Mis on palve?

0
1880

Palve on vaimne suhtlusvahend taevaga. Nii nagu inimese loomulik suhtlemine inimesega. Palve on kanal, mille kaudu surelik pääseb surematute valdkonda. See on tavalise inimese süstemaatiline väljendus, kes tegeleb üleloomulike asjadega. Inimeste vaheline suhtlus on kahesuunaline asi. See tähendab, et on olemas teade ja tagasiside. Nii on ka meie suhtlus Jumalaga palvete kaudu. Ilma mõistliku kahtluseta on tõestatud, et Jumala vaim räägib alati. Kuid inimesed ei kuule kogu aeg Jumalast. Selle põhjuseks on asjaolu, et sageli ei viibi me palvete asemel.

Alati, kui me suhtleme oma isa (Jumalaga) palvete kaudu. Ta on alati valmis ja valmis meiega rääkima. Pole mingit kasu sellest, et maailm on selline pime ja verine koht, kus elada. Seega on inimesel vaja kõiges, mida ta teeb, Jumala nõu otsida. Püha Luuka 5:16 raamat Ja ta tõmbus kõrbe ja palvetas. See lõik räägib sellest, et Jeesus Kristus vabandas rahva hulgast, et suhelda Isaga. Palve olemust uskliku elus ei saa üle tähtsustada. Kui Kristus, meie usu autor ja viimistleja, ei saa hakkama ilma Isa palveta. Kes on pelgalt surelik mees, kes ei kavatse viibida ja jääda palve asemele. Üks meie loomingu põhiolemeid on olla koinonia (lähedus) Jumalaga. Ta soovib, et oleksime kogu aeg Tema silmis. Ja ainus viis, mida on võimalik saavutada, on PRAYER.

PALVE EESMÄRK

Palvetu kristlane on jõuetu. Ta saab saagiks kiskja (Kurat) käes. Kas te ei imesta, et pühakiri ütles meile 1. Tessalooniklaste 5:17 raamatus rõhutatult Palveta lakkamatult. See seletab palve olemust. Palve on vaimne kilp ja pannal, mida me kasutame end kaitsmaks vaimse sõjahindade eest.
Kas olete unustanud, et pühakirjade raamat Efeslaste 6:11 Pane kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista vastu kuradi kavalate rünnakute.

Kuidas see Taaniel nii hästi palvetas, et taevas ei olnud muud valikut kui tema õnnistused vabastada. Pärsia vürst seisis aga Danieli õnnistuse andnud ingli ja Taanieli vahel vahet. Kuid Daniel viibis palve asemel, kuni taevas oli sunnitud olukorda uurima. Siis avastati, et Pärsia vürst oli Ingli maha hoidnud. Tugevam ja võimsam Ingel saadeti Inglismaale tee puhastamiseks Danielile tulemuste saamiseks. Kõik see sai võimalikuks tänu Taanieli tulemuslikule palvele. Sellegipoolest ei saa eesmärkpalvet täielikult selgitada vaid mõne lõiguga. Seda silmas pidades on need kristlase elus mõned palve eesmärgid.

1. VASTU VÕTTA isaga

Üks eesmärk, miks me palvetame, on suhelda Jumalaga. Jumalaga suheldes annab ta meile suunised, põhimõtted ja juhised, mida meie elu vajab.

Habakkuk 2: 1 Ma seisan oma valvelauas ja panen torni ning vaatan, mida ta mulle ütleb ja mida ma vastan, kui mind noomitakse.Habakkuk 2: 2 Ja Issand vastas mulle ja ütles: "Kirjutage nägemine ja tehke see laudadele selgeks, et ta jookseks, kes selle looja on."

See Piibli lõik selgitab Isaga suhtlemise olemust. Prohvet Habakkuk ütles: "Ma seisan oma valve all ja panen tornidele. See on vaimse valvuri töö. Mees, kes jäi palvekohta, et Jumalalt kuulda. Ja jälgib, mida Ta mulle ütleb ja mida ma vastan, kui mind noomitakse. See on inimese elu, kes ootab konkreetsest linnast Jumalalt kuulmist.
Meie palve eesmärk peaks olema suhtlemine Jumalaga. Kui me räägime Jumalaga, siis ta räägib ka meiega. Suhtlusprotsess ei ole veel lõpule jõudnud, kuni tagasiside on saadud.

2. PALVE TEENINDAMINE VÕISTLUSMEETODID

Sageli ütlevad inimesed, et tänupüha on toit, mida pakume Jumalale. Siiski pole üheski pühakirja punktis öelda, et Jumal nälgib surma, kui inimene keeldub Teda tänamast. Arhivaalide kohaselt pole hiilguse keerubitega muud, kui nad kummardavad Jumalat. Ilmutuse 4 raamat avalikustas mõõtmatu arvu olendeid, kes kummardavad Jumalat. Isegi kahekümne neljale vanemale, kes istub trooni ees, on nad nüüd oma krooniga Jumala ees. Nii et hoolimata sellest, kas me Teda kiidame või jumaldame, ei muuda see tõsiasja, et Ta on Jumal.

Sellegipoolest võib meie palve olla jumaldamise vahend. Vahend Jumala võime tunnistamiseks, Tema ülimuslikkuse suurendamiseks kõige loodu üle. Kuningas Taavet mõistis Jumala jumaldamise palve pakkumise võimekust. Pole ime, kogu Psalmide 8 raamat kirjeldab: kui suur on meie Jumal. Inimesel, kellel on ilmutus Jumala suursugususest, on vaja, et teda nii jumaldaks. Kuningas Taavet oli üllatunud, et Jumal on inimesele vaatamata tema toredusele endiselt meeles.
Jumaldamise palve ei ole viis, kuidas meelitada. See on midagi, mis peaks mõistmisega südamest tulema. Te oleksite üllatunud, et hoolimata Taaveti julmustest, nimetas Jumal teda ikkagi meheks oma südame järgi.

3. MEIE PALVE PALJU TEENISTAB KORRALDAMISE VAHENDIT

Meie palve Jumala ees võib olla meeleparanduse eesmärk. Ka kuningas David on suurepärane näide sellest. Psalmide raamatus 51. Kui mõistame, et oleme pattu teinud ja teinud kurja Jumalale ja inimkonnale. Meie palve Jumala poole võib olla meeleparandusvahend.

Vahepeal võtab murtud vaimuga mees aru, et ta on pattu teinud. Pärast seda, kui Peetrus reetis Jeesuse, tundis ta, et ta süda oli murtud. Ta läks peidupaika, et palve läbi Jumalalt andestust otsida. Üks meie palve peamine eesmärk on meeleparandus. Jumal, mul on kahju, et ma seda tegin, andke mulle armu, ma ei tee seda enam.

4. PALVE PALJUD TEENISTAB PETITSI

Meie palve võib olla petitsiooni vahend. Palvetame Jumala armu ja halastuse eest oma elu eest. Pidage meeles kuningas Hiskija lugu, kui ta oli väga haige. Piibel pani meid mõistma, et ta oli surmahetkel. Ja isegi Jumal saatis prohvet Jesaja informeerima Hiskijat tema surma ettevalmistamiseks. Kuid kuningas Hiskija palus Jumalat palve kaudu 2 kuningat 20. Ta käskis jumalal meeles pidada kõiki oma jumalateenistusi ja ohvreid. Ja vastutasuks lisas Jumal oma elueale aastaid. Meie palve võib olla Jumala avalduse esitamise eesmärk, otsides armu ja halastust. Me teame lubadusi ja ennustusi, mida Jumal on meie kohta öelnud. Meil on lubatud Jumalalt küsida, kui tunneme, et asjad ei lähe vastavalt sellele, mida Ta on meie kohta öelnud.

KUIDAS PALGATA

Luuka 11 raamat selgitas, kuidas Jeesus teatud kohas palvetas. Pärast palvet tuli üks jüngritest tema juurde ja küsis neilt, kuidas palvetada. Jeesus pidas oma jüngritele Issanda palve. Paljud kristlased, kes ei tea, mida see palve tähendas, on seda kuritarvitanud. Paljud inimesed ütlevad seda lihtsalt mõistvalt.

1. Meie Isa, kes olete taevas, pühad olgu su nimi:

See palve esimene rida selgitab vajadust teda tunnustada, jumaldada ja tänada. Enne kui me jumalalt midagi küsime, tuleks kõigepealt tänada. Isegi Jeesus näitas seda, kui ta ütles Laatsaruse hauale, kui ta seda ütles Isa, ma tänan sind, sest sa kuuled mind kogu aeg Püha Johannese 11:41 Siis viisid nad kivi ära surnu asetamise kohalt. Ja Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles: "Isa, ma tänan sind, et sa mind kuulsid. Usklikena peame enne temalt midagi küsimist arendama kommet Jumalat tänada. See muudab meie palve tõhusamaks.

2. Sinu kuningriik tuleb. Sinu tahtmine saab tehtud maa peal nagu taevas:

Kohe pärast Jumalale tänu avaldamist. Peame alati palvetama, et Jumal valitseks maa peal. Jumala riigi tuleku palvetamine ei tähenda Kristuse kiiret tulemist. Piibel ütleb, et me peaksime okupeerima, kuni ta tuleb. Okupeerimise ajal on ülimalt oluline tagada, et ainuüksi Kristuse nõuanded püsiksid.
Kristuse missiooni mandaat tuleb levitada paganate kibedasse juurte orgu ja seda päästa. Matteuse 28: 19-20 kästi meil minna maailma ja kogu rahva jüngriteks. Kuningriik saab alguse siin maa peal, kui kõik inimesed, rahvad ja linnad jõuavad kokkuleppele, et Kristus on Issand.

3. Kingi meile sel päeval oma igapäevane leib:

See on esimene osa palvest, mis võimaldab meil Jumalalt küsida. See on suurepärane näide isiklikust palvetamisest. Jumal austab oma sõna isegi rohkem kui tema nime. Seetõttu on otstarbekas, kui me Jumalalt asju küsime, siis toetame seda tema sõnaga.
Pühakiri pani meid mõistma, et Jumal täidab kõik meie vajadused vastavalt oma hiilguse rikkustele. Peame tundma ja mõistma Jumala sõna, et meie palved oleksid tõhusad.

4. Ja andke meile oma võlad andeks, nagu me oma võlgnikele anname andeks:

On asjakohane märkida, et pärast Kristuse surma pole me enam seaduse needuse all. Teades hästi, et kogu meie õigus on nagu räpane kalts Jumala ees. Andestuse otsimine on Issanda palve lahutamatu osa.
Pühakiri ütleb, et Issanda kõrv pole meie kuulmiseks liiga raske. Samuti pole Tema käsi lühike, et meid kaitsta. Kuid meie patt on loonud erinevused meie ja Jumala vahel. Sellepärast on alati, kui läheme palves Jumala juurde, tähtis, et me otsiksime oma pattude eest andestust.

Samuti peame õppima teistele andestama. Me ei anna teistele seda, et Jumal ka meile andeks annaks. See on Issanda palve selle osa eksiarvamus. Paljud kristlased usuvad, kui nad teistele ei andesta, ei anna ka Jumal neile andeks. Jumal ei mõtle ega käitu nagu mees. Peame teistele andeks andma, sest Jumal on Kristuse vere valamise kaudu meile meile oma patud andestanud.

5. Ja ärge juhtige meid kiusatusse, vaid vabastage meid kurjast:

Mõistlikult on palve kilp ja pandla, mis kaitseb meid kahjustuste eest. Pühakiri hoiatas meid kangelt, et me ei peaks kuratlike seaduste suhtes teadmatuses olema. Sellepärast on oluline, et palvetades palume Jumala kaitset. Me palume, et ta kaitseks meid kiusatuste ja mis tahes kurja skeemi eest, mille kurat meie vastu võib tõstatada.

6. Sest sinu oma on kuningriik ja vägi ja au igavesti! Aamen:

See, et näeme enamikku kristlasi oma palve tänusõnu ümardamas, pole naljaasi. Palve peaks algama jumaldamise ja tänuga ning see peab ka sellega lõppema.
Psalmiraamatus, kui Taavet otsis Jumalat. Ta ütles, et kuidas ma saan olla kiiduväärt millegi eest, mille eest olen tänu avaldanud? See tähendab, et meest võib karistada selle eest, et ta valesti küsib, kuid mees ei saa valesti tänada.
Enne palve lõppu on oluline, et tänaksime Jumalat meie palvele vastamise eest. See on usu samm. Seejärel lõpetame iga palvesessiooni Jeesuse Kristuse nimega. See nimi on meie juurdepääs pühade pühale.

PALJUDE KASU

1. Palve aitab meil kiusatusest üle saada

Meie järjekindel palve Jumala ees aitab üles ehitada meie vaimsuse taset. See annab meile julguse vallutada kiusatused, mida kurat meie teele võib tuua. 40 päeva ja öösel paastunud ja palvetanud Kristus viidi kõrbesse, et kuradist kiusata. Kuid kurat ei suutnud temast üle saada, sest Kristus oli rajanud end palve asemele.

2. Palve aitab meil tunda Jumala tahet

Kui me isaga suhtleme, annab Ta meile oma elu suuna. Palvetava inimese elu ei ole tühine. Jeesus võis hirmu vaimu noomida, kui ütles: "Kui see meeldib Jumalale, et see karikas temast üle jookseks. Kristus aga palvetades teadis endiselt, et see pole Jumala tahe. Nii et nobedad noomivad kuradit ja paluvad, et Jumala tahe oleks täidetud. Kui me palvetame järjekindlalt Jumala poole, paljastab Ta meile oma kavatsused ja plaanid meie elu kohta.

3. Palve aitab meil Jumalat paremini tunda

Pole kahtlust, et seda rohkem aega, mida inimene veedab Jumala juuresolekul, ei jäeta saamata. Ja mida rohkem inimene viibib Jumala juuresolekul, seda rohkem ilmutab Jumal end sellisele inimesele. Apostel Paulus on tüüpiline näide. Ta ei olnud kaheteistkümne jüngri hulgas. Ent ta tundis meest Kristust Jeesust isegi rohkem kui neid, kes järgisid Kristusele aastaid.

4. PALVE: Tugevdada meie suhteid Jumalaga

Kui me palvetame sagedamini, saame meist Jumala sõbraks. Meie järjekindel palve võimaldab Jumalal ära tunda meie hääle miljonite inimeste seas, kes Teda kutsuvad. Kui Jumal võiks öelda, et ma ei tee midagi, kui ma sellest oma sõbrale Aabrahamile ei ütle.
See seletas Aabrahami ja Jumala vahelise suhte taset. Enne Soodoma ja Gomorra linna hävitamist rääkis Jumal Aabrahamile sellest. Mida rohkem me palvetame, seda enam tugevnevad meie suhted Jumalaga.

5. Kaitseb meid kurja eest

Pühakiri ütleb, et kuna ma kannan Kristuse tunnust, ärge keegi mind vaevake. Seal on kaitsmise palved. Mida rohkem viibime palve asemele, seda rohkem Jumal paljastab asju, mis meiega juhtuksid. Jumal võib inimesele, kes veedab aega palve asemel, midagi paljastada. Oleme näinud juhtumeid, kus mehi kaitsti õnnetuse eest, mis nõudis teiste elu.

Lõppkokkuvõttes, vennad, nagu toit, mida sööme, nagu õhk, mida me hingame, ja vesi, mida me joome. Palve on iga inimese elus väga oluline. Kas teil on mõni asi, mis tundus teie elus ebanormaalne, võtke see palvetes Jumala juurde. Võib-olla on juba ammu olnud see, et kuuled jumalast, lähed palve asemel tagasi oma tegija juurde, tema ootab sind. Ta armastab sind ja tahab ikkagi sinuga rääkida. Meie loomingu põhiolemus on osadus Jumalaga. Ja parim viis, kuidas me osadusest süütame, on palve.

Kuulutused
Eelmine artikkelMinu Heroodes peab surema palvepunktid
Järgmine artikkel21 Palve tähtsus
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes on viimastel päevadel kirglik Jumala liikumise vastu. Ma usun, et Jumal on iga kummalise armujärjekorraga usklikele andnud õiguse Püha Vaimu väge avaldada. Ma usun, et mitte ükski kristlane ei tohiks kuradist rõhuda. Meil ​​on võim elada ja käia domineerimas palvete ja Sõna kaudu. Lisateabe saamiseks või nõustamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil chinedumadmob@gmail.com või vestelda minuga WhatsApp And Telegramis telefonil +2347032533703. Samuti armastan teid kutsuda liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga telegrammis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia