Piiblisalmid lastele

0
443

Täna käsitleme lastele piiblisalme. Ilmselt on teada, et laste vaimsus erineb pisut täiskasvanute omast. Kui täiskasvanud on võib-olla hakanud elus hakkama saama terve rea väljakutsetega, mis nõuavad mõne vaimse sõjakäigu palve ja Piibli salmi tundmist, siis teisalt kasvavad lapsed lihtsalt, nii et nad vajavad mõnda pühakirjakohta, et aidata neil kasvada ja saada selleks, keda Jumal tahab neid olema.

Selles artiklis saate teada lastele peamisi piiblisalme, mis aitavad teie lastel jumalakartlikult kasvada. Kui näete täiskasvanut, kelle elust on saanud suur häda Kristuse vaimsele ihule ja kogu ühiskonnale, ei tuvastanud probleem ainult seda, kui inimene täisealiseks sai. Väärib teadmist, et paljud neist probleemidest said alguse kohe, kui nad olid lapsed. Kui vundamendis on probleem, on kindlasti hoonel tulevikus probleeme. Kui lapsed ei puutu kokku seda tüüpi piibliliste teadmistega, mida nad vajavad, kui nad olid lapsed, võib see mõjutada meest või naist, kelleks nad tulevikus saavad.

Liituge lahkelt meie YouTube'i kanaliga, et vaadata igapäevaseid võimsaid palvevideoid
Elu imestus: Jumal käskis vanematel koolitada oma lapsi õigesti, et siis, kui nad kasvavad, ei lahkuks nad sellest. Lapsel, kes kasvab üles negatiivse uskumuste õpetuse korral, läheb täiskasvanu saamise korral seda tüüpi lapse muutmiseks vaja täiendavaid jõupingutusi.

Seetõttu on väga oluline, et lapsed teaksid lastele õigeid piiblisalme, mis aitaksid neil kasvada Issanda viisil, et täiskasvanuks saades nad sellest ei kalduks.

Liituge lahkelt meie YouTube'i kanaliga, et vaadata igapäevaseid võimsaid palvevideoid

Piiblisalmid

Luuka 1:37 Sest Jumalaga pole miski võimatu.

John 14: 6 Jeesus ütles talle: "Ma olen tee, tõde ja elu: keegi ei tule Isa juurde, vaid minu kaudu.

5. Moosese 29:XNUMX Oo, et neis oli selline süda, et nad kardaksid mind ja täidaksid alati kõiki mu käske, et neil ja nende lastega oleks igavesti hea!

Rooma 3:23 Sest kõik on pattu teinud ja ei ole Jumala kirkust.

Efeslastele 6: 1 Kuulge oma vanematele Issandas, lapsed, sest see on õige.

Roomlastele 8:19 Sest loodu tõsine ootus ootab Jumala laste ilmumist.

Heebrealastele 13: 8 Jeesus Kristus oli sama eile ja täna ja igavesti

Psalmid 127: 3 - Vaata, lapsed on Issanda pärand: ja ema tasu on tema tasu.

Õpetussõnad 22: 6 - Treenige laps üles sellel viisil, nagu ta peaks minema; ja kui ta on vana, ei lahku ta sellest.

Efeslastele 6: 4 - Ja teie, vanemad, ärge ärge ärge ärge oma lapsi vihale viige, vaid kasvatage neid üles Issanda kasvatamisel ja manitsusel.

3 John 1: 4 Mul pole muud rõõmu, kui kuulda, et mu lapsed käivad tões.

Jesaja 54:13 - Ja teie lastele õpetatakse Issandat; ja suur on teie laste rahu!

Efeslastele 6: 1-4 - Lapsed, kuuletuge oma vanematele Issandas: see on õige.

1 John 3: 1 Vaata, mis armastuse isa meile on andnud, et meid võiks nimetada Jumala poegadeks. Seetõttu ei tunne maailm meid, sest ta ei tundnud teda.

Õpetussõnad 13:24 - Kes hoiab varrast, vihkab oma poega; aga see, kes teda armastab, karistab teda iga kord.

Õpetussõnad 17: 6 - Lastelapsed on vanade meeste kroon; ja laste au on nende isad.

Matteuse 19: 13-14 Siis toodi tema juurde väikesed lapsed, et ta paneks käed nende peale ja palvetaks. Ja jüngrid noomisid neid. Aga Jeesus ütles: "Kandke lapsi ja ärge laske neil minuga tulla, sest niisugune on taevariik."

Matteuse 5: 9 Õnnistatud on rahuvalvajad, sest neid kutsutakse Jumala lasteks.
10:14 - Aga kui Jeesus seda nägi, oli ta palju pahane ja ütles neile: "Laske väikestel lastel tulla minu juurde ja ärge keelake neid, sest selline on Jumala riik."

Õpetussõnad 29:15 - varras ja noomimine annavad tarkust; aga üks laps, kes on endale jäänud, paneb oma ema häbisse.

Filiplastele 4:13 Ma võin Kristuse kaudu teha kõike, mis mind tugevdab.

1 Tessalooniklastele 5:17 Palvetage lakkamatult.

Luuka 17: 2 - Talle oli parem, kui tema kaela ümber riputati veskikivi ja ta heitis merre, kui et ta peaks ühte neist pisikestest solvama.

3 John 1: 3-4 - Sest ma rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja tunnistasid tõde, mis sul on, isegi kui sa kõnnid tões.

Õpetussõnad 13:22 - Hea inimene jätab päranduse oma laste lastele; ja patuse varandus pannakse õiglasele.

Galatians 3:26 Sest te olete kõik Jumala lapsed usus Kristusesse Jeesusesse.

Jesaja 49: 15-17 Kas naine võib unustada oma imetava lapse, et ta ei peaks oma emaümbruse kaastunnet tundma? jah, nad võivad unustada, aga ma ei unusta sind. Vaata, ma olen sind haudnud peopesade külge; su seinad on pidevalt minu ees. Sinu lapsed kiirustavad; sinu hävitajad ja need, kes sind hävitavad, lähevad sinust välja.

1. Timoteosele 4:12 - ärge keegi põlgake teie noorust; aga ole sina eeskuju usklikest nii sõnas, vestluses, heategevuses, vaimus, usus, puhtuses.

Heebrealastele 12: 9-11 - peale selle on olnud ka meie lihast isasid, kes meid parandasid ja andsime neile austust: kas me ei peaks pigem alluma vaimude isale ja elama?

Johannese 3:16 Sest Jumal armastas maailma nii, et ta andis oma ainusündinud Poja, et keegi, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Sest Jumal ei saatnud oma Poja maailma maailma hukka mõistma; kuid et tema kaudu maailm võidakse päästa. Kes teda usub, seda ei mõisteta hukka; aga see, kes ei usu, on juba hukka mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nime.

Liituge lahkelt meie YouTube'i kanaliga, et vaadata igapäevaseid võimsaid palvevideoid

Kuulutused

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia