30 palvepunkti võidu eest piiblisalmidega

0
2348

1Kr 15:57 Kuid tänu olgem Jumalale, kes meile meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu võidu annab.

Iga kristlane on määratud elama võidukalt. Kristus on määranud meid elama nagu võitjad ja mitte ohvrid. Päeval, mil sa uuesti sündisid, said sinust võidukas Jumala laps, Jumala elu hakkas su sees voolama. Nüüd kuulege seda, miski ei saa Jumala last peatada, miski ei saa teid siin elus ega sellest üle ega ümber. Täna olen koostanud piiblisalmidega võidu eest palvepunktid. Need palvepunktid annavad teile võimaluse vallutada vastandusi ja võtta oma võit Jeesuse nimel sunniviisiliselt. Piiblisalmid teiselt poolt avavad teie silmad sellele, kes te olete Kristuses Jeesuses, see suurendab teie tähelepanu usk kui täna oma võitu väidad.

Usklikena oleme võidukad, oleme rohkem kui vallutajad, meid ei tohi valitseda ükski inimene ega mingid asjaolud. Jeesus on vallutanud kuradi ja andnud meile võidu Kristuses. Need piiblisalmidega võidu palvepunktid avavad meie silmad näha Kristuse Jeesuse valmis töid. Jumal Kristuse kaudu on andnud meile väge maodele ja skorpionidele, kellel on võim kõigi teadaolevate ja tundmatute kuradite üle. Me ei pea seda tegema võita kurat, Jeesus juba võitis kuradit meie eest ja andis meile võidu. Sellepärast peate usklikuna olema täis usku, te ei tohi lasta kuradil teid jälitada, teil on Jeesuse nime autoriteet, seetõttu kasutage seda palve muutmisel. Julgustan teid täna palvetama neid palveid kirglikult usuga, see võidupalve punkt ja piiblisalmid tagavad teie püsiva võidu Jeesuse nimel.

Võidu palvepunktid

1. Isa, ma otsustan, et kõik mu vaenlased satuvad Jeesuse nimel oma lõksudesse.

2. Issand, muuda mu võitlus Jeesuse nimel võiduks.

3. Issand, ma keeldun sind lahti laskmast, kui sa mind Jeesuse nimel ei õnnista

4. Isa, ma ütlen, et iga minu elu vastu suunatud kuri ettevalmistus peab Jeesuse nimel pettuma.

5. Issand, las mu rõõmu, rahu ja õnnistusi saab Jeesuse nimel korrutada.

6. Jeesuse veri, ühenda mu elu Jeesuse nimel ebaõnnestumistest läbimurde äärel.

7. Keelun Jeesuse nimel kõigist oma elualadest kurja saagist.

8. Olgu jumalik soosimine elu igas õnnistamises minu jaoks palju, Jeesuse nimel.

9. Ma lõpetan Jeesuse nimel igasuguse päritud vaesuse ja lükan selle tagasi.

10. Laske mu elu alustel parandada Jeesuse nimel jumalikku õitsengut.

11.Oi issand, ma seostan kõiki kangelasi, kes üritavad mind Jeesuse nimel maha viia

12. Isa annab mulle jumaliku taktika ja strateegiad vaenlase lüüasaamiseks ja alistamiseks Jeesuse nimel.

13. Seostan ja halvaksin Jeesuse nimel tööle võetud või mind häbistama volitatud jõumehe.

14. Las kõik mu eluasjad on liiga tulised, et mu vaenlased saaksid Jeesuse nimel manipuleerida.

15. Issand, anna mulle üleloomulikku tarkust alistada kõik mu vaenlased Jeesuse nimel.

16. Issand, las mu Jeesuse nimel häbistatakse kõiki minu vastaseid.

17. Issand, ma ütlen, et tulen võidukalt välja kõigil kohtuasjadel, mis mul vaenlastega Jeesuse nimel on.

18. Ma panen kinni kõik negatiivsed uksed, mida vaenlane võiks tahta avada, et mulle Jeesuse nimel kahju teha.

19. Te, saatanlikud esindajad, ma käsin teil Jeesuse nimel vabaneda teel minu võidu juurde selles küsimuses.

20. Tühistan kõik Jeesuse nimel oma elu vastu suunatud deemonlikud otsused ja ootused.

21. Jeesuse nimel võtke lahti mu keha igat kurja haaret.

22. Ma otsustan, et nullbänd on tühine minu vastu suunatud deemonlik kohtuotsus Jeesuse nimel.

23. Ma lammutan Jeesuse vere abil kõik minu vastu suunatud kurjad relvad Jeesuse nimel.

24. Ma vaidlustan ja häbistan kõiki saatanlikke prohveteid, kes on mind Jeesuse nimel palgatud tule vastu.

25. Kõik kurjad sponsorid, kes toetavad minu vaenlasi, tuleb nüüd kõrvaldada !!! Jeesuse nimel.

26. Las saatanlike rõhujate jalad muutuvad Jeesuse nimel libedaks.

27. Püha Vaimu tulekahju, hävita Jeesuse nimel kõik mu elu etteheited.

28. Ma keeldun kõigist Jeesuse nimel minu elule pandud kurjadest kujunditest ja etikettidest.
29. Lase rahutusel ja segadusel ristida minu vaenlaste leer Jeesuse nimel.

30. Isa, ma panin kinni kõik minu vastu suunatud saatanlikud saatejaamad Jeesuse nimel.
Isa, ma tänan teid võidu eest Kristuses Jeesuses.

22 piiblisalmi võidust

1. 20. Moosese 1: 4-XNUMX
Kui lähete lahingusse oma vaenlaste vastu ja näete hobuseid, vankreid ja rohkem kui teist rahvast, siis ärge kartke neid, sest Issand, su Jumal, on sinuga, kes sind välja tõi Egiptusemaalt. Ja kui olete jõudnud lahinguni, preester läheneb ja räägib rahvaga ning ütleb neile: kuulge, Iisrael, lähenege sellele päevale võitlusele oma vaenlaste vastu: ärge laske oma südameid! minestage, ärge kartke ja ärge värisege, ärge kartke nende pärast; loe veel.

2. 2 Kroonika 20:15

Ja ta ütles: "Kuulge, kogu Juuda ja Jeruusalemma elanikud, ja teie, kuningas Joosafat, nõnda ütleb Issand teile:" Ärge kartke ega ehmu selle suure rahva hulga pärast! sest lahing pole sinu, vaid Jumala oma.

3. Laul 18:35

Sina oled ka mulle andnud oma pääste kilbi. Ja su parem käsi on mind peitnud ja su leebus on mind suureks teinud.

4. 1 Korintlastele 15:57

Aga tänu olgu Jumalale, mis annab meile võidu meie Issanda Jeesuse Kristuse.
4. 2 Korintlastele 2:14

Nüüd tänu Jumalale, mis teeb meid alati Kristuses võitu võitma ja annab meile kõigis kohtades ilmutuse oma teadmisega.

6. Laul 20: 7-8
Mõni usaldab vankreid ja mõni hobuseid: aga me peame meeles Issanda, meie Jumala nime. Nad tuuakse maha ja kukub; aga me oleme üles tõusnud ja seisame püsti.

7. 1 Saamueli 17: 45-47
Siis ütles Taavet vilistile: "Sa tuled minu juurde mõõga, oda ja kilbiga. Aga ma tulen su juurde vägede Issanda, Iisraeli armee Jumala, kelle käes sul on, nimi! trotsinud. Tänapäeval annab Issand sind mu kätte; ja ma löön su maha ja võtan su käest su pea; ja ma annan sel päeval vilistide väeosa rümbad õhulindudele ja maa metsloomadele; et kogu maa saaks teada, et Iisraelis on Jumal. Ja kogu see kogudus teab, et Issand ei päästa mõõga ega odaga, sest lahing on Issanda oma ja ta annab teid meie kätte.

8. Laul 44: 3-7
Sest nad ei saanud oma maad oma mõõgaga ega päästnud ka nende endi käsivarre; vaid teie parem käsi ja käsi ja teie näovalgus olid sellepärast, et te neile armusite. Sina oled mu kuningas, oi jumal: anna käsk Jakobi kätte! Läbi sinu surume oma vaenlasi maha: sinu nime kaudu hoiame neid meie vastu tõusuteel.

9. Laul 60: 11-12
Andke meile abi hädadest: asjata on inimese abi. Jumala kaudu teeme me vapralt. Sest just tema päästab meie vaenlased.

10. Laul 146:3
Ärge usaldage vürste ega inimese poega, kellest pole abi.
11. Õpetussõnad 21:31

Hobune on ettevalmistatud lahingupäeva vastu; aga ohutus on Issandal.

12. Laul 118:15

Rõõmu ja pääste hääl kõlab õigete telkides: Issanda parem käsi teeb vapralt.

13. Roomlastele 8:28

Ja me teame, et kõik asjad töötavad koos hea neile, kes armastavad Jumalat, et neid, kes on kutsutud tema kavatsuse kohaselt.

14. 2Kr 4: 7-12
Kuid see varandus on meil savinõudes, et vägev jõud võiks olla jumal ja mitte meist. Oleme kõigist külgedest vaevatud, kuid pole siiski hädas; oleme hämmeldunud, kuid mitte meeleheites; Tagakiusatud, kuid mitte maha jäetud; maha heita, kuid mitte hävitada; loe edasi.

15. 2Kr 12: 7-10
Ja et mind ei saaks ilmutuste rohkuse kaudu ülendada, siis anti mulle lihaks okas, saatana käskjala, et mind puhverdada, et mind ei ülendataks mõõdupuust kõrgemaks. Selle pärast palusin ma Issandat kolm korda, et see minust eemalduks. Ja ta ütles mulle: "Minu arm on sulle piisav, sest nõrkus on mu tugevus täiuslik. Seetõttu ma kõige rõõmsamalt kiidan oma nõrkustes, et Kristuse vägi saaks mulle toetuda.

16. Jesaja 44: 28-45
See ütles Cyrusele: "Tema on minu karjane ja teeb mulle kõik meele järele: isegi öeldes:"
Jeruusalemm, sind ehitatakse; ja templi juurde pannakse su vundament. Nõnda ütleb Issand oma võitule Küürusele, kelle parema käe ma olen hoidnud, et ta alistaks rahvad tema ees; ja ma teen lahti kuningate selja, et avada tema ees kaks vasakut väravat; ja väravaid ei tohi sulgeda; Ma lähen enne sind ja teen kõverad kohad sirgeks: purustan messingiväravad tükkideks ja lõikan päikeses rauavardad: loe edasi.

17. Jesaja 41: 25

18. Ma olen ühe põhjast üles äratanud ja ta tuleb. Päikese tõusu juurest hüüab ta mu nime. Ja ta tuleb vürstide peale nagu sureja ja kui pottsepp savistab savi.

19. Jesaja 45: 13

Ma olen ta õigsuses üles kasvatanud ja suunan kõik tema teed: ta ehitab mu linna ja laseb mu vangid lahti mitte hinnaga ega tasu, ütleb vägede Issand.

20. Hesekieli 33: 27-29
Ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal; Kui ma elan, siis need, kes raiskavad, kukuvad mõõgaga kindlasti, ja see, kes on lagedal väljal, annan nende õgitud metsloomadele. Need, kes asuvad kindlustes ja koobastes, saavad surma. katk. Sest ma lasen maa kõige lohutumaks ja tema tugevus ei lakka. ja Iisraeli mäed lagunevad, et ükski neist ei pääseks. Siis saavad nad teada, et mina olen Issand, kui ma olen pannud maa kõige rumalamaks nende kõigi sooritatud jäleduste pärast.

21. Apostlite teod 2:36

Seetõttu andke kogu Iisraeli kojale kindlalt teada, et Jumal on teinud sellesama Jeesuse, kelle te olete risti löönud, nii Issanda kui ka Kristuse.

22. Apostlite teod 3: 17-18
Ja nüüd, vennad, tahtsin, et te tegite seda teadmatuse kaudu, nagu tegid ka teie valitsejad. Kuid need asjad, mis Jumal enne oli kõigi oma prohvetite suu läbi näidanud, et Kristus peaks kannatama, on ta seda ka täitnud

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia