakule, et sul õnnestuks ükskõik, kuhu lähed.

4. Laulud 23: 1-6:
Psalms 23: 1 Issand on minu karjane; Ma ei taha. 23: 2 Ta paneb mind lamama rohelistel karjamaadel: ta viib mind liikumatute vete kõrvale. 23: 3 Ta taastab mu hinge: ta viib mind õiguse nimel oma nime nimel. 23: 4 Jah, kuigi ma kõnnin läbi surmavarju oru, ei karda ma kurja: sest sa oled minuga; su varras ja töötajad lohutavad mind. 23: 5 Valmista minu ees laud minu vaenlaste juuresolekul: sa võid mu pead õlitada; mu karikas jookseb üle. 23: 6 Kindlasti järgneb mulle headus ja halastus kogu mu elupäeva. Ja ma elan igavesti Issanda kojas.

5. Moosese 31: 6:
Olge tugevad ja julged, ärge kartke ega karda neid; sest Issand, teie Jumal, läheb teiega! ta ei jäta sind maha ega jäta sind maha.

6. Roomlastele 1:17:
Sest selles on Jumala õigus ilmnenud usust ususse, nagu on kirjutatud: õige elab usus.

7. Jaakobuse 1: 2–4:
Mu vennad, lugege kõigile rõõmu, kui langete erinevatesse kiusatustesse; 1: 3 Teades seda, et teie usu proovimine nõuab kannatlikkust. 1: 4 Kuid kannatlikkusel peab olema tema täiuslik töö, et saaksite olla täiuslikud ja terved, mitte midagi tahtmata.

8. 1 Peetruse 2: 9-11:
Kuid te olete valitud põlvkond, kuninglik preesterlus, püha rahvas, omapärane rahvas; et te peaksite avaldama kiitust sellele, kes on teid pimedusest välja kutsunud, tema imelisse valgusesse: 2:10 Mis varem ei olnud rahvas, vaid nüüd on Jumala rahvas: kes ei olnud armu saanud, kuid nüüd on saadud armu. 2:11 Armsad, ma palun teid kui võõraid ja palverändureid, hoiduge lihadest, mis sõdivad hinge vastu;

9. Heebrealastele 10: 19-23:
Võttes nüüd, vennad, julgust astuda Jeesuse vere kaudu kõige pühamasse, 10:20 Uuel ja elaval viisil, mille ta on pühitsenud meie eest, loori, see tähendab oma liha kaudu; 10:21 ja kellel oli ülempreester Jumala kojas; 10:22 Lähenegem tõelise südamega täie usku kindlustundele, kui meie südamed on puistatud kurjast südametunnistusest ja keha ihu puhta veega. 10:23 hoidkem oma usu ametit ilma laineteta; (sest ta on tõeline, et lubas;)

10. 1 Johannese 3: 1-3:
Vaata, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid võiks nimetada Jumala poegadeks. Seetõttu maailm ei tunne meid, sest ta ei tundnud teda. 3: 2 Armsad, nüüd oleme Jumala pojad ja ei tea veel, millised me oleme. Aga me teame, et kui ta ilmub, oleme tema moodi; sest me näeme teda sellisena, nagu ta on. 3: 3 Ja igaüks, kellel on temas seda lootust, puhastab ennast, isegi kui ta on puhas.

11. 1 Johannese 3:22:
Ja mida iganes me palume, võime Teda saada, sest me järgime tema käske ja teeme asju, mis tema silmist meeldivad.

12. Markus 9:23:
Jeesus ütles talle: "Kui sa suudad uskuda, siis kõik, kes usub, on võimalik.

13. Matteuse 21:22:
Ja kõik, mida te palvetades palute, uskudes, saate ka vastu.

14. Numbrid 23:23:
Ja kindlasti pole Jaakobi vastu võlumist ega ka Iisraeli vastu ennustamist: selle aja kohta öeldakse Jaakobi ja Iisraeli kohta: "Mida Jumal on teinud!"

15. Efeslastele 3: 17-21:
Et Kristus võiks elada teie südames usu läbi; et te, juurdunud ja armunud, 3:18, saaksite kõigi pühakutega aru, mis on laius ja pikkus, sügavus ja kõrgus; 3:19 Ja tundma Kristuse armastust, mis edastab teadmise, et teid täidetaks kogu Jumala täius. 3:20 Nüüd sellele, kes suudab teha rohkesti üle kõige, mida me palume või mõtleme, vastavalt sellele, mis meis töötab, 3:21 Temale olgu kirikus kirkus kirgus Kristuse Jeesuse poolt läbi kõigi ajastute, maailm ilma lõputa! . Aamen.

16. Filiplastele 3: 7-9:
Kuid mis mulle kasu oli, need, mida ma loen Kristusele kaotuseks. 3: 8 Ja kahtlemata, ja ma loen kõike, välja arvatud kaotust, minu Issanda Kristuse Jeesuse teadmise tipptasemele: kelle jaoks ma olen kaotanud kõik asjad ja loen neid ainult sõnniku läbi, et ma võidaksin Kristust võita, 3 : 9 Ja leitakse temas, kellel pole oma õigust, mis on seadusest tulenev, vaid see, mis on Kristuse usu läbi, see on Jumala õigus, mis on usus:

17. 1Kr 16:13:
Vaadake, seiske usus kiiresti, loobuge nagu mehed, olge tugevad.

18. 2Kr 4: 16-18:
Mille pärast me ei kaota; Ent kuigi meie välimine inimene hukkub, uueneb sisemine inimene iga päevaga. 4:17 Sest meie kerge viletsus, mis on vaid hetkeks, töötab meie jaoks hiilguse palju ületavamat ja igavesemat raskust; 4:18 Kuigi me ei vaata mitte nähtavale, vaid nähtamatule, sest nähtav on ajalik; aga asjad, mida pole nähtud, on igavesed.

19. Lamentatsioonid 3: 22-23:
Issanda halastusest ei saa meid ära, sest tema kaastunne ei kao. 3:23 Nad on igal hommikul uued: suur on teie ustavus.

20. 1Kr 13:12:
Praegu näeme läbi klaasi tumedalt; aga siis näost näkku: nüüd tean osaliselt; aga siis ma tean, et ka mina olen teada.

21. Roomlastele 8:38:
Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei vägevad, ei praegused ega tulevased,

22. Roomlastele 15:13:
Nüüd lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust, läbi võimu Püha Vaimu.

23. Roomlastele 8:31:
Mida me siis ütleme nendele asjadele? Kui Jumal on meie jaoks, kes võib olla meie vastu?

24. Roomlastele 8:28:
Ja me teame, et kõik asjad töötavad koos hea neile, kes armastavad Jumalat, et neid, kes on kutsutud tema kavatsuse kohaselt.

25. Roomlastele 8:1:
Seega on nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes me ei käi liha, vaid Vaimu.

26. Johannese 15:13:
Kellelgi pole suuremat armastust, kui see, et mees annab oma sõpradele elu.

27. Jesaja 40: 28-31:
Kas sa pole teada? kas sa pole kuulnud, et igavene Jumal, Issand, maa servade looja, ei kaoks ega väsiks? tema mõistmist ei otsita. 40:29 Ta annab väsimusele jõu; ja neile, kellel pole jõudu, suurendab ta jõudu. 40:30 Isegi noored väsivad ja väsivad, ja noored mehed kukuvad täiega: 40:31 Aga need, kes ootavad Issandat, uuendavad oma jõudu; nad asetsevad koos tiibadega kotkastena; nad jooksevad ega tohi olla väsinud; ja nad kõnnivad ega minesta.

28. Õpetussõnad 17:17:
Sõber armastab alati ja vend on sündinud õnnetuste pärast.

29. Laulud 34: 8:
Maitske ja vaadake, et Issand on hea: õnnistatud on mees, kes temasse usaldab.

30. Laulud 27: 4:
Ühte ma olen Issandalt soovinud, seda ma ka otsin; et ma saaksin kogu oma elupäeva elada Issanda majas, näha Issanda ilu ja uurida tema templis.

Kuulutused
Eelmine artikkel30 piiblisalmi perekonna kohta
Järgmine artikkel30 piiblisalmi sõprusest
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes on viimastel päevadel kirglik Jumala liikumise vastu. Ma usun, et Jumal on iga kummalise armujärjekorraga usklikele andnud õiguse Püha Vaimu väge avaldada. Ma usun, et mitte ükski kristlane ei tohiks kuradist rõhuda. Meil ​​on võim elada ja käia domineerimas palvete ja Sõna kaudu. Lisateabe saamiseks või nõustamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil chinedumadmob@gmail.com või vestelda minuga WhatsApp And Telegramis telefonil +2347032533703. Samuti armastan teid kutsuda liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga telegrammis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia