PALJU BOTSWANA RIIGI KOHTA

0
2371
Palve Botswana rahva eest

Täna tegeleme Botswana rahva eest palvetamisega. Lõuna-Aafrika riigiga lõuna- ja kaguosaga piirneb Botswana Vabariik. Riik sai vabaks vabariigiks 1966. aastal pärast iseseisvumist Suurbritannia valitsusest. Pärast riigi iseseisvumist on tal olnud jätkusuutlik majandus ning valitsuste rahulik ja stabiliseeritud üleminek. Botswana peetakse praegu üheks kõige turvalisemaks riigiks Aafrikas. Paljud lahingud ja väljakutsed, mis on teinud paljusid Aafrika riike, on Botswana rahva säästnud.

Botswana majandus on tugevalt üles ehitatud teemantide ekspordile ning ka turism on kiiresti muutumas riigi üheks suurimaks tuluallikaks. Kuna riigil on Aafrika suurimaid kõrbepiirkondi, on Safari-turism suuresti koduturistide meelituspaikadeks Botswanas.

Kuigi riigil on olnud oma halb osa tähtajalise immuunviiruse, HIV, unistest ja õudsetest rünnakutest. Tegelikult nimetati seda riiki 2014. aastal kõige suuremaks HIV-nakatunud inimeste arvuks. Siiski on riigis üks Aafrika kõige arenenumaid raviprogramme ja viirusevastane ravim on hõlpsasti kättesaadav.

Neil haletsusväärsetel hetkedel, mil HIV-i ja AIDS-i nakatunud inimesed olid kõige kõrgemad, läbis riik hiiglasliku kogemuse, isegi naaberriikide Aafrika riikides, kellel oli sellega piir. Botswana elanikke uuriti enne nende teise riiki lubamise lubamist alati põhjalikult. Pole mingit kasu sellest, et riik seda eluetappi enam ei taha ega tahaks enam kunagi kogeda.
Nii et kui on midagi, mille eest Botswana elanikud palvetaksid, ei ole sellist sündmust enam kunagi oodata. Võite kõik ikkagi küsida, miks ja kuidas saab öelda palve Botswana rahva eest.

MIKS sa peaksid paluma BOTSWANA RIIGI eest

Piibel juhendas, et me peaksime alati palvetama lakkamatult. Ka kurat rändleb alati nagu möirgav lõvi, kes otsib, keda või mida õgida. Kui palvekoht on lõtv, saab piinaja hõlpsalt sisse astuda, et inimeste pingutusi nurjata.
Sellepärast on oluline alati palvetada, hoolimata sellest, kas aeg on hea või mitte, eeldatakse, et palvetame.

Lisaks on oluline palvetada Botswana rahva eest, et hea asi, mille Jumal on maal alustanud, oleks püsiv. Samuti selleks, et Botswana rahvas ei satuks kurjade sündmuste hulka. Sest tehniliselt pole Botswana nii vaene kui mõned Aafrika rahvad, kuid see ei tähenda, et see ei saaks olla parem kui praegu. Vaesuse tase on üsna minimaalne, kuid selle saab täielikult likvideerida, kui Botswana rahva palvekoht on väga kuum.

PALVE BOTWSWANA VALITSUSE KOHTA

Ajalugu on teinud teatavaks, et Botswana rahvas oli varem silmitsi suurima ja surmavaima sündroomi HIV ja AIDSiga, kuid seda oli kerge ohjeldada. See näitab, et Botswana valitsus on aktiivne ja valmis rahva päästmiseks.

Pole ime, et pühakiri ütleb Õpetussõnad 29: 2 Kui õigustatud on võimul, rõõmustavad inimesed: aga kui õelad kannavad, valitsevad inimesed. See tähendab, hoolimata sellest, kui suur on probleem, millega mõni rahvas võib silmitsi seista, naeratavad ja rõõmustavad inimesed alati, kui õiged on võimul.
Seetõttu, jättes meelde Botswana rahva eest palve, pidage meeles tema valitsust, ei tohi Jumal lõpetada juhi ametisse astumist pärast tema enda südant. Mees, kellel on südames inimeste armastus, peab alati valima ükskõik millises valimisprotsessis. Valitsuse asukoht Botswanas tuleb muuta jälestusväärseks kõigile inimestele, kes pole jumalast.

PALVE BOTSWANA MAJANDUSE eest

Mitu korda, kui nende maal on piisavalt õitsengut, üritab kurat hea asja vältimiseks alati tee äärde kurja kivi veeretada. Botswana rahva eest palvetades pidage meeles tema majandust. Mis tahes vaenlase plaanid või tegevuskavad Botswana majandusse tungida ei tohi jääda. Pühakiri ütleb Johannese 11:39: „Jeesus ütles: võtke kivi ära”. Kristus mõistab, et Laatsaruse surnuist toomine pole raske, kuid enne kui ime juhtub, tuleb see takistada. Enamasti teeb see seda, mida kurat teeb, kui maal on head, kui heade asjade jaoks avatakse riigi vaimne piir, võib kurat veeretada kivi, et takistada suurema õnnistuse saabumist.

PALVE BOTWSWANA INIMESTE KOHTA

Botswana inimeste eest on vaja palvetada, et nad oleksid pühad. HIV on nakkushaigus, mis levib kõige enam verekontakti kaudu. Kuid kõige levinum surmava sündroomi edasikandumise viis on kaitsmata sugu. On silmatorkav, et seda, mida pühakiri käskis, ei järgita Botswana Heebrealastele 13: 4: "Abielu on kõigis auväärne ja voodi rüvetamata; aga hoolitsejad ja abielurikkujad mõistavad kohut Jumala poolt". Kui voodi ei õnnestu, väheneks HIV levik drastiliselt. Seksuaalne ebamoraalsus on HIV ja AIDSi suurim põhjus. On hakanud sundima alati palvetama inimeste pühaduse pärast, nagu pühakirjas on kirjas 1.Pt 1: 15-1 6: „Aga nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, nõnda olge püha kõigis vestlustes; Sest on kirjutatud: "Olge pühad! sest ma olen püha. ”Botswana inimesed peavad olema vaimselt desinfitseeritud.

PALVE KIRIKU KOHTA

Kirik on mis tahes rahva vahepealne üksus. Kui rahvas õnnestub või ebaõnnestub, on kirikul selles keskne roll. Seda ei juhtu, kui kirik ei tea oma kohta rahva hoones. Botswana kirikud peavad sünnitama taaselustamise tule, mis vabastab inimesed seksuaalsest ebamoraalsusest, mis on kunagi mõjutanud rahva heaolu.
Lõppkokkuvõttes sünnib meie palve Botswana rahva jaoks meie unistuste Aafrikas.

PALVE PUNKTID

1). Isa, tänan Jeesuse nimel teie halastuse ja armastuse eest, mis on seda rahvust iseseisvusest saadik kuni tänaseni toetanud - vallandused. 3:22

2). Isa, täna Jeesuse nimel, aitäh, et andsite meile rahu kõigile rahvastele - 2Tessalooniklastele - kõigi vahenditega. 3:16

3). Isa, Jeesuse nimel, tänan teid selle eest, et ta pettas õelate vahendeid selle rahva heaolu vastu igal hetkel - Iiob. 5:12

4). Isa, aitäh Jeesuse nimel, aitäh, et seadsite kõik põrgutemplid lahti selle rahva Kristuse koguduse - Matteuse - kasvu vastu. 16:18

5). Isa, tänan Jeesuse nimel Püha Vaimu liikumise eest kogu selle rahva ulatuses ja ulatuses, mille tulemuseks on kiriku pidev kasv ja laienemine - tegutse. 2:47

6). Isa vabastab Jeesuse nimel valitute nimel selle rahva täieliku hävingu eest. - Genesis. 18: 24-26

7). Isa lunastab Jeesuse nimel selle rahva igast võimust, kes soovib tema saatust hävitada. - Hosea. 13:14

8). Isa, Jeesuse nimel, saada oma päästeingel, et vabastada Botswana kõigist tema vastu suunatud hävitusjõududest - 2 kuningat. 19: 35, psalm. 34: 7

9). Isa päästis Jeesuse nimel Botswana igast põrgurünnakust, mille eesmärk oli selle rahva hävitamine. - 2 kuningat. 19: 32-34

10). Isa, Jeesuse nimel, vabastas selle rahva kõigist õelate hävitatud lõksudest. - Zephaniah. 3:19

11). Isa, Jeesuse nimel, kiirustagu teie kättemaksu selle rahva rahu ja edusammude vaenlaste vastu ning laske selle rahva kodanikel päästa kõigist õelate - Psalmi - rünnakutest. 94: 1-2

12). Isa tasub Jeesuse nimel viletsust kõikidele, mis vaevavad selle rahva rahu ja arengut, isegi siis, kui me praegu palvetame - 2 tessalooniklast. 1: 6

13). Isa laskis Jeesuse nimel kõik Botswana Kristuse kiriku pideva kasvu ja laienemise vastu võitlevad rühmitused jäädavalt purustada - Matteus. 21:42

14). Isa laskis Jeesuse nimel õeluste selle rahva vastu tehtud õeluse lõppeda, isegi kui me praegu palvetame - Psalm. 7: 9

15). Isa, vabastage Jeesuse nimel oma viha kõigi selle rahva rahvaste mõrvade toimepanijate peale, kui vihma neile tulele, väävlile ja jubedale raugele annate, andes sellega selle rahva kodanikele püsiva puhkuse - Laulud. 7:11, psalm 11: 5-6

16). Isa, Jeesuse nimel otsustame Botswana päästa pimeduse jõududelt, kes võitlevad tema saatuse - efeslaste - vastu. 6:12

17). Isa, vabasta Jeesuse nimel oma surma- ja hävitusinstrumendid iga kuradi esindaja vastu, kes on määratud hävitama selle rahva kuulsusrikas saatus - Laul 7:13

18). Isa vabastage Jeesuse vere abil teie kättemaks õelate leeris ja taastage meie rahvana kaotatud au. - Jesaja 63: 4

19). Isa, Jeesuse nimel, las iga õelte paha kujutlus selle rahva vastu langeb nende endipeale, mille tulemuseks on selle rahva edasiminek - Laulud 7: 9-16

20). Isa, me otsustame Jeesuse nimel teha kiire otsuse kõigi jõudude vastu, kes seisavad vastu selle rahva majanduskasvule ja arengule - Ecclesiastes. 8:11

21). Isa, me otsustame Jeesuse nimel oma rahva Botswana jaoks üleloomuliku pöörde. - Deuteronoomia. 2: 3

22). Isa, tallekese vere abil hävitame kõik stagnatsiooni ja pettumuse jõud, mis võitleb meie rahva Botswana edenemise vastu. - 12. Moosese 12:XNUMX

23). Isa Jeesuse nimel, otsustame iga suletud ukse uuesti avada Botswana saatuse vastu. - Ilmutus 3: 8

24). Isa Jeesuse nimel ja ülevalt tarkuse kaudu vii seda rahvast edasi kõigis valdkondades, taastades sellega tema kaotatud väärikuse. -Kirikute 9: 14-16

25). Isa, Jeesuse nimel, saatke meile ülalt abi, mis kulmineerub selle rahva - Isamaali - arengu ja arenguga. 127: 1-2

26). Isa tõuseb Jeesuse nimel esile ja kaitseb Botswanas rõhutut, nii et maa saab vabastada igasugusest ebaõiglusest. Psalm. 82: 3

27). Isa kinnistas Jeesuse nimel Botswanas õigluse ja võrdsuse valitsemise, et kindlustada tema kuulsusrikas saatus. - Daniel. 2:21

28). Isa toob Jeesuse nimel kõik õelad selle rahva ette kohtu ette, luues sellega meie püsiva rahu. - Vanasõnad. 11:21

29). Isa, Jeesuse nimel otsustame õigluse kinnistamise kõigis selle rahva asjades, luues seeläbi maal rahu ja õitsengu. - Jesaja 9: 7

30). Isa vabastab Jeesuse vere abil Botswana igasugusest ebaseaduslikkusest, taastades sellega meie kui rahva väärikuse. - Kirikud. 5: 8, Sakarja. 9: 11-12

31). Isa, las Jeesuse nimel, laske teie rahudel igal juhul Botswanas valitseda, kui vaigistate kõik maa rahutused. -2Tesaloniklased 3:16

32). Isa annab Jeesuse nimel meile selle rahva juhid, kes suunavad rahva suurema rahu ja õitsengu valdkondadesse. -1 Timoteosele 2: 2

33). Isa annab Jeesuse nimel Botswanale igakülgse puhkuse ja lase sellel tuleneda üha suurenevast edasiminekust ja õitsengust. - Laul 122: 6-7

34). Isa, Jeesuse nimel hävitame selle rahvuse kõik vormid, mille tulemuseks on meie majanduskasv ja areng. -Psalm. 46:10

35). Isa, las Jeesuse nimel lasta rahuleping sel rahval Botswana üle sõlmida, pöörates teda sellega rahvaste kadedusele. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Isa, lase Jeesuse nimel päästjaid maale, kes päästab Botswana hinge hävitamisest - Obadja. 21

37). Isa saadab Jeesuse nimel meile vajalike oskuste ja aususega juhte, kes viivad selle rahva metsast välja - Laulud 78:72

38). Isa paigutab Jeesuse nimel mehed ja naised, kes on antud riigi jumala tarkusega, selle riigi võimukohtadesse, viies selle rahva uueks rahu ja õitsengu - Genesise - valdkonda. 41: 38-44

39). Isa laskis Jeesuse nimel edaspidi ainult jumalikult positsioneeritud isikutel selle riigi juhtimisõigused kõigil tasanditel - Taaniel. 4:17

40). Isa, Jeesuse nimel, kasvatage selles riigis targa südamega juhte, kelle käest eemaldatakse selle kiriku rahu ja progressi takistused - kiriklased. 9: 14-16

41). Isa, tuleme Jeesuse nimel vastu Botswana korruptsioonikahjustustele, kirjutades ümber selle rahva - efeslaste - loo. 5:11

42). Isa vabastab Jeesuse nimel Botswana korrumpeerunud juhtide käest, taastades sellega selle rahva hiilguse - Õpetussõnad. 28:15

43). Isa kutsub Jeesuse nimel selle rahva armee jumalakartlikke juhte, taastades sellega meie kui riigi väärikuse - Õpetussõnad 14:34

44). Isa laskis Jeesuse nimel Jumala hirmul külvata selle rahva pikkust ja laiust, eemaldades sellega häbi ja etteheiteid meie rahvastelt - Jesajalt. 32: 15-16

45). Isa, pööra Jeesuse nimel oma käsi selle rahva vastaste vastu, kes takistavad meie riigina majanduskasvu ja arengu - Psalmi - edasisi teid. 7: 11, Õpetussõnad 29: 2

46). Isa, taasta Jeesuse nimel selle riigi majandus üleloomulikult ja lase sellel maal taas naeru täis - Joeli 2: 25-26

47). Isa lõpetab Jeesuse nimel selle rahva majanduslikud hädad, taastades sellega tema varasema hiilguse - Õpetussõnad 3:16

48). Isa murrab Jeesuse nimel selle rahva üle piiramise, lõpetades sellega meie vanusepikkused poliitilised rahutused - Jesaja. 43:19

49). Isa, Jeesuse nimel, vabastas selle rahva tööpuudusest, segades maal tööstusrevolutsiooni laineid --PSalm.144: 12-15

50). Isa tõsta Jeesuse nimel selle rahva poliitilised juhid, kes viivad Botswana uude kuulsuse maailma - Jesaja. 61: 4-5

51). Isa laskis Jeesuse nimel taaselustada tule selle rahva kogu pikkuses ja hinges põleda, mille tulemuseks oli kiriku üleloomulik kasv - Sakarja. 2: 5

52). Isa teeb Jeesuse nimel Botswana kiriku taaselustamise kanaliks üle kogu maa rahvaste - psalmi. 2: 8

53). Isa, las Jeesuse nimel, las Issanda innukus tarbib kogu selle riigi kristlaste südameid, võttes seeläbi rohkem maad Kristuse jaoks maal - Johannese 2: 17, Johannes. 4:29
54). Isa muudab Jeesuse nimel selle rahva iga koguduse taaselustamise keskuseks, luues seeläbi pühakute domineerimise maal - Miika. 4: 1-2

55). Isa hävitab Jeesuse nimel kõik jõud, kes võitlevad Botswana kiriku kasvu vastu, viies sellega edasise kasvu ja laienemise - Jesaja. 42:14

56). Isa, Jeesuse nimel. laske 2019. aasta valimistel Botswanas olla vabad ja õiglased ning olgu need kogu valimisvägivalla suhtes tühised - Iiobi 34:29

57). Isa hajub Jeesuse nimel iga kuradi päevakava, et nurjata eelseisvatel Botswana valimistel valimisprotsess - Jesaja 8: 9

58). Isa, me otsustasime Jeesuse nimel, et Botswana-Iiobi 2019:5 hävitatakse kõik kurjade meeste seadmed, et manipuleerida 12. aasta valimistega.

59). Isa, Jeesuse nimel, lubage kogu 2019. aasta valimisprotsessis olla tõrgeteta operatsioone, tagades sellega rahu maal Hesekiel. 34:25

60). Isa, Jeesuse nimel seisame eelseisvatel Botswana valimistel vastu igasugusele valimisvastasele väärkäitumisele, vältides seeläbi valimisjärgset kriisi - Deuteronoomia. 32: 4

Kuulutused
Eelmine artikkelPalve Gambia rahva eest
Järgmine artikkelPALJU SESÜÜLIDE RAHVUSE KOHTA
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes on viimastel päevadel kirglik Jumala liikumise vastu. Ma usun, et Jumal on iga kummalise armujärjekorraga usklikele andnud õiguse Püha Vaimu väge avaldada. Ma usun, et mitte ükski kristlane ei tohiks kuradist rõhuda. Meil ​​on võim elada ja käia domineerimas palvete ja Sõna kaudu. Lisateabe saamiseks või nõustamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil chinedumadmob@gmail.com või vestelda minuga WhatsApp And Telegramis telefonil +2347032533703. Samuti armastan teid kutsuda liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga telegrammis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia