20 palvetüüpi

0
1897

Palve on surelike ja surematute vaheline suhtlusvahend. Just süstemaatilised kanalid suurendavad inimese ja Jumala vahelist suhtlusvoogu. Seetõttu on asjakohane, kui me mõistame palve liike ja saame neist teada.

Seda tüüpi palve, mida me ütleme, erineb vastavalt aastaajale, kellaajale või olukorrale, millesse satume. Mees ei ütle päästmispalvet, kui ta peaks ütlema tänupalve. Kui ma ei tea asja eesmärki, on kuritarvitamine vältimatu. Oma palvealase tegevuse tõhusaks läbiviimiseks on oluline, et mõistaksime praegust aastaaega või olukorda, et teaksime palvete täpset tüüpi, mida meie tegijale öelda.
Pühakirjaraamat 1. Timoteosele 2: 1 Seetõttu manitsen, et kõigepealt tehtaks kõigile inimestele palveid, palveid, eestpalveid ja tänuavaldusi. Kõik need Piibli lõigus kasutatud sõnad räägivad palvetüübist, mida inimene võib Jumalale öelda.
Seda silmas pidades võime siis koostada nimekirja 20 palvetüübist, mida inimene võib Jumalale öelda, koos pühakirjas toodud asjakohaste näidetega.

1. Isandate palve

Enne Kristuse tulekut, Leviitliku preesterluse ajal. Mehed ei suutnud ise Jumala eest palveid pakkuda. Preestrite ainus kohustus on seda teha inimeste nimel.

Kristuse tulek toob aga kaasa armu, mida mehed pole kunagi varem nautinud. Kristus õpetas Luuka 11: 1-4 raamatus inimestele, kuidas palvetada oma taevase isa poole. Tuleks meelde tuletada, et enne seda aega. Inimestel polnud teadmisi, kuidas palvetada Jumala poole.
. Isandate palve hõlmab kõike, mille üle võime palvetada. Ja ainult siis, kui me palume seda mõistvalt.

2. Vahepalve

Vahepalve on see, mida tehakse kellegi või linna jaoks. Inimene, kes ütleb seda tüüpi palvet, on tuntud kui eestkõneleja. Tegelikult peaks igas palveosakonnas vaheseinas olema kõige rohkem liikmeid. Vanas testamendis toimib ülempreester ülekuulajana. Ta ohverdab inimesi Jumala nimel.

Aabraham pidas Soodoma ja Gomorra elanike eest kinni, kui Jumal kavatses nende ränkade tegude tõttu terve linna hävitada. Aabraham aga palvetas Jumalat, et ta halastaks.
Kristus Jeesus pidas ka läbirääkimisi inimese nimel. Suurim eestkõneleja on Jeesus. Ta oli kogu inimsugu vahepeal kinni. Piibel ütleb, et kuigi me oleme veel patused, suri Kristus meie eest. Ta maksis verega kapitali hinna, et meid võidakse päästa.
Ka meist kui usklikest võib saada vahendajaks oma riik, perekond, sõbrad ja kõik meie ümber.

3. Igapäevane palve

Seda tüüpi palvet pakume iga päev enne väljaminekut. Korduvalt ütleme seda palvet olukorra ees seistes. Mees, kes soovib murrangut või haigusest paranemist, pöörab paranemispalve sageli igapäevaseks palveks.

Lisaks piiblis õpetati, et me kristlastena peaksime lakkamatult palvetama, 1 Tessalooniklastele 5:17 Palveta lakkamatult. Sageli muudavad paljud kristlased Issanda palve oma igapäevaseks palveks oma palvetamise laiskuse tõttu. Teadnud, et Issanda palve on lühike ja lihtne. Kuid Jumal soovib alati, et pühendaksime oma päeva tema kätte. Pühakiri pani meid mõistma, et me peaksime iga päev lunastama, sest iga päev on täidetud kurjusega. Sellepärast on oluline, et meil oleks igapäevane palve istungjärk, kus pühendame oma päeva Jumala kätte.

4. Päästmispalve

Kohaletoimetamist võib määratleda kui millegi teise valdusest välja toomise toimingut, mis tundub võimas. See on võimsa mehe vangistusest vabanemise olukord. Isreali elanikud olid hea näide toimetatud inimestest. Aastaid olid nad vaarao ja Egiptuse rahva vangistuses. Kuni Jumal saatis päästja (Mooses). Päästmispalve võib tähendada sõjapüüdmist. Kui inimest vallutatakse kuri vaim, võib inimese päästmiseks teha vabastamise palve.

Samal ajal peame usklikena teadma, et meie esimene vabastamine seisneb Kristuse aktsepteerimises oma isikliku Issanda ja päästjana. Tunnistamine meie suuga, et Jeesus Kristus on Issand, vabastab meid igasugusest deemonlikust orjusest. Filiplaste raamat 2: 9 Sellepärast on Jumal ka teda ülendanud ja andnud talle nime, mis on üle kõigi nimede: Filiplastele 2:10 Jeesuse nimel kummarduks iga põlv taevas ja maa peal ja maa all; Filiplastele 2:11 Ja iga keel peaks tunnistama, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Jumala auks. Jeesuse nimi võib vabastada meid kõigest, mis meid kinni hoiab.

5.Sõjapalve

Sõjapalve ei ole meeldiv palvetüüp. Kui seda on võimalik vältida, olen üsna kindel, et keegi ei taha sellest end leida. Sõjapalve on vaimne lahing teie ja pimeduse peremehe vahel. See lahing on tõeline. Kuid muretse vähem, sest Kristus on juba vallutanud.

Selle palve suurepärane näide oli siis, kui Peetrus vanglasse heideti, ja kirik palvetas tema eest tuliselt. Kirik teadis, et kurat, kes on evangeeliumi suurim vaenlane, töötas Peetruse arreteerimisel. Nad pidasid sõda võimu vastu, mis viis Peetruse vangi.
Alati, kui oleme olukorras, mis on väga keeruline. Peame mõistma Jeesuse jõu ja vere tõhusust. Kuuluta, et kurat kaotab Jeesuse nimel oma võimu sinu ja su perekonna üle.

6. Palve tervenemise eest

Tervis on rikkus. Kui kurat lööb ränga löögi kristlase tervisele. See võib tulla haiguse, haiguse või katku käes vaevledes. See on parim aeg öelda tervendamise palve. Prohvet Jesaja rääkis, et Kristus on üks, kes kannab meie nõrkusi ja tervendab kõiki meie haigusi. Jesaja 53: 4 Tõesti, ta on kandnud meie leina ja kandnud meie kurbusi; ometi oleme me teda hinnanud lööma, Jumala lööma ja vaevama. Jesaja 53: 5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude Karistus meie rahu oli tema peal; ja tema triibud on meile tervis tulnud.
See peaks olema meie hümn alati, kui meid rünnatakse haigustega.

7. Palve kuradite väljaajamiseks

See palve näib pigem päästmispalvena. Kuid tavaliselt tehakse seda, et kurat ise inimesest välja heidetaks. Matteuse evangeeliumide 8–28-34 raamat selgitab, kuidas Jeesus saatis Gergesene maal kahe mehe juurest deemoni. Tõepoolest, inimest saab kurat ise vallata. Selline inimene võib olla väga võimas ja vägivaldne. Kuid Jeesuse nimi on võimas tööriist deemonite välja ajamisel.
Apostlite tegude 9 raamatus üritasid skeema pojad deemoneid välja ajada samamoodi, nagu Paulus oli seda teinud. Kuid Scheva pojad ei tunne Jeesust, järelikult on kuri vaim neid haavata saanud. Enne kui suudame tema nimel deemonid välja ajada, on oluline, et tunneme meest Jeesust ja usume temasse tugevalt.

8. Otsustage ja kuulutage palveid

Piibel ütleb, et need, kes tunnevad oma Jumalat, peavad olema tugevad ja nad peavad seda ära kasutama, Taanieli 11:32. Need on autoriteedi ja käsu palved. Mõni asjalik inimene, kes seda palvet tegi, oli prohvet Eelija ja Joosua. Eelija seisis Baali prohvetite ees, et tuli peaks taevast alla tulema ja ära sööma Baali prohvetid, 1 Kuningate 1:12. Samuti seisis Eelija Ahabist sisse ja kuulutas, et vihma ei tule. Ja taevas oli kolm aastat ja kuus kuud suletud.

Määruse ja kuulutuse palve tõestab meie legitiimsust Jumala lastena. Üliõpilane, kes otsustab, et ma ei nurju, isegi kui õppejõud otsustab kõik läbi kukkuda, ma läbin selle.
Kuid inimene ei pruugi seda teha, kui te isegi ei tunne Jumalat, mida te teenite.

9. Kokkuleppe palve

Püha Matteuse 18:19 Ma ütlen teile taas: kui kaks teist nõustuvad maa peal sellega, et see puudutab midagi, mida nad küsivad, siis tehakse see minu taevas oleva Isa jaoks.

Võib-olla tahaksite palvet öelda, kuid teie usku pole veel kinnitatud. Ei ole kahju kätest kinni hoida inimestega, kellel on tugev usk palvetada.
Jumal austab eesmärgi ühtsust, sellepärast öeldakse pühakirjas, et üks paneb tuhande lendama ja kaks paneb kümme tuhat lendama. Ühtsuses on jõud.

10. KESKMINE ÖÖ PALVE

Psalmid 63: 1 Jumal, sina oled mu Jumal; varakult ma otsin sind: mu hing januneb su järele, mu liha ihkab su järele kuival ja janusel maal, kus pole vett.

Kuningas Taavet mõistis keerulisi jumalate kutsumise põhjuseid juba varastel kellaaegadel.
Keskööpalve on kristlase elus väga oluline. Parim aeg asjade tegemiseks on keskööl, kui maa on vaikne. Paljud kurjad asjad, mis päeva jooksul ilmnevad, valmisid südaööl.
Piibel ütleb, et kui mees magas oma vaenlase, tuli, külvas nisu hulka taarasid ja läks oma teed, Matteuse 13:25.

11. HOMMIK PALVE

See on tavaliselt seda tüüpi palve, mida mees ütleb oma tegijale alati, kui ta ärkab, et näha uue päeva valgust. See võib toimuda Jumala tänamise vormis, mis andis meile privileegi uue päeva nägemiseks.

12. Palvetamine Püha Vaimu ajal

Kuid teie, armastatud, ehitage end üles oma kõige pühasemas usus ja palvetage Püha Vaimu ajal ”. Juuda 1:20.

Püha vaimus palvetamine on meie kristliku elu lahutamatu osa. Iga usklik peab palvetama Püha Vaimu järgi. See aitab meid üles ehitada ja suunata üles palve asemele.
Mehed, kes palvetamise asemel rohkem viibivad, on tegelikult õppinud kombeks lubada, et Püha Vaim kõneleb nende kaudu palve asemel. Teil võib tekkida küsimus, kas Püha Vaimus rääkimine või palvetamine on mõeldud iga uskliku jaoks. Jah! Apostlite tegude raamat 2:17 Ja see juhtub viimastel päevadel, ütleb Jumal: Ma valan oma vaimus kõigi lihade peale. Ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama ja teie noormehed näevad nägemusi ning teie vanad mehed unistavad unenägudest.. Vaimu and on õnnistuseks kõigile meestele ja naistele, kes on võtnud Kristuse oma isiklikuks Issandaks ja päästjaks.

13. Patuste palve

See on palve, mida ütlevad need, kellel on süda murtud ja kahetsevad. Need, kes on oma patud Jumala ees tunnistanud. Kuningas Taavet oli selle palve suurepärane näide. Pärast seda, kui ta magas Uriah naise juures ja ta lahinguväljal tapeti. Taavet tundis oma vaimus kibestumist, siis läks ta Jumala juurde andestust otsima.

Laul 51 on täiuslik pühakirjaline salm patustaja palve pakkumiseks. Jumal ei tunne rõõmu põletusohvritest, Jumala ohvrid on murtud vaim ja kahetsusväärne süda. Inimesel, kelle süda oli räige teo tõttu purustatud, on vaja, et ta on selle palve välja öelnud.

14. Isiklik palve

Need on isiklikud palved, mida ütleme Jumalale oma elu eest. Isiklik palve on tüüp, mille kaudu räägime oma probleemidest Jumalale pühaliku südamega.
Pärast seda, kui Absalom vallutas kuninga Davidi aujärje. David pidi varjupaigata teises riigis. Kuningas Absalom töötas nõuniku nimega Aithophel. 2. Saamueli 15:31, Taavet palvetas, „Issand, muuda Ahitofeli nõuanded rumaluseks. See on näide isiklikust palvetamisest.

Samuti Jabez'i elu 1. Kroonikas 4:10 Ja Jabez kutsus Iisraeli Jumalat, öeldes: "Oh, et sa mind õnnistaksid ja laiendaksid mu rannikut, et su käsi oleks minuga ja et sa hoiaksid mind kurja eest, et see mind ei kurvastaks!" Ja Jumal andis talle selle, mida ta nõudis. Need on suurepärased näited isiklikust palvetamisest.

15. Usu palve

Heebrealastele 11: 1 Nüüd on usk lootuslike asjade sisu, tõendid asjade kohta, mida pole näha.

Usupalve saab Jumalalt alati kiire vastuse.
Jumal soovib, et me usklikena ilmutaksime usku, isegi kui me ootame temalt konkreetset asja. Rõhu panemine Jakoobuse 5:15 Ja usupalve päästab haiged ja Issand tõstab ta üles; ja kui ta on pattu teinud, antakse need talle andeks. See seletab usu palve väge. Piibel ütleb, et las nõrgad ütlevad, et ma olen tugev. Usupalve seisneb tegelikult selles, mida elatakse selle järgi, mida sõna ütleb, elades selle järgi, mida pühakiri ütleb.

16. Osadus

Enne püha osaduse väljaandmist on oluline, et Jumalale palvetaks. Osadus on tavaline tegu, mille peame Jumalale Kristuse Jeesuse kaudu andma. Mõni tund pärast arreteerimist andis ta jüngritele osaduse, mis tähistab tema verd ja liha.

Samal viisil käskis ta, et me teeksime seda alati tema mälestuseks. Selle palve pakkumisel peame tunnistama tõsiasja, et me ei ole väärt, kuid armu läbi saame me selleks õigustatud.

17. Rahulikkuse palve

Palju kordi seisame silmitsi olukordadega, mida me ei saa muuta. Sest me kardame, et sellise asja äravõtmisel võidakse meie rahu moonutada. Rahulikuse palve on rahulikkuse ja meelerahu palve.
See on suur arm, kui saame aktsepteerida asju, mida me ei saa muuta. Olukorra tuvastamiseks, mida me ei saa muuta, on vaja suuremat armu. Teadlikult või alateadlikult ütleme kõik rahulikkuspalve. Isegi kõige vägivaldsem mees hellitab ja jumaldab seda nähes meelerahu.

18. Palve kiriku eest

Kirik on vaimsuse koridor. Paljud usklikud usuvad, et kirik peaks olema see, kes pakub inimestele palveid, ilma et inimesed seda žeste kordaksid. Mida paljud ei mõista, et rahvas on kirik ja kirik on rahvas.

Teisisõnu on palve kiriku eest palve meie endi eest. Piibel ütleb, et sellele kaljule ehitan oma kiriku ja põrgu värav ei valitse. Kristusel, teades, et Peetrus on sammas, mis kirikut veab, kulus aega Peetri eest palvetada, et vaenlane ei saaks tema hinge. Ka uskujatena võlgneme kirikule hoolitsemiskohustuse. Mida me saame oma palvete kaudu näidata.

19. Palve rahva eest

Piibel ütleb, et me peaksime Jeruusalemma hüvanguks palvetama, õitsele saavad need, kes seda armastavad. Laulud 122: 6 Palvetage Jeruusalemma rahu eest: neil, kes teid armastavad, õitseb. Meie rahvas on meie oma Jeruusalemm. Kui riigis valitseb rahu, saab rahvas õitsele. Inimesed saavad rahu valitsemise ajal mugavalt Jumalat teenida.

Palve rahvuse eest võib olla rahu, stabiilsuse, majandusliku külluse ja valitsuse sujuva ülemineku eest.

20. Palve perekonna eest

Kristlastena võime tegutseda oma pere vahimehena. Ükskõik, kas oleme äsja abielus või ikka vanemate hoole all. On oluline, et annaksime oma perekonna Jumala kätte.

Kuidas keeldub Mooses Iisraeli lastega lahkumast, kui Jumala kohalolek nendega ei lähe. 33. Moosese 15:XNUMX Ja ta ütles talle: "Kui su kohalolek ei lähe minuga, siis ära vii meid siit üles!". On oluline, et otsime Jumala olemasolu, et olla oma perekonna asjades.

Olles tundnud erinevaid palvetüüpe, mida võib Jumalale öelda. Seetõttu on oluline hakata palvetama. Mehel pole seda kunagi. Alati on midagi, mille üle palvetada. Seda tüüpi palved peaksid aitama meil kindlaks teha valdkonna, millele peame oma palve keskenduma.

Kuulutused
Eelmine artikkelPalvepunktid kahekordse edutamise eest
Järgmine artikkelPalved unes seksimise vastu
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes on viimastel päevadel kirglik Jumala liikumise vastu. Ma usun, et Jumal on iga kummalise armujärjekorraga usklikele andnud õiguse Püha Vaimu väge avaldada. Ma usun, et mitte ükski kristlane ei tohiks kuradist rõhuda. Meil ​​on võim elada ja käia domineerimas palvete ja Sõna kaudu. Lisateabe saamiseks või nõustamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil chinedumadmob@gmail.com või vestelda minuga WhatsApp And Telegramis telefonil +2347032533703. Samuti armastan teid kutsuda liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga telegrammis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia