Palvepunktid psalmist 25

0
892
Palvepunktid psalmist 25

Täna uurime psalmi 25. raamatut. Vaatleme psalmi 25 võimsaid palvepunkte. Need psalmi, nagu paljude teistegi psalmide jaoks, on kirjutanud Iisraeli valitseja kuningas Taavet ja suurim kuningas, kes on kunagi maa armunud. Laul 25 on kõigeväelise Jumala poole pöördumise laul, et meile seda näidata halastust ja kaastunnet kus seda kõige rohkem vajame.

Samuti palub psalm 25 Jumalat, et see päästaks meid inimeste etteheidete eest. Selles praeguses maailmas, kus me elame, ootavad paljud inimesed kannatlikult meie langust, eriti kristlastena, et nad saaksid meid mõnitada ja rääkida jumalast, mida me teenime. Kuningas Taavetil, nagu paljudel meist, on neid inimesi, kes ootavad, et teda häbistataks. Laulus 25 on kirjutatud, et ta palub Jumalat, et päästa ta oma vastaste plaanidest. Nii et ka meie, kes kutsume Jumala nime päeval ja öösel, ja meie, kes oleme keeldunud oma usku kahjustamast, peaks psalm 25 olema meie hümniks päeval ja öösel, et Jumalale alati meelde tuletada, et ta mäletaks oma lubadusi nende kohta, kes temasse usuvad.

Olles avastanud fakti, et psalm 25 seisneb enamasti palumises Jumalale meid päästa etteheide või häbi, on oluline parema mõistmise huvides analüüsida kõiki neid imelisi pühakirju.

Laul 25 Tähendab salmi salmi järgi

Salmid 1 ja 2 Teile, Issand, ma tõstan oma hinge. Mu jumal, ma usaldan sind; Las ma ei häbene; Ärge laske mu vaenlastel triumfeerida minu üle

See psalmi 25 esimene ja teine ​​salm räägib meie elu täielikust alistumisest Jumalale, heites talle kõik oma usu autori ja lõpetanuna. Kaks esimest salmi väidavad ka, et Jumal ei peaks meie ootusi pettuma. Tuletage meelde, et pühakiri ütleb, et õigete ootusi ei tohi lühendada. Ka need salmid otsivad Jumala võitu vaenlase üle.

Salmid 3 ja 4 Tõepoolest, ärge häbenege kedagi, kes teid ootab; Häbenege neid, kes reetlikult põhjuseta tegelevad. Näidake mulle oma teid, Issand; Õpeta mulle oma teed.

Psalmi 25 kolmas ja neljas salm räägivad ka kõigeväelise Jumala poole palvetamisest. Nendes salmides palus kuningas Taavet, et Jumal teda ei häbistaks, ja palus Jumalat, et need, kes reeturlikult tegelevad, häbistaksid. Ka neis salmides võime hakata tundma Jumala viisi.

Salmid 5 ja 6 Juhtige mind oma tões ja õpetage mulle, sest teie olete minu päästmise Jumal; Teie peal ootan kogu päeva. Pidage meeles, Issand, teie hellad halastused ja armastavad lahkused, sest need on vanast ajast.

Psalmi 25 salmid viies ja kuues näitasid inimesele, kes otsib Jumala nõu kõiges, mida ta teeb. Viis päeva salm viib mind teie tões ja õpetab mind; see seletab, et inimesena ei tea me ise midagi, välja arvatud see, et kui Jumal õpetab ja näitab meile teed, siis võib-olla kõnnime pimeduses.

Salmid 7 ja 8: Ma ei mäleta oma nooruse pattu ega üleastumisi; Teie halastuse järgi pidage mind meeles, Issanda nimel, teie headuse nimel.

Selle psalmi salmid 7 ja 8 paluvad Jumalalt andestust, eriti nende pattude eest, mille keegi on noorpõlves toime pannud. Siinsed nooruse päevad ei tähenda vahepeal seda, et me oleme üksi noored, see võib tähendada ka meie jubedaid vanu päevi, enne kui me Kristuse Issandaks ja päästjaks võtsime. Enamik meist on maailmas veel elades teinud kohutavaid asju. Niisiis palub see salm Jumala halastust meie elu pärast ja otsib tema andestust kõigi halbade tegude eest, mida me oleme teinud.

Salmid 8 ja 9 Hea ja õige on Issand; Seetõttu õpetab Ta patuseid viisil. Alandlik Ta juhendab õiglust ja alandlik Ta õpetab oma teed.

Need kaks salmi tunnistavad tõsiasja, et Jumal on oma tegudes õiglane ja õiglane. Jumal mõistab, et patune on nagu väikelaps, kes ei tea midagi, nii et Jumal ise õpetab patusele osa õigusest. Inimese loomulikku seisundit iseloomustab õelus, siiski aitab Jumala vaim patustajale Jumala teed õpetada.

Salmid 10 ja 11 Kõik Issanda teed on halastus ja tõde, pidades silmas Tema lepingut ja tunnistusi. Teie nime pärast, oo Issand, vabanda mu süüst, sest see on suur.

Jumal on kõrgeim olend, ta ei kahetse oma sõnades kunagi. Need kaks salmi tunnistasid tõsiasja, et Jumala tee on halastus ja tõde ning Jumal peab alati oma lepingut. Sisuliselt, kui Jumal on midagi lubanud, täidab ta seda kindlasti. Salmi viimane osa palub Jumalalt endiselt andeks anda kõik üleastumised, mis võivad takistada Jumala lubaduste täitumist.

Salmid 12 ja 13 Kes on see mees, kes kardab Issandat? Ta peab õpetama oma valitud viisil. Tema ise elab õitsengus ja tema järeltulijad pärandavad maa.

Pidage meeles, et pühakiri ütleb, et tarkuse algus on Issanda kartus. See salm rõhutas, et inimene, kes kardab Issandat, õpetab Jumal talle oma teid. See inimene ei kõnni kogu oma elu Jumala tahtest välja. Seda tüüpi inimesed täidavad alati eesmärki, hoolimata sellest, kui raske see tundus, sest Jumal suunab oma sammud edasi.

Salmid 14 ja 15: Issanda saladus on nendega, kes Teda kardavad, ja Ta näitab neile oma lepingut. Mu silmad on alati Issanda poole suunatud, sest Tema peab mu jalad võrgust lahti laskma.

Issanda saladus on nendega, kes Issandat kardavad. See tähendab sõna-sõnalt, et D ei varja midagi mehe eest, kes teda kardab ja kuuletub. Praktiline näide on isa Aabraham, Aabraham kuulas Jumalat, kuna kartis Jumalat. Ja Piiblis oli kirjas, et Jumal ütles, et ma ei tee midagi ilma oma sõbrale Aabrahamile ütlemata. Miski ei taba sellist inimest teadmatusest; miski ei võta sellist inimest üllatusena. Jumal paljastab sellisele inimesele sõna otseses mõttes sügavad asjad ja rohkem saladusi.

Salmid 16 ja 17 Pöörake ennast minu poole ja armuge mind, sest ma olen lohutu ja vaevatud. Mu südame mured on laienenud; Tooge mind oma hädadest välja!

Salmid 16 ja 17 paluvad Jumalalt halastust. See ütleb, et pöörduge minu poole ja halasta minu peale. Kes iganes sellele Jumalale paistab, leiab armu.

Salmid 18 ja 19 Vaata minu viletsust ja valu ja anna andeks kõik mu patud. Mõelge mu vaenlastele, sest neid on palju, ja nad vihkavad mind julma vihkamisega.

Kui teil pole kuhugi pöörduda, on see parim aeg palvete ajal Jumala juurde naasta. Need psalmi salmid paluvad, et Jumal vaataks talle otsa ja näeks kogu tema vaeva, annaks andeks tema patud ja päästaks ta. Pidage meeles, et Iisraeli lapsed olid aastaid Egiptuses, kuni nad hüüdsid Jumala poole, kui abi tuli.

Salmid 20 ja 21 Hoia mu hinge ja vabasta mind; Ärge laske mul häbi olla, sest ma usaldan teid. Laske terviklikkus ja õigsus mind säilitada, sest ma ootan teid.

Viimane salm 25 salmist palub Jumalat oma hinge vabastama. See salm kordab tõsiasja, et ta usaldas Issandat ja teda ei tohi häbistada.

Salm 22 Lunasta Iisrael, oi jumal, kõigist nende muredest!

Taavet lõpetas psalmi, paludes Jumalat Iisraeli lunastamiseks oma endisele hiilgusele.

Millal ma seda psalmi vajan?

Teil võib tekkida küsimus, millal teil seda psalmi täpselt vaja on, allpool leiate mõned olukorrad, millal peaksite kasutama psalmi 25

 • Alati, kui muretsed tuleviku pärast
 • Kui sa kardad, et sind võidakse häbistada
 • Kui teie kukkumist otsib nii palju vastaseid
 • Kui soovite Jumalalt ilmutust teatud asjade kohta
 • Kui vajate halastust
 • Kui soovite öelda lunastuse palve

Laul 25 palvepunktid

 • Issand jumal, ma palun, et oma halastusega õpetaksid sa mind Jeesuse nimel elusamust teed.
 • Issand, sinu sõna ütleb, et Issanda saladus on nendega, kes teda kardavad, palun, et hakkaksid Jeesuse nimel mulle salajasi asju ilmutama.
 • Ma palvetan oma pattude ja süütegude andeksandmist, Issand annab mulle Jeesuse nimel andeks.
 • Õige Isa, palun, et te mind vabastaksite ja ärge häbenege mind Jeesuse nimel.
 • Oh halastuse jumal! Halasta mulle täna ja lase oma halastusel mind kinni hoida nende eest, kes otsivad minu surma Jeesuse nimel.
 • Oh issand, su halastuse vaigistamisega kukub iga saatanlik hääl minu vastu, et hävitada mu elu Jeesuse nimel.
 • Oh, issand! Kasutage mind enda ümber Jeesuse nimel Aamen.
 • Oh, issand! Ma otsin teie nägu, kui laps otsib vanemate nägu. Näita mulle oma poolehoidu Jeesuse nimel minu elu igas valdkonnas.
 • Oh issand, ma kutsun sind täna oma hädas. Kuulake mind ja armuge mind Jeesuse nimel.
 • Issand, lase mu süda täituda rõõmuga, kui vastad mu palvetele vastavalt oma halastusele Jeesuse nimel.
 • Oh issand, ma ütlen, et sinu headus ja halastus ei tohi Jeesuse nimel minust kunagi lahku minna.
 • Oh issand, sekku sellesse minu elu numbrisse (maini seda küsimust) enne, kui minust saab vaenlaste ees naerusuine. Halake mind enne, kui mu vaenlased näevad minu pettumuse märke Jeesuse nimel.
 • Oh issand, ma vajan sellel tunnil abi. Aita mind selles küsimuses, enne kui Jeesuse nimel on liiga hilja.
 • Oh issand, sa oled see Jumal, kes tõstab vaesed tolmust, abivajajad sõnnamäelt, näita mulle oma halastuse Issandat ja sekku sellesse olukorda Jeesuse nimel
 • Oh Issand, kui ma teenin sind pidevalt, siis lase su halastus minu elus Jeesuse nimel alati ümber kohtuotsuse.
 • Oh halastuse jumal, tõuse esile ja kaitse mind Jeesuse nimel iga vaenlase valesüüdistuse eest.
 • Oh issand, mu elu väljakutsed on tohutud, need on minu jaoks nii tugevad, et nad osutavad mulle oma halastust ja aitavad mind Jeesuse nimel.
 • Oh issand, halasta mulle täna. Ära lase mu vaenlastel mind Jeesuse nimel asuvasse auku viia.
 • Jeesus Kristus, Taaveti poeg, halasta mulle ja võidelge oma elu lahingutega Jeesuse nimel.
 • Oh issand, halasta minu vastu ja kasvata minu jaoks Jeesuse nimel minu eluperioodil abilisi.

Kuulutused
Eelmine artikkelPsalm 13 Salmi sõnum
Järgmine artikkelPsalm 68 Salmi sõnum
Minu nimi on pastor Ikechukwu Chinedum, ma olen Jumala mees, kes on viimastel päevadel kirglik Jumala liikumise vastu. Ma usun, et Jumal on iga kummalise armujärjekorraga usklikele andnud õiguse Püha Vaimu väge avaldada. Ma usun, et mitte ükski kristlane ei tohiks kuradist rõhuda. Meil ​​on võim elada ja käia domineerimas palvete ja Sõna kaudu. Lisateabe saamiseks või nõustamiseks võite minuga ühendust võtta aadressil chinedumadmob@gmail.com või vestelda minuga WhatsApp And Telegramis telefonil +2347032533703. Samuti armastan teid kutsuda liituma meie võimsa 24-tunnise palverühmaga telegrammis. Nüüd liitumiseks klõpsake sellel lingil, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumal õnnistagu sind.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia